Bezár

Profil oldalak

Dr. Panyor Ágota PhD.

Dr. Panyor Ágota PhD.

2015. szeptember 10.
5 perc


Születési hely: Makó
Születési idő: 1968. február 03.
Munkahelyi cím: 6724 Szeged, Mars tér 7.
Munkahelyi telefon: 62/546-027
E-mail: panyor [kukac] mk [pont] u-szeged [pont] hu


Publikációk:

Folyóiratban megjelent magyar nyelvű cikk

1. Panyor Á.-Lakner Z. (2001): A falusi turizmus fejlesztésének keresleti feltételei. 22. SZÉF Tudományos Közlemények, Szeged, pp. 188-196.
2. Panyor Á. - Balogh S. (2003): Az élelmiszerválaszték új irányzatainak jellemzése. 24. SZÉF Tudományos Közlemények Szeged, pp. 83-87.
3. Panyor Á. (2005): A hazai ökoméz piaci lehetőségei. Gazdálkodás 49. évfolyam (3) pp. 65-71.
4. Panyor Á. (2005): A tönkölybúza szerepe az egészséges táplálkozásban. 25. SZÉF Tudományos Közlemények, Szeged, pp. 74-79.
5. Panyor Á.- Marosi T (2006): Az élelmiszerek eredetvédelmének összefüggése a versenyképességgel. Élelmezési Ipar, LX. évf. (3) pp. 93-95.
6. Panyor Á. (2006): A hagyományos és tájjellegű sütőipari termékek ismertsége a Dél-Alföldi Régióban. Sütőiparosok, pékek LIII. évf. (4) pp. 41-43.
7. Panyor Á. (2006): A niche marketing jelentősége a kis-és középvállalkozások számára. Sütőiparosok, pékek LIII. évf. (5) pp. 11-14.
8. Panyor Á. – Balogh S (2006): A különleges élelmiszerek és a niche marketing. Élelmezési Ipar, LX. évf.(10-11) 250-253.
9. Panyor Á (2006): A védett eredetű és földrajzi jelzésű termékek jelentősége a vidékfejlesztésben. SZTE Mérnöki Kar Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet 2006. évi Tudományos Évkönyve, Szeged, pp. 78-84.
10. Panyor Á. (2007): Az ökológiai termékek belföldi fogyasztásának növelési lehetőségei fogyasztói megkérdezések tükrében. Acta Scientiarum Socialium, Tomus XXI.-XXII./2006, Universitas Kaposváriensis pp. 111-119.
11. Panyor Á. (2007): A földrajzi árujelzős termékek a vidékfejlesztésben. Gazdálkodás 51. évfolyam 20. Különkiadás pp. 206-208.
12. Panyor Á: (2007): A funkcionális lisztek ismertségének vizsgálata megkérdezések tükrében. SZTE Mérnöki Kar Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet 2007. évi Tudományos Évkönyve, Szeged pp. 85-94.
13. Panyor Á. (2007): Az élelmiszerfogyasztói magatartást befolyásoló értékrendek szerepe. Édesipar LIII. évf. (2) pp. 9-11.
14. Panyor Á. (2008): A különleges minőségű élelmiszerek vidékfejlesztésben betöltött szerepe. SZTE Mérnöki Kar Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet 2008. évi Tudományos Évkönyve, Szeged pp.


Folyóiratban megjelent idegen nyelvű cikk

1. Ágota Panyor (2007): Applicability of niche marketing on the market of organic honey. Acta Scientiarum Socialium, Tomus XXV./2007. Universitas Kaposváriensis pp. 81-85.
2. Ágota Panyor (2008): Consumers familiarity with special-quality amaranth products. Analecta Technica Szegedinensia, Szeged, pp.64-70.


Konferencia kiadványban magyar nyelven megjelent publikáció

1. Panyor Á. (2002): A biotermék-piac fejlődésének néhány jellemzője az Európai Unióban.VIII. Nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos Napok, Gyöngyös pp. 88-92.
2. Kocsondi J.-Panyor Á. (2002): Adalékok a falusi turizmus társadalmi környezetének megismeréséhez. VIII. Nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos Napok, Gyöngyös pp. 304-309.
3. Panyor Á. (2002): A biotermék-piac fejlődésének perspektívái Németországban. VIII. Ifjúsági Tudományos Fórum VE Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar, Keszthely (CD)
4. Balogh S. - Panyor Á. (2002): Az élelmiszeripari termékfejlesztés jellemző irányai. Wellmann Oszkár Tudományos Tanácskozás, Hódmezővásárhely pp. 96.
5. Panyor Á. – Hajdu Iné - Lakner Z. (2002): A niche marketing lehetőség vagy álom? V. Nemzetközi Élelmiszertudományi Konferencia, Szeged (CD)
6. Panyor Á. (2002): Az élelmiszeriparban jelentkező termékfejlesztési irányzatok.„ A magyar gazdaság az Európai Uniós csatlakozás küszöbén” Emlékkötet Balogh Sándor professzor úr 70.születésnapja alkalmából. Szeged, pp. 64-67.
7. Panyor Á. (2003): A fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezők. Európai Kihívások II. Tudományos Konferencia, Szeged, pp. 143-147.
8. Panyor Á. (2003): A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program szerepe és kapcsolódása az Európai Unió agrárfinanszírozásához. „Gazdálkodók esélyei az Európai Unióban”, Európa-napi konferencia, Mosonmagyaróvár (CD)
9. Balogh S. - Panyor Á. (2003): Különleges élelmiszerek. Lippay János-Ormos Imre-Vas Károly Tudományos Ülésszak, Budapest, pp. 120.
10. Panyor Á. - Balogh S. (2003): Új tendenciák az élelmiszerválaszték alakulásában. Erdei Ferenc II. Tudományos Konferencia, Kecskemét, pp. 176-181.
11. Panyor Á. (2004): A hazai bioméhészet alakulásának elemzése. VI. Élelmiszertudományi Konferencia, Szeged (CD)
12. Panyor Á.- Marosi T. (2005): Az élelmiszerek egyedi tulajdonságainak védelme. Erdei Ferenc III. Tudományos Konferencia, Kecskemét, pp. 465-469.
13. Panyor Á. (2005): A niche marketingstratégia jelentősége és alkalmazási lehetőségei. Erdei Ferenc III. Tudományos Konferencia, Kecskemét, pp. 470-474.
14. Panyor Á (2005): Az ökológiai gazdálkodás jelenlegi helyzete, perspektívái. Európai Kihívások III. Tudományos Konferencia, Szeged, pp. 547-552.
15. Panyor Á (2006): „Különleges élelmiszerek”- különleges minőség. VII. Nemzetközi Élelmiszertudományi Konferencia, Szeged (CD)
16. Panyor Á. (2007): A különleges élelmiszerek szerepe a vidéki életminőség javításában. Agrárgazdaság, Vidékfejlesztés, Agrárinformatika Nemzetközi Konferencia AVA3, Debrecen (CD)
17. Panyor Á. (2007): Fogyasztói preferenciák az ökoélelmiszerek piacán. Európai Kihívások IV. Tudományos Konferencia, Szeged, pp. 96-100.
18. Panyor Á. (2008): A különleges minőségű élelmiszerek piacnövelési lehetőségei. XVI. Élelmiszer Minőségellenőrzési Tudományos Konferencia, Tihany, pp. 241-249.
19. Panyor Á. (2008): Az ökológiai gazdálkodás piaci helyzete az Egyesült Királyságban. Tudomány és technika az agrár-és élelmiszergazdaságban, ICoSTAF2008. Konferencia, Szeged, pp.356-358. Proceedins, Teljes anyag CD


Konferencia kiadványban idegen nyelven megjelent publikáció

1. Panyor Á. (2002): Die Möglichkeiten der Entwicklungen des Rural-Turismus in Ungarn – Probleme und Perspektiven. 2. International Conference for Young Researchers of Economics pp. 227-231.
2. Panyor Á. (2004): Perspectives of ecological farming in Hungary. 3. International Conference for Young Researchers, Gödöllő, pp. 140-146.

Tanulmányok:

Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Tanár „C” szak

Ph.D. képzés: Corvinus Egyetem Gazdálkodás – és Szervezéstudományok Doktori Iskola

Tudományos fokozat:

Ph.D. Corvinus Egyetem- Gazdálkodás és Szervezéstudományok

Munkahelyek:

1991-1995. Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Élelmiszeripari Főiskolai Kar, Szeged, főiskolai tanársegéd

1995-1996. Makó Város Önkormányzata, vagyonigazgató

1996-1998. Makói Városgazdálkodási Részvénytársaság, gazdasági igazgató

1999-2007. Szegedi Tudományegyetem Élelmiszeripari Főiskolai Kar/ Mérnöki Kar, főiskolai tanársegéd, majd adjunktus
2008.-2010 Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar,főiskolai docens

2010-től Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar, egyetemi docens

Nyelvtudás:

Német középfok
Angol alapfok

Oktatási tevékenység:

Élelmiszeripari gazdaságtan, Vidékfejlesztés, Vállalati gazdaságtan, Mezőgazdasági üzemtan, Statisztika, Operatív menedzsment

Kutatási tevékenység:

A különleges minőségű élelmiszerek piacnövelési lehetőségeinek vizsgálata

Tagságok és tisztségek:

EOQ MNB Hagyományos Élelmiszer munkacsoport tag

Megbízott oktatási dékánhelyettes

Tanulmányi Bizottság elnöke

Oktatási Bizottság elnöke

Pályázatok:

TÁMOP -4.1.2-08/1/A-2009-0034 Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására.

Tanulmányutak:

Németország-Albstadt Sigmaringen Fachhochschule (2000)

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek