Projektek (Projects | Pályázatok)

Nemzetközi együttműködéssel készülő pályázatok


Magyar-Indiai TéT projekt


Címe: Új, szennyvíztisztításban alkalmazható, öntisztuló, illetve napfénnyel tisztítható szűrőmembránok fejlesztése

A projekt azonosítója: 2017-2.3.7-TÉT-IN-2017-00016

Futamidő: 2018.08.01-2022.07.31.

Támogatási összeg: 36 787 765 Ft

A projekt célja, hogy hatékony eljárást dolgozzon ki a tejipari / olajos szennyvizek kezelésére új, fotokatalitikus polimer nanokompozit-membránok fejlesztésével, felhasználásával és a szennyezett membrán napsugárzást felhasználó fotokatalitikus regenerálásával.

Kep4


INTEGRATION OF CULTURE AND HEALTH KNOWLEDGE INTO THE VOCATIONAL EDUCATION OF FOOD AND BEVERAGE

Leonardo da Vinci Partnership
2012-2014


Oktatási pályázatok


  • Környezetkímélő technológiák az élelmiszeriparban: feldolgozás, műszaki diagnosztika, információtechnológia (HEFOP 3.3.1-P.-2004-06-0086/1.0)

Lezárult pályázatok

HU-SRB IPA pályázat :Research cooperation on developing innovative fish feed for promotion of healthy food in the region (Feed-Pro-Food)

HU-RO pályázat Cross-border cooperation for specialists training in the field of Industrial Risk Management (IRM)

(Határon átnyúlóegyüttműködésaz ipari kockázat-menedzsmenttel foglalkozó szakemberek számára)

HU-RO pályázat Exploratory research on the opportunities to increase the life time and efficient recycling of the active components of agricultural equipments (TRANSAGRO) (Feltáró kutatás a mezőgazdasági gépek aktív alkatrészei élettartamának meghoszzabbítási és hatékony újrahasznosítási lehetőségeit illetően)

Integration of Mechatronics Model to Studies Programmes
Leonardo da Vinci Partnership
2009-2011
Információk

Socrates Network Program
ISEKI-FOOD
Információk

Vállalkozói ismeretek fejlesztése az élelmiszer-gazdaságban (KKC-2008-V-08-08-33) 2009.

Információk

Új Magyarország Fejlesztési TervOTKA pályázatok


A Folyamatmérnöki Intézet OTKA pályázatai:

 

1.Biológiai rendszerek kombinált membrán szeparációjának és a koncentrátum mikrohullámú utókezelésének modellezése.

Pályázat azonosítója: NKFI K105021

Témavezető: Keszthelyi-Szabó Gábor

Futamidó: 2013. 01.01-2015.12.31

Összeg: 20945 eFt

 

2. Mélységi vizek szerves mikroszennyezőinek eltávolítása membrántechnikával kapcsolt nagyhatékonyságú oxidációs eljárásokkal

Pályázat azonosítója: NKFI K112096

Témavezető: László Zsuzsanna

Futamidó: 2015. 01.01-2018.12.31

Összeg: 38100 eFt

 

3. Szerves anyag tartalmú hulladékok lebontásának elősegitése mikrohullamú energiaközléssel

Pályázat azonosítója K 115691

Témavezető: Hodúr Cecilia

Futamidó: 2016. 01.01-2019.12.31

Összeg: 29 324 eFt


További OTKA Pályázatok:


  • A pár-korrelációs módszer (PCM) elméleti megalapozása és továbbfejlesztése, valamint összehasonlító vizsgálata néhány élelmiszertudományos probléma tükrében (1998-2000, témavezető: Rajkó Róbert)

  • Összefüggés-vizsgálatok mezőgazdasági eredetű szemestermények agrofizikai és értékmérő beltartalmi tulajdonságai között(1999-2001, témavezető: Gyimes Ernő)

  • Gabonák, mint heterodiszperz rendszerek szemstruktúrájának granulometriai összefüggései(1999-2001, témavezető: Véha Antal)

  • Mezőgazdasági termények mikrohullámú kezelésének vizsgálata, kemometriai módszerek felhasználásával megvalósuló, újszerű eljárások fejlesztéséhez (2001-2003, témavezető: Rajkó Róbert)

  • Mezőgazdasági eredetű termékek hőfizikai paramétereinek meghatározása újszerű mérési és kiértékelő módszerekkel konduktív, konvektív és mikrohullámú hőkezelések során (2002-2004, témavezető: Szabó Gábor

  • Multilineáris (többutas) kalibrációs eljárások alkalmazása és fejlesztése élelmiszer- és környezettudományi mérések kiértékeléséhez(2004-2006, témavezető: Rajkó Róbert)

  • Szemestermények belső struktúrájának és összefüggés rendszerének feltérképezése agrofizikai vizsgálatokkal. (2007-2010, témavezető: Gyimes Ernő)