Bezár

Karunkról

Dékáni köszöntő

Dékáni köszöntő

2015. január 14.
2 percdr_biro_istvan_szte_mk_dekan_koszonto

Tisztelettel köszöntöm Önt a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karának honlapján. Köszönöm, hogy érdeklődésével megtisztelt bennünket. Karunkon 1962 óta folyik felsőfokú képzés, kezdetben élelmiszeripari profillal, amely később kiegészült műszaki és gazdasági szakokkal.

Ma már a Kar alapvető feladata mind az alapképzés, mind a mesterképzés szintjén műszaki, élelmiszeripari, valamint vidékfejlesztési szakemberek képzése. Oktató munkánkban fontosnak tarjuk a szilárd elméleti alapokon és a szoros vállalati kapcsolatokon nyugvó gyakorlatorientáltságot. A mérnöki tudományok bázisaként a színvonalas oktatómunka mellett hangsúlyozzuk és támogatjuk a magas szintű oktatói-kutatói aktivitást, innovációs tevékenységet és szaktanácsadást.

Célunk, hogy a Mérnöki Kar a Dél-Magyarországi régió olyan mérnökképzési központjává váljon, ahol művelt, idegen nyelveket beszélő, szakmáját magas szinten ismerő és művelő mérnökök képzése valósul meg a munkaerőpiac rövid és hosszú távú igényeinek megfelelően. Ennek érdekében fontosnak tartjuk az összetartó hallgatói közösségek és a kölcsönös előnyökön nyugvó oktató-hallgató kapcsolat fenntartását. Mindeközben olyan munkahelyi környezet fenntartására törekszünk, ahol a szakterületükön ismert és elismert, tudásukat és önmagukat folyamatosan fejlesztő oktatók nagy elkötelezettséggel tevékenykednek mind az oktatás mind a kutatás területén.

Fentiek után kérem, nézzen körül a SzTE MK honlapján, tájékozódjon a Karunkon folyó képzésekről, hírekről, eseményekről, továbbá intézeteink oktató-kutató munkájáról. Külön ajánlom szíves figyelmébe a széleskörű ipari kapcsolatrendszerünkön alapuló duális képzési formát.


Prof. Dr. Bíró István

dékán, egyetemi tanár

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek