Bezár

Profil oldalak

Prof. Dr. László Zsuzsanna PhD

Prof. Dr. László Zsuzsanna PhD

2015. szeptember 10.
5 perc


LZs_2022

Születési hely: Szekszárd

Születési idő: 1973. április 07.

Munkahely: Szegedi Tudományegyetem, Mérnöki Kar, Biológiai Rendszerek Műszaki Intézete

Beosztás: egyetemi tanár

Munkahelyi cím: 6725 Szeged, Moszkvai krt. 9.
Munkahelyi telefon: 06 62 546561
E-mail: zsizsu [kukac] mk [pont] u-szeged [pont] hu


Oktatási tevékenység:

Magyar nyelven:

 

2019- Gáztisztítási műveletek, Vízkezelési műveletek

2013- Környezetvédelmi műszaki műveletek 1-2 előadás és gyakorlatok

2012- Műszaki kémia tárgy oktatása, előadás, gyakorlatok

2010- Műszaki áramlástan, hőtan és anyagtranszport környezetmérnök hallgatók számára

2010-2014 Környezetgazdálkodási ismeretek

Élelmiszeripari környezetgazdálkodás

Környezettechnika gyakorlatok

2004-2007 Környezettechnika

Víz- és szennyvízkezelés

2003-2006 A környezetvédelem alapjai

Környezeti kémia tárgyak oktatása,

2001-2006 A környezetvédelmi alapok

Környezetvédelmi technikák tantárgyak oktatása

2000-2007 Élelmiszeripari műveletek és berendezések elmélet, laboratóriumi gyakorlatok

1997-1999 Alkalmazott matematika gyakorlatok vezetése,

Analitikai kémia laboratóriumi gyakorlatok

Szervetlen kémia laboratóriumi gyakorlatok vezetése (Természettudományi Kar)

 

Angol nyelven:

 

2015- Environmental techniques (PhD course)

2013- Food Preservation Techniques

 Tudományos munka, publikációk:


A membránszeparációs eljárások egyre nagyobb teret nyernek a szennyvíztisztítási módszerek sorában, hiszen vegyszermentes, hatékony alternatívát nyújtanak a szennyezők eltávolítására. Széleskörű használatuknak komoly akadálya a membrán eltömődése, amely jelentősen lerövidíti a membrán élettartamát. A kutatási munka célja elsősorban ipari vizek és szennyvizek tisztítása során a membránszeparáció kombinálása nagyhatékonyságú oxidációs eljárásokkal (ózon, Fenton-reakció, UV fény, illetve heterogén fotokatalízis) a membráneltömődés csökkentése érdekében. A munka során új szennyvíztisztítási eljárások kidolgozása mellett cél a membráneltömődés és az oxidációs eljárások mechanizmusának, illetve a membrán, a szennyezők és az vízmártix közötti kölcsönhatások tanulmányozása is.

A kutatások másik iránya a szennyvizekben lévő hasznos anyagok kinyerése és hasznosítása, így a nitrogén- illetve foszforvegyületek membraánszeparációval és adszorpcióval való elválasztása.Publikációk:

A teljes publikációs lista letöltése >>


1. Sisay, Elias Jigar ; Veréb, Gábor ; Pap, Zsolt ; Gyulavári, Tamás ; Ágoston, Áron ; Kopniczky, Judit ; Hodúr, Cecília ; Arthanareeswaran, Gangasalam ; Sivasundari Arumugam, Gokula Krishnan ; László, Zsuzsanna: Visible-light-driven photocatalytic PVDF-TiO2/CNT/BiVO4 hybrid nanocomposite ultrafiltration membrane for dairy wastewater treatment
CHEMOSPHERE 307 : 1 Paper: 135589 , 8 p. (2022) (D1)
2. Veréb G., Végh J., Kertész S., Beszédes S., Hodúr C., László Z.: Effects of Pre-ozonation on Membrane Filtration of Oil-in-water Emulsions Using Different Polymeric (PES, PAN, PTFE) Ultrafilter Membranes, OZONE SCIENCE & ENGINEERING 42: (3) pp. 230-243., 2020; doi:10.1080/01919512.2019.1652567, Environmental Engineering 65/139 (Q2)
3. Mihály, Zakar ; Sándor, Beszédes ; Erika, Hanczné Lakatos ; Gábor, Keszthelyi-Szabó ; Zsuzsanna, LászlóDairy wastewater utilization by combination of oxidation pre-treatment and ultrafiltration, ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL 20 : 11 pp. 1711-1719. , 9 p. (2021)
4. Veréb, G ; Kovács, I ; Zakar, M ; Kertész, S ; Hodúr, C ; László, Z: Matrix effect in case of purification of oily waters by membrane separation combined with pre-ozonation, ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH 25 : 35 pp. 34976-34984. , 9 p. (2018) (IF: 2,914, Q1/Q2)
5. Kovács, Ildikó ; Veréb, Gábor ; Kertész, Szabolcs ; Hodúr, Cecilia ; László, Zsuzsanna*: Fouling mitigation and cleanability of TiO2
photocatalyst-modified PVDF membranes during ultrafiltration of model oily wastewater with different salt contents, ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH 25 : 35 pp. 34912-34921. , 10 p. (2018) (IF: 2,914, Q1/Q2)


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szakmai önéletrajz

Iskolai végzettség

1996-1999. JATE, Természettudományi Kar, PhD hallgató, Környezeti kémia és analitika

1996-1998. JATE, Természettudományi Kar, posztgraduális környezetvédő szak

1991-1996. JATE, Természettudományi Kar, kémia-fizika szak

Tudományos minősítés

2001. Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar, PhD, környezettudomány, minősítése: Summa cum laude

 

Nyelvtudás

angol (középfokú C nyelvvizsga (komplex), felsőfokú C1 (komplex) nyelvvizsga)

német (középfokú A nyelvvizsga)

 

Munkahelyek, beosztások

2022- SZTE Mérnöki Kar, Biológiai Rendszerek Műszaki Intézete, egyetemi tanár, intézetvezető

2020- SZTE Mérnöki Kar, Biológiai Rendszerek Műszaki Intézete, egyetemi tanár

2008- 2020 SZTE Mérnöki Kar, Folyamatmérnöki Intézet, egyetemi docens

2006-2008 SZTE Mérnöki Kar, Gépészeti és Folyamatmérnöki Intézet, főiskolai docens

2004-2006 SZTE Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Kar, Élelmiszeripari Műveletek és Környezettechnika Tanszék, főiskolai docens

2002 -2004 Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíjas a SZTE SZÉF Karán

2000 – 2002 SZTE Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Kar, Élelmiszeripari Műveletek és Környezettechnika Tanszék, Főiskolai tanársegéd

1999 – 2000 JATE Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Kar, Élelmiszeripari Műveletek és Környezettechnika Tanszék, Tudományos segédmunkatárs

1996 – 1999 JATE TTK Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, PhD hallgató

 

Tanulmányutak

1998. Gent, Belgium. Kutatási téma: Illékony szerves szennyezők lebontása gázfázisú heterogén fotokatalízissel (3 hónap)

 

Szakmai tevékenység állomásai, díjak


2022. Dékáni Dicséret. SZTE MK

2019. Scriptor díj, az SZTE Mérnöki kar díja

2016. Habilitáció

2014. Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

2014 Dékáni elismerő oklevél, SZTE MK

2013. Scriptor díj, az SZTE Mérnöki kar díja

2005. Főigazgatói Dicséret, SZTE SZÉFK

2002. Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj

2001. PhD fokozat megszerzése

1998. Környezet és Területfejlesztési Minisztérium pályázatán egy éves tanulmányi ösztöndíj

1996-1999. PhD hallgatóként oktató és kutatómunka a JATE Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszékén) („Vákuum-ultraibolya fotolízis alkalmazhatóságának vizsgálata környezeti szennyezők lebontására”)

1995. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Kémiai és Vegyipari szekciójában III. díj

1993-1996. Tudományos diákköri munka a JATE Fizikai-kémiai Tanszékén („Természetes aminosavak, mint korróziós inhibitorok”)

 

Fontosabb hazai és külföldi projektekben való részvétel

1.„Új, szennyvíztisztításban alkalmazható, öntisztuló, illetve napfénnyel tisztítható szűrőmembránok fejlesztése”, 2017-2.3.7-TÉT-IN-2017-00016 (2017.08.01-2021.07.31) (témavezető)

2.Fenntartható nyersanyag-gazdálkodás tematikus hálózat fejlesztése – RING 2017 - EFOP-3.6.2-16-2017-00010 (résztvevő)

3.„Szerves anyag tartalmú hulladékok lebontásának elősegítése mikrohullámú energiaközléssel” NKFI K115691 2016-2019 (résztvevő)


Fontosabb lezárt projektek az utóbbi 5 évben:

1.„Mikroszennyezők eltávolítása mélységi vizekből membránszeparációs és nagyhatékonyságú oxidációs eljárások összekapcsolásával” – NKFI K112096 2015-2018 (témavezető)

2. „Biológiai rendszerek kombinált membrán szeparációjának és a koncentrátum mikrohullámú utókezelésének modellezése" - OTKA K105021 (2013-2015) (résztvevő)

3."Képzés- és tartalomfejlesztés, képzők képzése, különös tekintettel a matematikai, természettudományi, műszak és informatikai képzésekre és azok fejlesztésére TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1 2011 – 2014, (résztvevő)Tudományos kutatói csoport, illetőleg programirányítás

 

·Kutatócsoport vezetése: Membrán- és környezettechnikai kutatócsoport, SZTE Mérnöki Kar

 

·PhD témavezetés:

 

-Kiss Zsolt László, 2012-2014. Téma: Nagyhatékonyságú oxidációs eljárások és membránszűrés összekapcsolása

-Kovács Ildikó, 2014- Abszolutóriumot szerzett. Téma: Szennyvizek tisztítása nagyhatékonyságú oxidációs eljárások és membránszűrés összekapcsolásával

-Elias Jigar Sisay, 2018- Téma: Félvezetőkkel módosított szűrőmembránok alkalmazása a szennyvíztisztításban

-Liceth Pantoja Alvarez, 2020- Téma: Bioszén előállítása és alkalmazása növényi tápanyagok szennyvízből való kivonására

 

Tudománymetriai mutatók (2023. jan. 20.):

 

Összesített impakt faktor: 113,51

Tudományos közlemények száma: 369

Független/összes hivatkozások száma: 867/1100

Hirsch-index: 18

 

Tudományos testületekben tagság és tisztségek:

MTA SZAB Műszaki szakbizottság, titkár

 

 


 


 

 

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek