Bezár

Profil oldalak

Dr. habil. Kertész Szabolcs

Dr. habil. Kertész Szabolcs

2022. január 27.
10 perc


KSZ


Munkahelyi cím: 6725 Szeged Moszkvai krt. 9. (C-épület, 11. iroda, oktatói szoba)
Munkahelyi telefon: +36-62-546-580
E-mail: kertesz@mk.u-szeged.hu


Publikációk/ publications

A rendszeresen frissített és teljes publikációs lista és idézettség elérhető az MTMT2 adatbázisban. Összefoglaló táblázat

További szerzői oldalak:

SCOPUS

ORCID  

Google Tudós 

Országos Doktori Tanács

ResearchGate

Tud-O-Méter

 


Válogatott publikációk/Selected publications

 

Tanulmányok / Education

2006 - 2011 Környezettudományi Doktori Iskola, Szegedi Tudományegyetem / Doctoral School of Environmental Sciences, University of Szeged (Hungary)
2000 - 2006 Okleveles környezetkutató (MSc, 2006), Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar / Environmentalist (MSc, 2006), University of Szeged Faculty of Sciences (Hungary)

Tudományos fokozat / Scientific degree

habilitált doktor, 2019 Környezettudományi Doktori Iskola, Szegedi Tudományegyetem / habilitation, 2019 Doctoral School of Environmental Sciences, University of Szeged (Hungary)

Ph.D., környezettudományok, 2011 (Szegedi Tudományegyetem) / Ph.D. in Environmental Sciences (University of Szeged)

 

Munkahelyek / Workplaces

2020 - SZTE Mérnöki Karegyetemi docens / associate professor, University of Szeged Faculty of Engineering

2009 - SZTE Mérnöki Kar – tudományos munkatárs / research fellow, University of Szeged Faculty of Engineering

 

Nyelvtudás / Language exam

Angol középfok: komplex (C), 2005 / English B2 (complex, 2005)

Német alapfok: alapfokú (B1) szóbeli, 2008 / German B1 (oral, 2008)

 

Oktatási tevékenység / Educational activity

Élelmiszeripari transzportfolyamatok / Food industry transport processes (in Hungarian)

Élelmiszeripari műveletek / Food processing operations (in Hungarian)

Élelmiszeripari hulladékkezelés / Food industry waste treatment (in Hungarian)

Impulzus, hő- és anyagátadás / Momentum, heat and mass transfer (in Hungarian)

Környezetvédelmi műveletek / Environmental operations (in Hungarian)

Transport Phenomena in Food Industry (in English)

Environmental Economy (in English)

New Ways in Environmental Technology (in English)

Membrane Separation Techniques (in English)

 

Kutatási tevékenység / Research activity

Membránszeparációs eljárások intenzifikálása a víz- és szennyvíztisztításban / Intensification of membrane separation processes in water and wastewater treatment;

Élelmiszeripari szennyvizek környezetterhelésének csökkentése / Reducing the environmental impact of food industry wastewater;

Tejipari szennyvizek membránszeparációs kezelése / Membrane separation treatment of dairy wastewater;

Ultra- és nanoszűréssel kombinált eljárások vizsgálata / Examination of procedures combined with ultra- and nanofiltration;

Membrán eltömődésének csökkentése / Decreasing of membrane fouling;

Membrán modul vibrációjának hatásai / Effects of membrane module vibration;

Különböző membránszűrő modulokba integrált 3D nyomtatott elemek hatásvizsgálata / Impact assessment of 3D printed elements integrated into different membrane filter modules;

Áramlástani viszonyok optimalizálása szennyvíz membránszűrő modulokba / Optimizing flow conditions in wastewater membrane filter modules

 

Tagságok és tisztségek / Memberships and positions

MTA Köztestületi tag (Agrártudományok Osztálya, Agrár- és Bioműszaki Tudományos Bizottság) / Member of the Public Board of the Hungarian Academy of Sciences (Department of Agricultural Sciences, Agricultural and Biotechnical Scientific Committee);

MTA Szegedi Akadémiai Bizottság (SZAB) VII. Kémiai szakbizottságának tagja, Analitikai és Környezetvédelmi Munkabizottság szavazati jogú tagja / Regional Committee in Szeged, MTA (SZAB) VII. Chemical Committee member, Analytical and Environmental Protection Working Committee voting member;

Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar Kari Tanácsának tagja / Member of the Faculty Council of the Faculty of Engineering of the University of Szeged

Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar Gazdaság- és társadalomtudományi interdiszciplináris kutatócsoport tagja / Member of the Economic and Social Sciences interdisciplinary research group

Bírálói tevékenység / Review activity: Journal of Membrane Science; Clean – Soil, Air, Water; Desalination; Desalination and Water Treatment; Fibers; Membrane Water Treatment; Journal of Water Process Engineering; Process in Agricultural Engineering Sciences; Water Environment Research; Chemical Papers; Food Biophysics; Polymers; Membranes; Processes; Chemical Engineering & Technology; Textiles; Water; International Journal of Environmental Research and Public Health; Chemical Data Collections; Food and Bioprocess Technology; Journal of Science of Food and Agricultural; Separations

 

Pályázatok / Projects

2024-2027: "Tejzsír-golyócskák membránalkotóival és immunoglobulinokkal dúsított tej alapú ital kifejlesztése alacsony nyomású membránszeparáció és nagynyomású hidrosztatikus kezelések kombinációjával" / "Development of a dairy-based beverage selectively enriched with milk fat globule membrane materials and immunoglobulins by means of a combination of low pressure membrane separations and high hydrostatic pressure treatments" (2022-1.2.6-TÉT-IPARI-TR-2022-00011, Vezető kutató / Principal investigator)

2022-2026: "Áramlástani viszonyok optimalizálása szennyvíz membránszűrő modulba integrált 3D nyomtatott elemekkel" / "Optimization of hydrodynamic conditions with 3D printed elements integrated into wastewater membrane filtration module" (NKFIH/OTKA FK142414, Vezető kutató / Principal investigator)

2018-2019: „Élelmiszeripari szennyvíztisztítás klasszikus, újszerű és kombinált módszerekkel" / „Food industry wastewater treatment with classical, novel and combined methods” (Nemzetközi Magyar-Szerb TÉT pályázat, Kétoldalú Tudományos és Technológiai Együttműködés / International Hungarian-Serbian tender, Bilateral Scientific and Technological Cooperation, TÉT_16-1-2016-0138, Vezető kutató / Principal investigator)

 

2020-2024: "Nanorészecskékkel módosított membránok fejlesztése és alkalmazása olajszennyezett vizek hatékony kezelésére" / "Development of nanoparticle-modified membranes and their utilization for efficient treatment of oil contaminated waters" (NKFIH/OTKA FK135202, Kutató / Researcher)

2017-2021: „Új, szennyvíztisztításban alkalmazható, öntisztuló, illetve napfénnyel tisztítható szűrőmembránok fejlesztése" / „Development of new, self-cleaning and sunlight-cleanable filter membranes that can be used in wastewater treatment” (Nemzetközi Magyar-Indiai TÉT pályázat / International Hungarian-Indian tender, 2017-2.3.7-TÉT-IN-2017-00016, Kutató / Researcher)

2016-2020: "Szerves anyag tartalmú hulladékok lebontásának elősegítése mikrohullámú energiaközléssel" / "Microwave intensified degradation of wastes with high organic matter content" (NKFIH/OTKA K115691, Kutató / Researcher)

2015-2018: "Mélységi vizek szerves mikroszennyezőinek eltávolítása membrántechnikával kapcsolt nagyhatékonyságú oxidációs eljárásokkal" / "Elimination of micropollutants from underground water by means of membrane separation combined with advanced oxidation processes" (NKFIH/OTKA K112096, Kutató / Researcher)

2013-2015: "Biológiai rendszerek kombinált membrán szeparációjának és a koncentrátum mikrohullámú utókezelésének modellezése" / "Modeling of combined membrane separation for bio-systems and microwave post treatment of concentrate" (NKFIH/OTKA K105021, Kutató / Researcher)

2005-2008: „Környezet- és Nanotechnológiai Regionális Egyetemi Tudásközpont (KNRET): a dél-alföldi régió életminőségét javító integrált rendszerek fejlesztése” Környezettechnológia Alprogram, Szennyvízkezelés, szennyvíziszap hasznosítás / "Environmental and Nanotechnology Regional University Knowledge Center (KNRET): Development of integrated systems that improve the quality of life in the Southern Great Plain region" Environmental Technology Subprogramme, Wastewater treatment, sewage sludge utilization project (Kutató / Researcher)

 

Díjak, ösztöndíjak / Awards, scholarships

2024: Kiváló Tehetséggondozó Kitüntetés (SZTE Mérnöki Kar) / Excellent Talent Care Award (SZTE Faculty of Engineering)

2020-2023: Bólyai János kutatási ösztöndíj, MTA (Cím: Kombinált eljárások hatásvizsgálata a tejipari szennyvízkezelésben; Záró kutatási jelentés minősítés: kiemelkedő) / János Bolyai Research Scholarship of the Hungarian Academy Of Sciences (Title: Impact assessment of combined processes in dairy wastewater treatment; Final research report rating: outstanding)

2022: Új Nemzeti Kiválósági Program Ösztöndíj, Fiatal Kutató I. kategória (UNKP-22-5-SZTE-210) / New National Excellence Program Scholarship, Young Researcher Category

2022: Egyéni Scriptor díj (SZTE Mérnöki Kar) / Individual Scriptor award (SZTE Faculty of Engineering)

2021: Új Nemzeti Kiválósági Program Ösztöndíj, Fiatal Kutató I. kategória (UNKP-21-5-SZTE-550) / New National Excellence Program Scholarship, Young Researcher Category

2020: Új Nemzeti Kiválósági Program Ösztöndíj, Fiatal Kutató I. kategória (UNKP-20-5-SZTE-384) / New National Excellence Program Scholarship, Young Researcher Category

2018: Kiváló Tehetséggondozó Kitüntetés (SZTE Mérnöki Kar) / Excellent Talent Care Award (SZTE Faculty of Engineering)

2015-2018: Bólyai János kutatási ösztöndíj, MTA (Cím: Membránszűrés intenzifikálása a tejipari szennyvíztisztításban; Záró kutatási jelentés minősítés: kiemelkedő) / János Bolyai Research Scholarship of the Hungarian Academy Of Sciences (Title: Intensification of membrane filtration in dairy wastewater treatment; Final research report rating: outstanding)

2016: Dékáni Dicséret (SZTE Mérnöki Kar) / Dean's Commendation (SZTE Faculty of Engineering)

2013-2014: Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj (Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, Nemzeti Kiválósági program) (Cím: Membránszeparációs eljárások alkalmazása a víz- és szennyvíztisztításban) (A2-MZPD-12-0069) / Zoltán Magyary Postdoctoral Scholarship (National Excellence Program) (Title: Application of membrane separation processes in water and wastewater treatment)

2012-2013: Posztdoktori Ösztöndíj a Pardubicei Egyetemen, Kémiai Technológiai Kar, Pardubice, Csehország (Projekt címe: Kutatási és fejlesztési csapatok megerősítése a Pardubicei Egyetemen (CZ.1.07/2.3.00/30.0021)) / Postdoctoral Fellowship at the University of Pardubice, Faculty of Chemical Technology; Pardubice, Czech Republic (Project title: Strengthening of Research and Development Teams at the University of Pardubice (CZ.1.07/2.3.00/30.0021))

2010-2011: Deák Ferenc Predoktori Ösztöndíj (Oktatási és Kulturális Minisztérium) / Ferenc Deák Predoctoral Scholarship (Ministry of Education and Culture)

 

Tanulmányutak / Research work and teaching abroad

2024: Ceepus oktatói mobilitás (1 hét), Újvidéki Egyetem, Technológiai Kar, Újvidék, Szerbia / Ceepus teaching mobility (1 week) University of Novi Sad, Faculty of Technology in Serbia,

2010: Erasmus oktatói mobilitás (1 hét), Abant İzzet Baysal Egyetem, Bolu, Törökország / Erasmus teaching mobility (1 week) Abant Izzet Baysal University of Bolu in Turkey,

2008: Nemzetközi kutató állás (3 hónap), Oului Egyetem, Oulu, Finnország (Projekt címe: A vegyipar környezetbarátabbá tétele: Erőforrás-felhasználás optimalizálása membrántechnológiák használatával) / International researcher (3 months), University of Oulu, Oulu, Finland (Project title: Greening the Chemical Industry: Resource use optimization by the use of membrane technologies)

2005: Erasmus hallgató (10 hónap), Genti Egyetem, Gent, Belgium / Erasmus student (10 months), Ghent University, Ghent, Belgium

 

Potenciális szakdolgozati és diplomamunka témák

-Élelmiszeripari/tejipari szennyvizek kezelése membránszeparációs eljárásokkal

/ Treatment of food industry/dairy wastewater with membrane separation processes;

-Kombinált eljárások vizsgálata szennyvizek szervesanyag terhelésének csökkentése érdekében

/ Examination of combined processes in order to reduce the organic load of wastewaters;

-Polimer membrán eltömődés csökkentésének lehetőségei

/ Possibilities for decreasing polymer membrane fouling;

-Műveleti paraméterek vizsgálata ultraszűrések esetén

/ Examination of operational parameters in the case of ultrafiltration;

-Modul vibráció hatásainak kutatása

/ Research on the effects of module vibration;

-3D nyomtatott áramlásterelők tervezése, nyomtatása, membránszűrő modulokba integrálása

/ Design, printing and integration of 3D printed elements into membrane filtration modules;

-Tejipari melléktermékek szeparálása alacsony nyomású membránszűrési eljárásokkal

/ Separation of dairy by-products using low-pressure membrane filtration processes

Hasznos linkek / Useful links

Filtration + Separation

Market Reports

Journal Titles and Abbreviations

Membrane Filtration Systems

Vibratory Shear Enhanced Processing

Food Engineering

Tudástérkép (SZTE MK FMI)

SciencedirectAktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek