Bezár

Profil oldalak

Prof. Dr. Véha Antal

Prof. Dr. Véha Antal

2015. szeptember 09.
5 perc


Veha_Antal


Születési hely: Endrőd
Születési idő: 1956. február 07.
Munkahelyi cím: Szeged, Moszkvai krt. 5 7.
Munkahelyi telefon: 62 546 527
E-mail: veha [kukac] mk [pont] u-szeged [pont] hu
Publikációk:

MTMT

Tanulmányok:

 • Gödöllői Agrártudományi Egyetem, Mezőgazdasági Gépészmérnöki Kar (1975-1980)
 • Oklevél: Okleveles mezőgazdasági gépészmérnök (GATE, Gödöllő, 1980);
 • mezőgazdasági műszaki doktor (GATE, 1987);
 • mezőgazdasági tudomány kandidátusa, (MTA, 1996);
 • habilitált mg. doktor (DE ATC, 2000);
 • okleveles EU szakértő /élelmiszerminőség management/ (Debrecen ATC, 2000);
 • okleveles minőségügyi rendszermenedzser (EOQ Budapest, 2007);
 • okleveles élelmiszerbiztonsági rendszermenedzser (EOQ Budapest, 2008).

 • Munkahelyek, beosztások:

   

  2013-2014 SZTE Mérnöki Kar, intézetvezető egyetemi tanár, pro dékán

  2010-2013 SZTE Mérnöki Kar, intézetvezető egyetemi tanár, dékán

  2008-2010 SZTE Mérnöki Kar, intézetvezető egyetemi tanár, dékán, centrumelnök

  2007-2008 SZTE Mérnöki Kar, intézetvezető egyetemi docens, dékán

  2006-2007 SZTE Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Kar, intézetvezető egyetemi docens, főigazgató, centrumelnök

  1999-2000 JATE Élelmiszeripari Főiskolai Kar, egyetemi docens

  1996-1999 KÉE Élelmiszeripari Főiskolai Kar, egyetemi docens

  1987-1996 KÉE Élelmiszeripari Főiskolai Kar, főiskolai docens

  1982-1986 Élelmiszeripari Főiskola, tanársegéd-adjunktus

  1980-1982 HÓDGÉP Hódmezővásárhely, gépszerkesztő mérnök

  Nyelvtudás:

  angol középfok
  német középfok

  Oktatási tevékenység:

   Az agrár termékek feldolgozási technológiája, különös tekintettel a növényi eredetű alapanyagokra (gabonaipar, malomipar, hántolás, takarmányipar), gabonaipari szakgéptan, tárolástechnológiák, minőségi gabonatermelés technológiai alapjai témakörökre terjed ki, melynek teljes vertikumát tudományos szinten oktatja, műveli.

   Közel 100 végzett mérnök szakdolgozatának témavezetője, több OTDK-n sikeresen szerepelt hallgató munkájának konzulens tanára.

   1982-2005. időszakban 10 új tantárgy felelőse, tantárgyi program kidolgozója, amelyek közül 6 főiskolai, 4 egyetemi képzéshez csatlakozó tantárgy.

   2006-tól a Bolognai folyamatnak megfelelően 5 mérnöki szakon (BSc, MSc) 11 önálló tantárgyi program kidolgozója, előadásokat tart vendégoktatóként a Szent István Egyetemen (Gödöllő), a Debreceni Egyetem AGTC-kurzusain. (B.Sc, szakmérnök).

   Részt vett az élelmiszermérnök szakon belül az állati és növényi eredetű nyersanyagokat feldolgozó szakirányok tantárgyi tematikáinak kidolgozásában és bevezetésében graduális és szakirányú továbbképzési szinten, különböző oktatási blokkok bevezetésében, közreműködött az okleveles élelmiszermérnök (OÉM MSc) képzés tantervének kidolgozásában, a képzés akkreditálásra történő felterjesztésében, növényi termékeket vizsgáló hallgatói laboratóriumok létrehozásában, felszerelésében.

   Jelentős eredményeket ért el a SZTE mérnöki szakjainak fejlesztésében (biomérnöki szak, műszaki menedzser szak, gépészmérnöki szak, mechatronikai mérnök szak), új oktatási formák bevezetésében (élelmiszermérnöki MSc., vidékfejlesztési agrármérnöki MSc, műszaki menedzser MSc., gépészmérnöki MSc., élelmiszer-biztonsági és minőségi mérnök MSc., élelmiszermérnök FOSZ, angol nyelvű okleveles élelmiszermérnöki MSc).


    Kutatási tevékenység:

     Elsősorban a növényi eredetű heterodiszperz rendszerek (termények) granulometriai és energotechnológiai vizsgálatára irányulnak:

     Malomipari technológiák, műveletek (búzaőrlés, rozsőrlés technológiai folyamatai). Gabonafélék és őrlemények tárolás alatti életfolyamatai, minőségmegőrző technológiák (szárítás, szellőztetés stb.). Lisztek alkalmazhatósági vizsgálatai, minőségi paraméterek meghatározása (MSZ, EN, ICC, AACC stb. módszerek segítségével). Gabonaalapú élelmiszerek gyártmányfejlesztése. Takarmánygyártás műveletei (aprítás, keverés, granulálás stb.), gyártás- és gyártmányfejlesztés. A hazai fűszerpaprika előállítás optimalizálására irányuló kutatások. Mezőgazdasági termények aprítása, anyagfizikai jellemzők vizsgálata terményeknél. Heterodiszperz rendszerek granulometriai vizsgálata. Gabonafélék szemkeménységének meghatározása. Búzák szemkeménységének és lisztjeik minőségi mutatóinak összefüggés-vizsgálata. Malmi búzatételek mikotoxin terhelésének csökkentése.


      Tagságok és tisztségek:

      MTA Köztestületi tag (1996-), MTA SZAB Műszaki Szakbizottság tagja (1996-), EURAGENG Magyar Nemzeti Bizottságának alapító tagja (1999), Magyar Agrártudományi Egyesület tagja, Gépipari Tudományos Egyesület tagja, MTA SZAB Műszaki Szakbizottság Élelmiszeri és Művelettani Munkabizottság elnöke (2005-), Csongrád Megyei Mérnöki Kamara tagja (2006-), Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Agrár- és Agrármérnöki Bizottság tagja (2007-2009), MTA KÖTEB Élelmiszerbiztonsági Albizottság tagja (2008-), Magyar Élelmiszer-Tudományi és–Technológiai Egyesület ügyvezető elnöke (2008-2010), The International Molinological Society tagja (2009-), American Association of Cereal Chemists tagja (2009-), Magyar Rektori Konferencia Agrártudományi Bizottság alelnöke (2010), MTA Agrár-és Bioműszaki Tudományos Bizottság tagja (2010-), Magyar Mérnöki Kamara Agrár Tagozat elnöke (2010-2014), Magyar Mérnökakadémia tagja (2010-), EOQ MNB Választmányi tag (2010-), EOQ MNB Élelmiszeripari Szakbizottság társelnöke (2010-), Magyar Élelmiszer-Tudományi és–Technológiai Egyesület, Malomipari Szakosztály elnöke (2011-), Magyar Élelmiszer-Tudományi és–Technológiai Egyesület alelnöke (2011-), VM Élelmiszerlánc Ellenőrzési Főosztály Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság Malomipari termékek Szakbizottság tagja (2012-), Hungarikum Bizottság Agrár-és Élelmiszergazdaság Szakbizottság tagja (2013-2018).

      Szakmai folyóiratok szerkesztőbizottsági tagság:

     • SZTE MK: Review of Faculty of Engineering (Analecta Technica Szegedinensia) (angol nyelvű folyóirat: kiadó- szerkesztő) 2007-2013
     • MÉTE Tejgazdaság című folyóirat, tanácsadó szerkesztőbizottsági tag (2007-)
     • MÉTE Molnárok Lapja, szerkesztőbizottsági tag (1998-2010)
     • MÉTE Élelmiszer-Tudomány és -Technológia folyóirat, főszerkesztő (2009-)
     • SZTE MK: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok című folyóirat, felelős kiadó (2006-2013)
     • Wydawnictwo Politechniki Slaskiej: Transport Problems angol nyelvű tudományos folyóirat szerkesztő-bizottsági tag (2011-)

     • Pályázatok:

      • 1995-1997. FEFA V/2169.
      • „Oktatási és kutatási infrastruktúra átfogó fejlesztése” – altémavezető
      • 1997-1999. FKP 1032/1997. „Élelmiszerek gyártásműveleteinek és minősítő módszereinek vizsgálata és fejlesztése” – altémavezető
      • OTKA T 03009/1999-2001./
       „Gabonák, mint heterodiszperz rendszerek szemstruktúrájának granulometriai összefüggései” – témavezető
      • OTKA F 029631 (1999-2001.) „Összefüggés-vizsgálatok mezőgazdasági eredetű szemestermények fizikai és értékmérő beltartalmi tulajdonságai között” - közreműködő kutató
      • OTKA M 36 787 (2001.) számú műszerbeszerzési pályázat – témavezető
      • FVM tárcaszintű tangazdaság fejlesztő pályázat (2000-2002) - közreműködő
      • HEFOP 3.3.1.(2004.) „Felsőfokú CAE képzés” – projekt résztvevő
      • HEFOP 3.3.1.(2007.) „Környezetkímélő technológiák az élelmiszeriparban” – témavezető
      • GVOP (2005.) „Korszerű Élelmiszervizsgáló Laboratórium Fejlesztése” – közreműködő
      • KPI (Jedlik) 4W101 L-almasav alapú biopolimerek előállítása (ALMAACID) (2008-2012) - témavezető
      • TEMPUS 4A801 Egész életen át tartó tanulás (2009-11) - résztvevő
      • NKTH 4W301 Innovatív ózonkezelés alkalmazása szemestermény (2009-2012) – résztvevő
      • TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására (2009-2011) – résztvevő
      • Hungary-Serbia IPA Cross-border Co-operation Programme, Research cooperation on developing innovative fish feed for promotion of healthy food in the region 4U540 (2012-2013) HUSRB/1002/214/120 – kutató
      • Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 – HURO/1001/234/2.2.2 - Exploratory research on the opportunities to increase the life time and efficient recycling of the active components of agricultural equipments (Feltáró kutatás a mezőgazdasági gépek aktív alkatrészei élettartamának meghoszzabbítási és hatékony újrahasznosítási lehetőségeit illetően)-TRANSAGRO- kutató
      • TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0014- Élelmiszerbiztonság és gasztronómia vonatkozású egyetemi együttműködés, DE-SZTE-EKF-NYME- szakmai koordinátor


     Aktuális események

     Rendezvénynaptár *

     Kapcsolódó hírek