Bezár

Profil oldalak

Dr. habil. Gál József PhD.

Dr. habil. Gál József PhD.

2015. szeptember 10.
22 perc


tn_17-2-galjSzületési hely: Hódmezővásárhely
Születési idő: 1966. április 27.
Munkahelyi cím: 6724 Szeged, Mars tér 7. (I. em. 203. szoba)
Munkahelyi telefon: 62/546-019
E-mail: galj [kukac] mk [pont] u-szeged [pont] hu

Publikációk:

A tudományos tevékenységet bizonyító bibliográfiai adatok

Dr. habil. Gál József

2014.12.31.

 

Impaktfaktoros lapokban megjelent tudományos közlemény nemzetközi folyóiratban

 

Nem impaktfaktoros lapokban megjelent tudományos közlemény nemzetközi folyóiratban

1. Gal, J.: Ču akvo estas valora? (Érték-e a víz?), Medicina Internacia Revuo, vol. 19, numero 1, Junio 2000, Krakow, Pollando, ISSN 0465-5435, pp. 16-18.

2. Gal, J. – Valkó, L.(PhD témavezető): Environmental Education in Hungarian Higher Education, (A környezeti nevelés a magyar felsőoktatásban), Periodica Polytechnica, Social and Management Sciences, 2000 8/2, Budapest, ISSN 1416-3837, pp. 121-131.

3. Gal, J.: Yumeiho indik-procezado (Indik-Manağerado) (Yumeiho adatfolyamat. Adatmenedzsment), Monda Yumeiho Revuo, vol.1, numero 2, Januaro 2001, Ed.Tokyo-Japan, Krakow-Pollando, ISSN 1640-7660, pp. 89-90.

4. Gal, J.: La eblecoj kaj problemoj de la memorikarto (A memóriakártya bevezetésének lehetőségei és problémái), Yumeiho Revuo, vol.2, numero 3, Julio 2001, Ed.Tokyo-Japan, Krakow-Pollando, ISSN 1640-7660, pp. 4-6.

5. Gal, J.: Kriterioj de la retaj eblecoj en la alternativa medicino (Az internetes lehetőségek ismérvei az alternatív gyógyászatban), Medicina Internacia Revuo, vol. 20, numero 2, Decembro 2002, Krakow, Pollando, ISSN 0465-5435, pp. 80-82.

6. Gal, J. – Kmosko, E.: Connecting Points of Logistics, Product Management and Controlling at Manufacturing Companies (A logisztika, a termelésmenedzsment és a controlling kapcsolata a termelővállalatoknál), Review of Faculty of Engineering, (Analecta Technica Szegedinensia), Szeged, ISSN 1788-6392, 2008. pp. 31-37.

7. Gal, J: Environmental Market Interpretation in Central and Eastern Europe (Prezentacija tržišta životne sredine (njene zaštite) u Srednjoj i Istočnoj Evropi, A környezeti piac bemutatása Közép- és Kelet-Európában), Anali Universitet u Novom Sadu Ekonomski fakultet Subotica, Subotica, Serbia, broj 19/2008, ISSN 0350-2120, 2008. pp. 51-58.

8. Gál J. – Kmoskó É.: Product Management, Controlling and Logistics at Agriculture and Food Manufacturing Companies (A termelésmenedzsment, controlling és logisztika élelmiszeripari vállalatoknál), Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, az Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet 2008. évi tudományos évkönyve, (szerk. Gulyás L. – Gál J.) SZTE MK, Szeged, 2008. 3. évf. 1. szám, ISSN 1788-7593, pp. 110-115.

9. Gal J.: Some Aspects of Trends of Environmental Market in Central and Eastern Europe, (A környezeti piac trendjei Közép- és Kelet-Európában) (angol nyelven), Acta Pericemonologica rerum ambientum Debrecina, Tomus 3, Debrecen, 2008, ISSN 1588-2284, pp. 18-26

10. Gál J.: Food quality during game processing in logistic chain (Élelmiszerminőség a vadhús feldolgozása során a logisztikai láncban), Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet 2009. (szerk. Gulyás L. – Gál J.) SZTE MK, Szeged, 2009. 4. évf. 1. szám, ISSN 1788-7593, pp. 135-138.

11. Gál J.: Students’ Responses to Teacher’s Requests in ’Crafting’ (A diákok válaszai a tanári kezdeményezésekre), Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet 2009. (szerk. Gulyás L. – Gál J.) SZTE MK, Szeged, 2009. 4. évf. 2. szám, ISSN 1788-7593, pp. 100-106.

12. Gal J. – Galne Horvath I.: The Opportunities of the Health Tourism in Town Gyula (Az egészségturizmus lehetőségei Gyulán) (angol nyelven), Management Agricol, Seria I. Vol. XI. (4). Timisoara, Romania, 2009, ISSN 1453-1410, pp. 49-56

13. Gal J. – Veha A.: A Rural City’s Opportunities int he Tourism (A vidéki városok turisztikai lehetőségei) (angol nyelven), Management Agricol, Seria I. Vol. XI. (4). Timisoara, Romania, 2009, ISSN 1453-1410, pp. 57-64

14. Gal J. – Galne Horvath I.: Ethic Question of Business Activities; Etička pitanja poslovnih activnosti (A gazdasági tevékenységek etikai kérdései) (angol nyelven), Anali, Vol. 45. UDK 330. Subotica, Szerbia, 2009, ISSN 0350-2120, pp. 71-76

15. Zsoter B. – Gal J.: Marketing Communication and Logistics – Past and Future of Mezohegyes Railway Line (Marketingkommunikáció és logisztika – múlt és a mezőhegyesi vasútvonalon) (angol nyelven), Marketing from information to decision, Vol. 2. Cluj Napoca, Romania, 2009, ISSN 2067-0338, pp. 517-525

16. Galne, Horvath I. – Gal, J.: In the South Plain Region the Lack of Harmony has a Negative Impact on Economic Efficiency (A dél-alföldi régióban az összhang hiánya a gazdasági hatékonyság ellen hat), Review of Faculty of Engineering, (Analecta Technica Szegedinensia), Szeged, ISSN 1788-6392, 2010/1. pp. 48-51.

17. Galne, Horvath I. – Gal, J.: Tendencies in Eating Habits Caused by the Change of Housing Structure in Hódmezővásárhely, (Táplálkozási szokások változása a településszerkezet átalakulása miatt Hódmezővásárhelyen), Review of Faculty of Engineering, (Analecta Technica Szegedinensia), Szeged, ISSN 1788-6392, 2010/2-3. pp. 74-81.

18. Gosi, J. – Gal, J.: The Economics and Political Consequences of the Activity of the Bajnai-Government (A Bajnai kormány tevékenységének politikai és gazdasági hatásai), Review of Faculty of Engineering, (Analecta Technica Szegedinensia), Szeged, ISSN 1788-6392, 2011/1-2. pp. 72-76.

19. Gal J. – Galne Horvath I.: Some Relations of Remote Sensing in Everyday Agriculture and in Life of People Living on Farms (A távérzékelés néhány összefüggése a mezőgazdaságban és a tanyai lakosság körében) (angol nyelven), Management Agricol, Seria I. Vol. XIII. Timisoara, Romania, 2011, ISSN 1453-1410, pp. 227-234

20. Gál J. – Galné Horváth I.: Environmental Protection as Part of Strategy in Central and East European Agricultural Enterprises (Környezetvédelem, mint a stratégia része Közép- és Kelet-Európa mezőgazdasági vállalkozásaiban), Agrár- és Vidékfejlesztési Szemle, 6. évf. 1. szám SZTE MGK, Hódmezővásárhely, 2011/1 ISSN 1788-5345, pp. 38-42

21. Gál J. – Tóth E.: Napkor – Possibilities of a Settlement in Periphery from the Aspect of Regional Development (Napkor – egy periférián lévő település lehetőségei a vidékfejlesztésben), Agrár- és Vidékfejlesztési Szemle, 6. évf. 1. szám SZTE MGK, Hódmezővásárhely, 2011/1 ISSN 1788-5345, pp. 43-51

22. Zsoter, B. – Gal, J. – Veha, A. – Gyimes, E.: Past and Future of a Regional Railway Network in Mezohegyes (Hungary) Area, (Mezőhegyes regionális vasúti hálózatának múltja és a jövője) (angol nyelven), Transport Problems (Problemy Transportu), Volume 6, Issue 4, Gliwice, Poland, 2011, ISSN 1896-0596, pp. 41-46.

23. Gál J. – Bódi B. M. – Nagy S. – Kovács Z.: Examination of How a Settlement ont he Great Plain Became a Town, with a Special Regard to its Present and Future (Egy alföldi település várossá válásának, jelenének és jövőképének vizsgálata), Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet 2011. SZTE MK, Szeged, 2011. VI. évf. 1-2. szám, ISSN 1788-7593, pp. 141-147.

24. Molnár P. – Marosi T. – Gál J. – Véha. A.: Some Results and Impacts of 55th EOQ Congress in Budapest (Az 55. EOQ Kongresszus néhány eredménye és kihatása), Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet 2011. SZTE MK, Szeged, 2011. VI. évf. 1-2. szám, ISSN 1788-7593, pp. 148-158.

25. Gál, J.: Some Aspects of e-Commerce in Agriculture (Az e-kereskedelem néhány aspektusa a mezőgazdaságban) (angol nyelven), Management Agricol, Seria 1, Vol. XIV (1,2,3,4), 2012. Timisoara, Románia, ISSN 1453-1410, E-ISSN: 2069-2307, pp. 85-92.

26. Gál J. – Kovács R.: The Role and Importance of Rose Production in Life of Settlement Szoreg (A rózsatermesztés szerepe és fontossága egy kistelepülés – Szőreg – életében) Review on Agriculture and Rural Development, Scientific Journal of the University of Szeged, Faculty of Agriculture, ISSN 2063-4083, Vol. 1. (1) 2012. pp. 216-220.DUPLUNG

27. Gál J. – Vincze-Lendvai E. – Rózsa I.: Service Marketing Examination of Opusztaszer Heritage Park as a Rural Destination (Az Ópusztaszeri Nemzeti Emlékpark, mint turisztikai desztináció vizsgálata) Review on Agriculture and Rural Development, Scientific Journal of the University of Szeged, Faculty of Agriculture, ISSN 2063-4083, Vol. 1. (1) 2012. pp. 221-227.

28. Gál J. – Vincze-Lendvai E. – Hodúr C.: The Pedagigical Added Value of an EU Project, Annals of Faculty Engineering Hunedoara – International Journal of Engineering, University ’Politehnica’ of Timisoara, Faculty of Engineering Hunedoara, Romania, Fascicule 1, Tome X, ISSN 1584-2673, 2012, pp. 199-202.

29. Molnár P. – Marosi T. – Gal, J. – Véha A.: Path to Business Excellence: Innovation and Quality (Az üzleti kiválósághoz vezető út: innováció és minőség), Review of Faculty of Engineering, (Analecta Technica Szegedinensia), Szeged, ISSN 1788-6392, 2012/1-2. pp. 5-13.

30. Gál J. – Koncsek T.: Development of a Transport Enterprise in Hungarian Environment (Egy fuvarozó vállalkozás fejlesztése magyarországi környezetben) Technologijos ir Menas, Technology and Arts, Vilniaus ítechnologiju ir Dizaino Kolegija, Vilnius, Lithuania, ISSN 2029-400X 2012/3 pp. 86-89.

31. Kis, K. – Gal, J. – Veha, A.: Improving audit functions of supreme audit institutions to promote sustainable development, (Az audit funkciók fejlesztése az ellenőrzési intézmények fenntartható fejlesztése rdekében) Apstract - Applied Studies in Agribusiness and Commerce 6:(3-4) pp. 63-70. (2012)

32. Nagy, S. – Gál, J. – Veha, A.: Effectiveness, efficiency and sustainability in local rural development partnerships (Hatékonyság, a helyi vidékfejlesztési partnerségek hatékonyságának fenntarthatósága), Apstract - Applied Studies in Agribusiness and Commerce 6:(3-4) pp. 31-38. (2012)

33. Gal, J. – Szucs, K.: Tourism in the Small Region of Fehergyarmat and its Tourism Values (A turizmus helyzete a Fehérgyarmati Kistérségben és turisztikai értékei) Quaestus, Numarul 2, Anoul II, ISSN 2285-424X, ISSN online 2343-8134, 2013. pp. 28-35.

34. Irimie, S.-I. – Gal, J. – Dumitrescu, D. C.: Analysis of a Dynamic Regional System for the Operationalizing of the Sustainable Development Concept, (A fenntartható fejlődés koncepciójának működésének dinamikus-regionális rendszerben történő vizsgálata) Procedia, Elsevier – Social and Behavioral Sciences, ISSN online 1877-0428, vol. 124, 2014. pp. 331-338.

35. Gal, J. – Vincze-Lendvai, E. – Panyor, A. – Dumitrescu, D. C.: Study of Eating Habits Home and Leasure Tourism Environment (Étkezési szokások vizsgálata otthoni és szabadidős turisztikai környezetben) Quaestus, Numarul 4, Anoul IIII, ISSN 2285-424X, ISSN online 2343-8134, 2014. pp. 229-233.

36. Gal, J. – Dumitrescu, D. C.: Some Touristic Aspects of Logistics and Logistic Education at Cross-border Area (A logisztika és a logisztika oktatás néhány határon átnyúló turisztikai aspektusa) Quaestus, Numarul 5, Anoul IIII, ISSN 2285-424X, ISSN online 2343-8134, 2014. pp. 9-14.

37. Gősi J. – Gál, J.: Economy and Politics in Hungary during 2nd Orbán Government Period(Gazdaság és politika a 2. Orbán kormány idején), Review of Faculty of Engineering, (Analecta Technica Szegedinensia), Szeged, ISSN online 2064-7964, 2014/1. pp. 22-26.

38. Fekete, R. – Gál, J.: Kiskunfélegyháza City Hospital and Clinic, Bath and Rehabilitation Center Development and some Context of Patient Satisfaction and Logistics (A Kiskunfélegyházi Kórház, Rendelőintézet és Rehabilitációs Központ fejlesztése és a betegek elégedettségi vizsgálata és logisztikája), Review of Faculty of Engineering, (Analecta Technica Szegedinensia), Szeged, ISSN online 2064-7964, 2014/1. pp. 48-53.

39. Markó, G. – Gál, J.: The Operation of an Emergency Medical Department in a County Hospital from a Logistic Point of View (A Sürgősségi Betegellátó Osztály működésének logisztikai szemszögű vizsgálata egy megyei kórházban), Review of Faculty of Engineering, (Analecta Technica Szegedinensia), Szeged, ISSN online 2064-7964, 2014/2. pp. 109-113.

 

Nem impaktfaktoros lapokban megjelent tudományos közlemény hazai magyar nyelvű folyóiratban

1. Bere I. - Gál J.: Pályaválasztási motivációk és képzési lehetőségek a NAT tükrében, Szakoktatás, XLVIII. évfolyam, április, 98/4, ISSN 0237-5338, pp. 29-30.

2. Gál, J.: A Tudás Kertje, Köznevelés, 54.évfolyam, 18.szám, 1998.május 8, ISSN 0133-0969, pp. 16.

3. Gál, J.: Liget és vadon, Köznevelés, 54.évfolyam, 36.szám, 1998.november 13, ISSN 0133-0969, pp. 16.

4. Gál, J. – Kerekesné Sz. M.: Már van aki felébredt!, Természetbúvár, 54. évfolyam, 1999/2.szám, ISSN 086-6151, pp. 38.

5. Gál J. – Hegedűsné D. M.: Marketing a múzeumban, Marketing és Menedzsment, XXXIII. évfolyam, 1999/3-4.szám, INDEX 25545, ISSN 1219-0349, pp. 25-26.

6. Gál J.: Medi-controlling, Marketing és Menedzsment, XXXIV. évfolyam, 2000/6, INDEX 25545, ISSN 1219-0349, pp. 66-67.

7. Gál J.: Menedzselt szakképzés, a sikeres pályaválasztás hasznos segítője, Szakoktatás, 51.évfolyam, január, 2001/1, ISSN 0237-5338, pp 12-15.

8. Gál J.: Logisztikai szemlélet az agrárszakoktatásban, Köznevelés, 60.évfolyam, 31.szám, 2004. október 8, ISSN 0133-0969, pp. 23.

9. Gál J.: Lehet-e újat mondani a környezetvédelemről Finnországban?, Informatika, 7.évfolyam, 4.szám, 2004.szeptember, ISSN 1419-2527, pp. 56-57.

10. Gál J. – Janowszky S.: A kerámiaipari szakképzés néhány tapasztalata egy felmérés tükrében, Módszertani közlemények, 46.évfolyam, 1.szám, 2006, ISSN 1219-0608, pp. 9-14.

11. Gál J.: Gondolatok a nemzetközi vándorlás és a tudásáramlás logisztikai értelmezéséről, Agrár- és Vidékfejlesztési Szemle, 1. évf. 1. szám SZTE MGK, Hódmezővásárhely, 2006/1 ISSN 1788-5345, pp. 75-79.

12. Gál J.: A tej, mint biotermék fogyasztását ösztönző kommunikációs kampány elméleti összefüggései egy korábbi kampány tapasztalatai alapján, Agrár- és Vidékfejlesztési Szemle, 2. évf. 1. szám SZTE MGK, Hódmezővásárhely, 2007/1 ISSN 1788-5345, pp. 45-50.

13. Gál J.: Online értékesítés a légi személyfuvarozásban, Marketing és Menedzsment, XLI. évfolyam, 2007/4-5.szám, INDEX 25545, ISSN 1219-0349, pp. 73-78.

14. Gál J.: A Kormányzati Ügyféltájékoztató Központ infologisztikai vizsgálata a lakosság szemszögéből, Agrár- és Vidékfejlesztési Szemle, 2. évf. 2. szám SZTE MGK, Hódmezővásárhely, 2007/2 ISSN 1788-5345, pp. 189-194.

15. Gál J.: A környezeti piac néhány munkaerőpiaci és logisztikai összefüggése az elmúlt évtizedben, Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, az Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet 2007. évi tudományos évkönyve, (szerk. Gulyás L. – Gál J.) SZTE MK, Szeged, 2007. 2. évf. 1. szám, ISSN 1788-7593, pp. 6-16.

16. Gál J. – Kelemen L. – Szeri I.: Utazási szokások vizsgálata Hódmezővásárhelyen, Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet, (szerk. Gulyás L. – Gál J.) SZTE MK, Szeged, 2007. 2. évf. 1. szám, ISSN 1788-7593, pp. 68-73.

17. Gál J.: A vadhús logisztikai folyamatának értelmezése, Agrár- és Vidékfejlesztési Szemle, 3. évf. 1. szám SZTE MGK, Hódmezővásárhely, 2008/1 ISSN 1788-5345, pp. 44. és cd mellékleten 3 oldal

18. Gál J.: Az élőállatszállítás vizsgálata az állatvédelmi szabályok tükrében, Agrár- és Vidékfejlesztési Szemle, 3. évf. 1. szám SZTE MGK, Hódmezővásárhely, 2008/1 ISSN 1788-5345, pp. 74. és cd mellékleten 6 oldal

19. Gál J. – Gálné Horváth I.: A kerékpárutak fontossága Hódmezővásárhelyen és a környező tanyavilágban, Agrár- és Vidékfejlesztési Szemle, 4. évf. 1. szám SZTE MGK, Hódmezővásárhely, 2009/1 ISSN 1788-5345, cd mellékleten 5 oldal

20. Gál J. – Gálné Horváth I.: Az autópálya szerepe a dél-kelet magyarországi települések életében, Agrár- és Vidékfejlesztési Szemle, 4. évf. 1. szám SZTE MGK, Hódmezővásárhely, 2009/1 ISSN 1788-5345, cd mellékleten 5 oldal

21. Gál J. – Galné Horváth I.: A Dél-Alföld településeinek gazdasági-társadalmi szerepe, vonzereje, Agrár- és Vidékfejlesztési Szemle, 5. évf. 1. szám SZTE MGK, Hódmezővásárhely, 2010/1 ISSN 1788-5345, pp. 238-241.

22. Gál J. – Galné Horváth I.: Hódmezővásárhely és tágabb környékének néhány fejlesztési lehetősége a válság korlátai között, Agrár- és Vidékfejlesztési Szemle, 5. évf. 1. szám SZTE MGK, Hódmezővásárhely, 2010/1 ISSN 1788-5345, pp. 242-246.

23. Gál J.: Helyi tömegközlekedés vizsgálata egy közép-kelet-európai vidéki városban, Közép-Európai Közlemények, III. évf. 1. szám No 8, Szeged, 2010/1, ISSN 1789-6339, pp. 100-107.

24. Gál J.: Most érdemesebb Budapest repülőteréről, mint Magyarország nemzeti légitársaságának jövőjéről gondolkodni, Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet 2013, (szerk. Gulyás L. – Gál J.) SZTE MK, Szeged, 2013. 8. évf. 1-2. szám, ISSN 1788-7593, pp. 12-19.

25. Panyor Á. – Lendvai E. – Gál J.: Diákok élelmiszerfogyasztási szokásainak vizsgálata nemzetközi viszonylatban, Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet 2014, (szerk. Gulyás L. – Gál J.) SZTE MK, Szeged, 2014. 9. évf. 1-2. szám, ISSN 1788-7593, pp. 111-115.

 

Nemzetközi konferencia kiadványban megjelent közlemény

1. Gál, J.: Goals and Possibilities of Environmental Education in Hungarian Universities and Colleges (A környezetvédelmi oktatás céljai és lehetőségei a magyar egyetemeken és főiskolákon) (angol nyelven), Lust am Lernen (Herausgegeben von A. Melezinek) 30. Internationalen Symposiums “Ingenieurpedagogik 2001”, 2001.09.16-20, Klagenfurt, Österreich, 2001. ISSN 0724-8873, ISBN 3-88064-302-4, pp. 77-80.

2. Гал, Й.: Взаимоотношение на стопанисването на водата и защита на природата и околната среда в Унгария (A magyarországi vízgazdálkodás néhány természet- és környezetvédelmi összefüggése) (bolgár nyelven), East-East Program, (Szerk.: Gál J.) Soros Foundation, Hódmezővásárhely, 2001.10.03-07. Part 1, pp. 70-74.

3. Gál, J.: Ympäristösuojelu-opetuksen tilanne unkarin teknillisessä koulutuksessa (A környezetvédelmi oktatás helyzete a magyar mérnökképzésben) (finn nyelven), East-East Program, (Szerk.: Gál J.) Soros Foundation, Hódmezővásárhely, 2001.10.03-07. Part 1, pp. 93-96.

4. Gál, J.: Regional Environmental Disparities and Discrepancies at Frontiers, (Regionális környezeti diszparitások és ütközőzónák az országhatároknál) (angol nyelven), XXX. Óvári Tudományos Napok, Agrártermelés – harmóniában a természettel, 2004.10.07., Mosonmagyaróvár, ISSN 0237-9902, pp. 250. (CD-n 4 oldal)

5. Gál, J.: The Experiences of an ERASMUS Scholarship, (Egy ERASMUS ösztöndíj tapasztalatai) (angol nyelven), Tempus Nap – Konferencia, 2004.10.08., Hódmezővásárhely, (CD-n 3 oldal)

6. Gál, J.: Some Agricultural Aspects of Environmental Market (Aspecte agricole legate de mediul de piata; A környezeti piac néhány mezőgazdasági összefüggése) (angol nyelven) Facultatea de Management Agricol, Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului Timisoara, (angol nyelven), Simpozion Stiintific, Management si Dezvoltare Rurala, 2005.05.26-27. Timisoara, Románia, ISSN 1453-1410, pp. 89-96.

7. Gál, J.: View of Employers at EU Level on an Environmental Dimension to Agro-Industrial Relation (Az agrár-szektor EU szintű környezetvédelmi dimenziói a munkáltatók szemszögéből) (angol nyelven), Scientific Papers Faculty of Agriculture XXXVIII, 2006.05.18-19. Timisoara, Románia, ISSN 1221-5279, pp. 481-484.

8. Gál, J.: Environmental Protection as Market Strategy in Central and Eastern Europe (A környezetvédelem, mint marketing stratégia Közép- és Kelet-Európában) (angol nyelven), Scientific Papers Faculty of Agriculture XXXVIII, 2006.05.18-19. Timisoara, Románia, ISSN 1221-5279, pp. 485-488.

9. Gál, J.: Marketing Communication Tools for Adult Educators (Marketingkommunikációs eszközök a felnőttoktatók számára) Európai Uniós Kutatási és Oktatási Projektek Napja, 2006.10.06. Hódmezővásárhely, Szerk.: Gál J., Delfin Computer Informatikai Zrt. konf. cd. ISBN 963-06-1269-0, ISBN 978-963-06-1269-2

10. Gál, J.: Role of Law Cost and Traditional Airlines in Rural Tourism (A fapados és a hagyományos légitársaságok szerepe a vidék turizmusában) (angol nyelven), Management of Durable Rural Development, International Scientific Symposium, Banat’s University of Agricultural Sciences and Venetary Medicine, Vol. IX (1), 2007.05.24-25. Timisoara, Románia, pp. 557-562. ISSN 0724-8873 ISBN 3-88064-302-4

11. Gal, J.: Food Safety and Quality in Logistics Process in People’s View, (Az élelmiszerbiztonság és minőség a logisztikai folyamatban az emberek megítélése alapján) (angol nyelven), The 3rdInternational Scientific Conference, Safety and Quality of Raw Materials and Foodstuffs, 31st January – 1 st February 2008, Nitra, Slovakia, pp. 157-160. ISBN 978-80-8069-997-0

12. Gal J.: Understand of Game in Logistic Chain, (A vadhús értelmezése a logisztikai láncban) (angol nyelven), ICoSTAF2008 International Conference on Science and Technique int he Agri-food Business (Tudomány és Technika az Agrár- és Élelmiszer Gazdaságban), 5-6th November 2008, Szeged, SZTE Mérnöki Kar, Hungary, conference cd, ISBN 963-482-676-8

13. Veha A. – Gal J.: Environmental Protection as Part of Marketing and Logistics Strategy in Central and Eastern Europe (Környezetvédelem mint a marketing és a logisztikai stratégia része Közép- és Kelet-Európában) (angol nyelven), Economics and Informatics, 4th International Congress, 26-27th March, 2009, Debrecen, Debreceni Egyetem AMTC, nyomtatva ISBN 978-963-9732-82-7, conference cd, ISBN 978-963-9732-83-4, pp. 356-359

14. Galne Horvath I. – Gal J.: Some Educational and Logistic Aspects of Mental Mapping of Rural Areas, (A mentális térképezés néhány oktatási és logisztikai aspektusa vidéki területekre értelmezve) (angol nyelven) Aspects and Vision of Applied Economics and Informatics, 4th International Congress, 26-27th March, 2009, Debrecen, Debreceni Egyetem AMTC, nyomtatva ISBN 978-963-9732-82-7, conference cd, ISBN 978-963-9732-83-4, pp. 1165-1168

15. Galne Horvath I. – Gal J.: Mental Mapping in Geographical Approach and Regional Environmental Disparities at Frontiers, (A mentális térképezés földrajzi megközelítése és a regionális diszparitások az országhatároknál) (angol nyelven) ISIRR 2009 – 10th International Symposium „Interdisciplinary Regional Research” Romanai – Serbia – Hungary, 23-24th April, 2009, Hunedoara, Romania, conference cd, 4 pages

16. Zsoter B. – Gal J. – Veha A.: Passenger and Heavy Traffic on Railway in Mezohegyes 1990-2006, (A mezőhegyesi vasút személy és teherforgalma 1990-2006 időszakban) (angol nyelven) 6th International Conference on Logistics & Sustainable Transport Celje – Slovenia, 5th November, 2009, ISBN 978-6562-34-8, conference cd, 7 pages

17. Gal J.: Role of Traditional and Low Cost Airlines in Central and Eastern Europe (A hagyományos és a fapados légitársaságok szerepe Közép- és Kelet-Európában) (angol nyelven) Tarptautiné moksliné konferencija, „Mokslo, Meno ir Studijų Sasajos Siekiant Kokybinio Rezultato”, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija 2010 m. kovo 24-25 d. Vilnius – Lithuania, 24-25th April, 2010, ISBN 978-609-8028-03-4, conference cd, 10 pages

18. Gal J.: Some Objective and Subjective Aspects of Mental Mapping of Rural Areas for Sustainable Development (A mentális térképkészítés néhány objektív és szubjektív összefüggése a fenntartható fejlődéssel kapcsolatban), (angol nyelven), Tourism and Durable Development, Lucrarile Simpozionului International al Facultatii de Management Turistic si Comercial Timisoara, 3rd-5th Mai 2012, Universitatea Crestina ’Dimitre Cantemir’ din Bucuresti, Editura Eurostampa, ISBN 978-606-569-417-0, Timisoara, Romania, pp. 158-163.

19. Gál, J.: Research of Official Road Inspection (Hivatalos közúti ellenőrzések vizsgálata), „Transportas: Inovacijos, Studijos, Verslas – 2014”, Vilniaus Technologiju ir Dizaino Kolegija, 27th March 2014, Vilnius, Lithuania, ISBN 978-959-250-997-9. 5 oldal cd-n.

20. Gál, J. – Gyimes, E. – Illés, B. – Turi, P. – Véha, A.: Game Meat in the Logistic Chain from Shooting to Industrial Processing (Vadhús a logisztikai láncban a kilövéstől az ipari feldolgozásig), VIII Conferencia Científica International de Ingeniería Mecánica, 17-20th Novembre de 2014, Villa Clara, Cuba, ISBN 978-959-250-997-9. 5 oldal cd-n.

 

Hazai konferencia kiadványban megjelent közlemény

1. Gál J.: Az alföldi régió néhány környezetvédelmi, társadalmi-gazdasági összefüggése, Az Alföld a XXI. század küszöbén, 1998.november 12-13, Békéscsaba Szerk.: Baukó Tamás, MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet, Nagyalföld Alapítvány, Békéscsaba, 1999. ISBN 963-85437-4-4, pp: 375-377.

2. Gál J.: Informatika az öko-controlling szolgálatában, Magyar Informatikusok II. Világtalálkozója, Budapest, 2000. június 5-8, LSI Informatikai Oktatóközpont, Budapest, 2001, ISBN 963-577-311-0, ISBN I. kötet 963-577-312-9, pp. 421-422.

3. Gál J.: Környezetvédelmi ismeret a korszerű mérnökképzés fontos eleme, VII. Nemzetközi Környezetvédelmi Szakmai Diákkonferencia, 2001.07.04-06, Mezőtúr, pp. 24.

4. Gál J.: A környezeti piac néhány jellemzője Magyarországon, VIII. Nemzetközi Környezetvédelmi Szakmai Diákkonferencia, 2002.07.03-05, Mezőtúr, pp. 28.

5. Gál J.: Az ICT alkalmazásának lehetőségei a logisztika oktatásában, Strategy to Accomplish Research in Socrates programme = St.A.R.S. Az ICT alkalmazása a Socrates Programokban, Szakmai Konferencia, 2005.03.09, Hódmezővásárhely, konferencia cd-n

6. Gál J.: A marketing szerepe az in-company-training módszertanának elterjesztésében, Marketingoktatás és kutatás a változó Európai Unióban, Szent István Egyetem, Marketing Oktatók Klubjának 11. Országos Konferenciája, 2005.08.25-26. Győr, konferencia cd-n, ISBN 963-7175-25, pp. 291-293.

7.

Tanulmányok:

Első mérnöki diploma: 1990. Budapesti Műszaki Egyetem
Közlekedésmérnöki Kar
Közlekedési Szak
közlekedésmérnök


Képzés, továbbképzés: 1993. Budapesti Műszaki Egyetem
Közlekedésmérnöki Kar
gazdasági mérnök
1994. Külkereskedelmi Főiskola
nemzetközi marketing
szaküzemgazdász
1994. Külkereskedelmi Főiskola
Külgazdasági Szak
közgazdász
1997. Budapesti Műszaki Egyetem
Természet és
Társadalomtudományi Kar mérnöktanár
2001. Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kar
MBA (Master of Business
Administration)
2004. Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kar
Közoktatási vezető és pedagógus
szakvizsga

Egyéb továbbképzés: 2004. Tempus Közalapítvány Mezőgazdaság és vidékfejlesztés: Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap,
Terület- és Infrastruktúrafejlesztés: Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Kohéziós Alap

Doktori iskola: 2001. BME Gazdasági- és Társadalomtudományi Kar,
Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola
Környezetmenedzsment Specializáció

Tudományos fokozat:

2003. PhD Gazdálkodás- és Szervezéstudományok, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
2008. habilitáció, Debreceni Egyetem

Munkahelyek:

Tisza Volán (1990 – 1993) szervizmérnök, nemzetközi üzletkötő (nemzetközi árufuvarozásban, kereskedelemben) (Szeged)

Magyar Posta (1993) marketing és szolgáltatásmenedzser (Szeged)

Hungarolift Kft. (1993 – 1996) logisztikai mérnök, vezető helyettes, alapanyag és készárú forgalom szervezése, anyagmozgató és szállító rendszerek fejlesztése üzemeltetése (Orosháza)

Villeroy & Boch Magyarország Rt (1996 – 2004) gazdasági mérnök, a Burkolólapgyár (Csempe, Padló és Dekor) szakterületi vezető kontroller, termelési és logisztikai folyamatok, elemzése, fejlesztése (Hódmezővásárhely)

Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Vállalatgazdaságtan Tanszék (2004 – 2005) tudományos munkatárs, (2005 – 2007) főiskolai docens, egyetemi docens (2007 – ) átalakulás után: Mezőgazdasági Kar, Gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet (Hódmezővásárhely)

Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar, Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet (2007 – 2008) egyetemi docens, mb. intézetvezető, intézetvezető (Szeged) (2008 - ), tudományos és nemzetközi kapcsolatok dékánhelyettes (2009 - 2013), Nemzetközi Kapcsolatok Koordinációs Iroda - irodavezető (2013 - )


Mellékfoglalkozásként:

SZTE (DATE) Mezőgazdasági Főiskolai Kar (1997 – 2004) óraadó oktató (Hódmezővásárhely)

Gábor Dénes Főiskola Konzultációs Központ (1999 – 2009) óraadó oktató (Hódmezővásárhely, Kiskunhalas), konzultációs központ igazgató, 2000 c. főiskolai docens, 2004 főiskolai tanár (2005-2007) rész munkaidős oktató (Hódmezővásárhely)

Kodolányi János Főiskola (2003 – 2013) óraadó oktató (Orosháza)

SZTE (GTK) Gazdaságtudományi Kar (2006 – ) óraadó oktató (Szeged)

Nyelvtudás:

angol: felsőfokú "C"
orosz: középfoku "C"
eszperantó: középfokú "C"
német: alapfokú "C"
szerb: alapfokú "C"
bolgár: alapfokú "C"
horvát: alapfokú "C"

Oktatási tevékenység:

 

Logisztika alapjai

Logisztika és nemzetközi árucsere 1, 2.

Logisztika és minőség

Teljeskörű logisztika

Termékforgalmazási ismeretek

Kereskedelmi ismeretek

A turizmus szervezése és logisztikája (angol nyelven)

Vidékfejlesztés

Marketing (MSc)

Turizmus marketing

Szállítmányozási logisztika

Üzleti levelezés

Mezőgazdasági üzemtan-1,-2,-3

Vidékfejlesztés

Külkereskedelmi ismeretek

Pénzügytan

Közgazdaságtan

Vidék- és környezetvédelmi politika (MSc)

Projektmenedzsment (BSc, MSc)

Logistics (angol nyelven)

Customer Care (angol nyelven)

Business & Management (angol nyelven)

Termelési logisztika

Kommunikáció

 

 

Kutatási tevékenység:

 

Logisztika

Környezetgazdaságtan

Turizmus

Controlling

Mezőgazdasági üzemtan

Kommunikáció

 

 

 

Tagságok és tisztségek:

MTA köztestületi tag, IX. Osztály
Közlekedéstudományi Egyesület, tag

MTA SZAB tag

 

Pályázatok:

Leonardo da Vinci

Grundtvig

ARION/CEDEFOP

Erasmus/CEEPUS

Campus Hungary

stb.

 

Tanulmányutak:

1. 2001.: Finnország: Kimpisen lukio, Pohjolankatu 2, 53100 Lappeenranta, Arion ösztöndíj
2. 2002.: Finnország: Koulutuskeskus Tavastia, Hattelmalantie 8, 13103 Hämeenlinna Leonardo da Vinci oktatói mobilitás
3. 2004.: Németország, IQZ GmbH, Burgring 2, 06268 Querfurt, Leonardo da Vinci oktatói mobilitás
4. 2004.: Finnország: PIRAMK Business School, Sipiläntie 1, 34800 Virrat, Erasmus oktatói mobilitás
5. 2004.: Portugália: Agencia Nacional para os Programas Comunitarios Socrates e Leonardo da Vinci, Av. D. Joao II. Lote 1.07.2.1 – Piso 2 – Ala B, 1990-096 Lisboa, Minerva contact seminar
6. 2005.: Finnország: PIRAMK Business School, Sipiläntie 1, 34800 Virrat, Erasmus oktatói mobilitás
7. 2005., 2012.: Bulgária: University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, 1 Hristo Smirnenski Blvd, 1421 Sofia, Leonardo da Vinci oktatói mobilitás, University of World and National Economy
8. 2005.: Litvánia: Klaipédos Darbo Rinkos, Mokymo ir Konsultavimo Tarnyba, Liepust st. 49, 5800 Klaipéda, Leonardo da Vinci oktatói mobolitás
9. 2006.: Finnország: PIRAMK Business School, Sipiläntie 1, 34800 Virrat, Erasmus oktatói mobilitás
10. 2006.: Litvánia: Zaidimu teatras, Konstitucijos pr. 23B, 08105 Vilnius, Grundtvig-2 munkaértekezlet
11. 2006.: Észtország: Tartu Folk High School, Pepleri 4, 51 Tartu, Arion ösztöndíj
12. 2007.: Finnország: Finlands svenska Marthaförbund r.f, (Martha Association), Handelsesplanden 23A, 65100 VAASA, Grundtvig-2 munkaértekezlet
13. 2007.: Finnország: Pohjois-Pirkanmaan Koulutusinstituutti, Sipilantie 1, PL 59, 34800 Virrat, Leonardo da Vinci oktatói mobilitás
14. 2007.: Írország: Kerry County Council, Rathass, Tralee, Co. Kerry, Grundtvig-2 munkaértekezlet
15. 2008., 2009., 2010., 2011., 2012.: Finnország: Tampere University of Applied Sciences, PIRAMK Business School, Sipiläntie 1, 34800 Virrat, Erasmus oktatói mobilitás

16. 2008., 2009., 2010., 2011., 2012., 2013, 2014: Litvánia: Vinius College of Technology and Design, Olandu 16, Vilnius Erasmus oktatói mobilitás

17. Universitatea 'Politehnica' din Timisoara: 2009., 2010., 2011., 2012., 2013., 2014

 

 

 

Hasznos linkek:

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek