Bezár

Profil oldalak

Prof. dr. Balogh Sándor

Prof. dr. Balogh Sándor

2015. szeptember 10.
7 perc


Születési hely: Debrecen
Születési idő: 1932. február 26.
Munkahelyi cím: 6724 Szeged, Mars tér 7.
Munkahelyi telefon: 62/546 015
E-mail: basa [kukac] mk [pont] u-szeged [pont] hu


Publikációk:

A teljes publikációs lista letöltése >>

Publikációk, előadások (1999-2008)

1. Balogh Sándor: Táplálkozási politika az egészséges táplálkozás szolgálatában. Az „Egészséges táplálkozás” c. projekt keretében készült tanulmány a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium számára, Szeged, 1999, 64 p.
2. Balogh, Sándor: Hat könyvrészlet Hajdú Istvánné - Lakner Zoltán: Élelmiszeripari Gazdaságtan c. könyvében. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest 1999.
3. Balogh, Sándor: A magyar élelmiszeripar európai versenyképessége. Előadás a Magyar Marketing Szövetség Nemzetközi Agrármarketing Konferenciáján, Szeged. 1999.
4. Balogh Sándor- Mikó Judit: Szövetkezeti alapon szerveződő regionális élelmiszergazdasági integráció: az UNIVER Kecskeméten. Előadás a Gyöngyösi Agrárökonómiai Napokon, 1999, nov. 12.
5. Balogh Sándor: Összehasonlító adatok az Európai Unió és Magyarország élelmiszer-szektoráról. Előadás a IV. Nemzetközi Élelmiszertudományi Konferencián, Szeged, 2000 április 8.
6. Balogh Sándor: Az élelmiszeripar szerepe és jelentősége a magyar gazdaságban. Előadás a MTA Szegedi Akadémiai Bizottságában, 2000 okt. 15.
7. Balogh, Sándor: Szállítási és készletezési feladatok a magyar élelmiszeriparban. Nyitóelőadás az SZTE-SZÉF Logisztikai Továbbképző Kurzusán, Szeged, 2000. október 20-án
8. Balogh Sándor: A magyar élelmiszeripar helyzete és strukturális változásai. Vitaindító nyitóelőadás a Magyar Tudományos Akadémia Agrárműszaki Bizottságának kihelyezett ülésén, Szegeden, 2000 november 16.-án. Megjelent a 21. SZÉF Tudományos Közlemények 124-135 p., 2000.
9. Szabó Gábor- Balogh Sándor: Az innováció és az élelmiszeripari minőségügy kapcsolata. Előadás a Nemzetközi Minőségügyi Konferencián, Szeged, 2000, okt. 20. Megjelent „Az Európai Unió Agrárgazdasága” c. folyóiratban, 2000 dec. 10.
10. Balogh, Sándor - Benet, Iván: Globalizáció a magyar élelmiszergazdaságban. Magyar-Japán Workshop MTA SZAB, 2001. február 16
11. Balogh, Sándor: Az outsourcing. Nyitóelőadás az SZTE-SZÉF 2. Logisztikai Továbbképző Kurzusán, Szeged, 2001. április 9-én
12. Balogh, Sándor: Nemzetközi termelékenységi összehasonlítások. Előadás a „10 éves a Vállalkozó menedzser szak a SZÉF-en” c. konferencián 2001. május 18. Megjelent a konferencia kiadványban: 144-145 p.
13. Balogh, Sándor: A vállalkozó menedzser szak 10 éve az Élelmiszeripari Főiskolai Karon. Nyitó előadás a „10 éves a Vállalkozó menedzser szak a SZÉF-en” c. konferencián 2001. május 18.
14. Balogh Sándor: A Danone Group. Élelmezési Ipar 55. évf. 7. sz. 193-195 p. 2001
15. Balogh, Sándor – Baló, Tünde: B2B: Globális vertikális integráció a világháló révén? Előadás az Erdei Ferenc Emlékülésen, Kecskemét, Kertészeti Főiskola, 2001 augusztus 30. Megjelent a konferencia kiadványban 219-224 p.
16. Balogh Sándor: Globális elektronikus élelmiszer-piacok. Élelmezési Ipar 55. évf. 9. sz. 270-273 p. 2001
17. Balogh, Sándor: A logisztika helye és szerepe az elektronikus kereskedelem rendszerében. Nyitóelőadás az SZTE-SZÉF 3. Logisztikai Továbbképző Kurzusán, Szeged, 2001. október 15-én.
18. Balogh Sándor: Ipari logisztika és termelésirányítás. Előadások az SZTE-SZÉF 4. Logisztikai Továbbképző Kurzusán, Szeged, 2002. április 8-12.
19. Balogh Sándor - Panyor Ágota: Az élelmiszeripari termékfejlesztés jellemző irányai. Poszter. a Wellmann Oszkár Tudományos Tanácskozásra, Hódmezővásárhely, 2002 április 27-28.
20. Balogh Sándor - Simon Gábor: Globalizációs jelenségek az EU élelmiszer-kiskereskedelmében. Előadás az V. Nemzetközi Élelmiszertudományi Konferencián, Szeged, 2002 október 24-25. Az előadás megjelent a konferencia kiadványban, 33 p. valamint a SZÉF 24. Tudományos Közleményben 11-16 p. 2003
21. Balogh Sándor: Élelmiszerfogyasztás az Európai Unióban. A Hús 4. sz. 221-228 p. 2002
22. Panyor Ágota – Balogh Sándor: Új tendenciák az élelmiszerválaszték alakulásában. Előadás elhangzott Kecskeméten a II. Erdei Ferenc Tud. Konf. 2003. augusztus. Megjelent a Konferencia kiadványában: 176-181 p. 2003.
23. Balogh Sándor - Panyor Ágota: Különleges élelmiszerek. Előadás a Lippai János – O.I. – V.K: Tudományos Ülészsakon 2003. nov. .Megjelent a konferencia kiadványban, 120-121 p.
24. Panyor Ágota – Balogh Sándor: Az élelmiszerválaszték új irányzatainak jellemzése. 24. SZÉF Tudományos Közlemények, 83-87 p. 2003.
25. Balogh Sándor – Baló Tünde: Összehasonlító élelmiszeripari termelékenységi elemzések. 24. SZÉF Tudományos Közlemények, 1-10 p. 2003
26. Balogh Sándor – Baló Tünde: Összehasonlító munkatermelékenységi számítások. Előadás a „Gazdálkodók esélyei az Európai Unióban” c. konferencián, Mosonmagyaróvár, 2003 május. Megjelent a Konferencia CD-jén.
27. Balogh Sándor: Körkép az organikus élelmiszerek világpiacának három utóbbi évéről. Élelmezési Ipar 57. évf. 1. sz. 3-6 p., 2003
28. Balogh Sándor: Az agrárium és az élelmiszer-feldolgozás közös gazdasági kilátásai a kibővült Európai Unióban . Előadás az Agrár Munkaadói Szövetség 2004 december 8-i szegedi ülésén
29. Balogh S. – Baló T.:Erőviszonyok a magyarországi kiskereskedelemben. Előadás a „Verseny élesben” EU napi konferencián. Mosonmagyaróvár 2005. május. Megjelent a konferencia CD-jén.
30. Balogh S.: „Agrártermékek feldolgozása és értékesítése az EU gyakorlatában. A feldolgozottsági szint emelésének lehetőségei”. Előadás „Az Eurorégió éléskamrája” c. DKMT konferencián, Szegeden, 2005 szeptember 22.-én
31. Balogh S.: Mire jó, kinek jó a bio? Előadás „Az Eurorégió éléskamrája” c. DKMT konferencián, Szegeden, 2005 szeptember 23.-án
32. Balogh S.: Élelmiszeripari termékfejlesztés Európában és a tengeren túl. Tejgazdaság LXVI. Évfolyam 2/2006. 8-17 p.
33. Balogh S.: A Lisszaboni Nyilatkozat és a magyar élelmiszeripar megújulási készsége. Előadás az Erdei Ferenc Társaság 2006 április 25-i ülésén
34. Balogh S. : A vidék ipara. Előadás a CORK+10 Vidéki térségek – megújuló szerepek konferencián. Csíkszereda, 2006 október 13-14
35. Balogh S.: Az amerikai és az európai élelmiszeripari termékfejlesztés összehasonlító elemzése. SZÉF Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet Tudományos Évkönyve. 49-64 p., 2006
36. Balogh S. – Baló Tünde: Globális és európai táplálkozási trendek. Előadás a WEU konferencián. Mosonmagyaróvár 2007 április 26-25. Megjelent a Gazdálkodás 20.sz különkiadásában 2007. 51. évf. p. 50-57.
37. S. Balogh: Product development in the european and overseas food industry. Studies 2007,106.sz, p. 71-77
38. Balogh S.: Az EU 10+2 élelmiszertermelési potenciálja. Előadás az Európai kihívások IV. Nemzetközi Tud. Konferencián. Szeged, 2007. Megjelent a konferencia-kiadványban ISBN 978-963-482-857-0. p. 67-70.
39. Véha, A. – Balogh, S.: Válogatott fejezetek az élelmiszeripari üzemtan tárgyköréből HEFOP jegyzet, Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Debrecen, 2007, p. 1-25.
40. Balogh, Sándor – Benet, Iván: Az EU közös agrárpolitikája és az élelmiszer-szabályozás. Készült a ROP keretében, angol és magyar nyelven, Jatepress, 2008. p. 67-107.
41. Balogh Sándor – Baló Tünde: Új szereplők az élelmiszer-termékpályákon. Előadás az 50. Jubileumi Georgikon Napok alkalmából., Keszthely, 2008 szeptember 24-25 . Megjelent a konferencia CD-n.
42. Balogh Sándor – Baló Tünde: A Lidl jelenség. Előadás a XXXII. Óvári Tudományos Nap alkalmából. NYME MÉK, Mosonmagyaróvár, 2008. október 9. Megjelent a konferencia CD-n: ISBN 978-963-9883-05-5
43. Véha, Antal – Balogh Sándor: Áttekintés a „harmadik generációs” kényelmi élelmiszerek világpiacáról. Előadás az ICOSTAF 2008 konferencián, 2008. november 5-6. Szeged. Megjelent a konferencia CD-n

 

Tanulmányok:

1950-1955: okl. mezőgazdasági mérnök
1963-1967: aspirantúra, mg. tud. kandidátusa
1967: egyetemi doktori fokozat

Tudományos fokozat:

a mezőgazdasági tudomány (ágazati gazdaságtan) kandidátusa

Munkahelyek:

Gyógynövénykutató Intézet, tud. munkatárs
Kertészeti Kutató Intézet, tud. munkatárs
Élelmiszeripari Gazdaságkutató Intézet, tud. főmunkatárs, tud. osztályvezető, tud. tanácsadó, igazgató
MÉM Statisztikai és Gazdaságelemző Központ, főig. helyettes
Agrárgazdasági Kutató Intézet, főig. helyettes,
KÉE Élelmiszeripari Főiskola, főigazgató, egyetemi tanár
SZTE SZÉF, professor emeritus
SZTE MK, professor emeritus

Nyelvtudás:

orosz
német
angol

Oktatási tevékenység:

Ipar-, és vállalatgazdaságtan (SZTE SZÉF Vállalkozó-menedzser szak)
Gazdaságtörténet (SZTE SZÉF Vállalkozó-menedzser szak)
Az üzlet világa (SZTE SZÉF Vállalkozó-menedzser szak)
Ipargazdaságtan (SZTE GTK; SZTE SZÉF Élelmiszertechnológus szak, SZTE TTIK)
Innováció (SZTE SZÉF Vállalkozó-menedzser szak, SZTE MK választható tárgy)
Európai Tanulmányok (SZTE SZÉF Vállalkozó-menedzser szak, SZTE MK Gazdasági- és vidékfejlesztő agrármérnök szak)
Európai Unió agrárpolitikája (SZTE MK Élelmiszermérnök szak, Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök szak)

Kutatási tevékenység:

Élelmiszeripari kis- és középüzemek hatékonyságának összehasonlító elemzése (1969-1974)
Élelmiszeripari vállalatok mezőgazdasági kapcsolatainak szervezése vertikális integrációban (1974-1976)
Az élelmiszeripari termelés többszektorúsága, az ún "iparon kívüli" ágazatok élelmiszeripari termelésének vizsgálata (1976-1979)
Az érdekképviseleti-szakmai szervezetek Nyugat-Európában (1974)
Élelmiszeripari struktúra- és termeléspolitika (1977-1981)
Az üzleti tervezés módszertana az élelmiszeriparban (a Világbanknak,1986)
Kisvállalkozások jövője az élelmiszergazdaságban ( OMFB-nek,1990)
Az érdekképviseleti-szakmai szervezetek /terméktanácsok/ Magyarországon (FM-nek, 1992)
A magyar élelmezési politika alapvonalai (OTKA-nak, 1991-1994)
A magyar élelmiszeripari politika (Világbanknak, 1996)
Összehasonlító vizsgálatok az Európai Unió és Magyarország élelmiszeriparáról (1999)
Magyar-EU kapcsolatok: a kereskedelem intenzitása az Európai Unióban (2002)
Összehasonlító munka-termelékenységi számítások (2003)
Élelmiszeripari kisvállalkozások az Európai Unióban (2003)
Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk várható következményei (2003)
Élelmiszeripari termékek elektronikus kereskedelme (2004)
Agrártermékek feldolgozása és értékesítése az EU gyakorlatában (2005)
Erőviszonyok alakulása a magyarországi élelmiszer-kereskedelemben (2005)
Élelmiszeripari termékfejlesztés Európában és a tengeren túl (2006)
A vidék ipara (2006)
Elektronikus innovációs transzferek vizsgálata (2006)
Globális és európai táplálkozási trendek (2007)
Az EU 10+2 élelmiszertermelési potenciálja (2007)
Harmadik generációs élelmiszeripari termékek (2008)

Tagságok és tisztségek:

A Magyar Tudományos Akadémia Agrárgazdasági és Szövetkezeti Bizottságának tagja (1990-1998)
A Magyar Tudományos Akadémia Marketing Bizottságának tagja (1988-1998, jelenleg állandó meghívott)
A Magyar Közgazdasági Társaság tagja
A Magyar Élelmezésipari Tudományos Egyesület Országos Választmányának tagja és Csongrád Megyei Szervezetének elnöke
A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Bizottsága Gazdaságpolitikai és Közgazdasági Bizottságának tagja (1994 óta, jelenleg is)

Pályázatok:

OTKA
Széchényi Professzori Ösztöndíj
Leonardo da Vinci

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek