Bezár

Profil oldalak

Dr. Kis Krisztián PhD

Dr. Kis Krisztián PhD

2015. szeptember 10.
1 perc


Munkahelyi cím: 6724 Szeged, Mars tér 7., 215-ös szoba
Munkahelyi telefon: +36 (62) 546-005, +36 (62) 544-000/6005
E-mail: kisk [kukac] mk [pont] u-szeged [pont] hu


Publikációk:

 

Publikációit megjelentető folyóiratok és kiadványok: Gazdálkodás, Tér- és Társadalom, Területi statisztika, Agrártudományi Közlemények (Acta Agraria Debreceniensis), A falu, Apstract, Közép-Európai Közlemények, Agrár- és Vidékfejlesztési Szemle, Tájökológiai Lapok, Civil Fórum, Parola, Jelenkori Társadalmi és Gazdasági Folyamatok, Logisztikai évkönyv, Közép-európai Monográfiák, Studia Universitatis Babes-Bolyai Oeconomica, Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists (RN SERiA).

 

Tudományos munkásság az MTMT adatbázisában (az alábbi linkre kattintva érhető el):

Teljes publikációs és hivatkozásjegyzék (Magyar Tudományos Művek Tára)

 

Válogatott publikációk:

A társadalmi tőke, mint a társadalmi és gazdasági folyamatokat befolyásoló erőforrás.Agrártudományi Közlemények. 2006/20. pp. 69-73.

A társadalmi tőke mint a társadalomban fellelhető nem anyagi erőforrás. Parola. 2006. (17.) 1. pp. 2-4.

Partnerség és társadalmi tőke a vidékfejlesztésben. Parola. 2006. (17.) 2-3. pp. 28-30. /Civil Fórum. (7.) 4. pp. 18-21. (Újraközlés)/

A Hódmezővásárhelyi kistérség humán erőforrásainak hierarchia-rendszerű vizsgálata.Agrártudományi Közlemények. 2008/29. pp. 91-110.

A negyedik generációs LEADER-tervezés tapasztalatai a Hódmezővásárhelyi kistérségben. A Falu. 2008. (23.) 3. pp. 17-29. Társszerző: Szekeresné Köteles Rita

Tájhasználat a Hódmezővásárhelyi kistérség védett természeti területein.Agrártudományi Közlemények. 2009/33. pp. 179-193.

Civil aktivitás és társadalmi részvétel. A Hódmezővásárhelyi kistérség nonprofit szektorának vizsgálata megyei, regionális és országos kitekintéssel.Területi statisztika. 2010. (13.) 5. pp. 530-550. Társszerző: Kocsis-Nagy Zsolt

A fenntartható földhasználat jelene és lehetőségei a Hódmezővásárhelyi kistérségben.Tájökológiai Lapok. 2010. (8.) 3. pp. 421-436. Társszerző: Szekeresné Köteles Rita

A Helyi Akciócsoportok szerepe a versenyképes és fenntartható vidékfejlesztés megvalósításában. Tér és Társadalom. 2010. (24.) 3. pp. 119-135. Társszerző: Szekeresné Köteles Rita

A helyi akciócsoportok működése egy országos felmérés tükrében. Gazdálkodás. 2011. (55.) 1. pp. 19-27. Társszerző: Szekeresné Köteles Rita

A LEADER-térségek fejlődését akadályozó tényezők értékelése és a Helyi Akciócsoportok szerepe a helyi fejlődésben. Közép-Európai Közlemények. 2011. (4.) 1. pp. 190-203.

Opportunities and obstacles of area-based partnerships in rural Hungary – Main features of the operations of LEADER Local Action Groups based on a nationwide survey. APSTRACT: Applied Studies in Agribusiness and Commerce. 2011. (5.) 3-4. pp. 109-117. Társszerző: Szekeresné Köteles Rita

A LEADER-megközelítés alkalmazásának tapasztalatai az eredményesség, hatékonyság és fenntarthatóság szemszögéből. Közép-Európai Közlemények. 2012. (5.) 2. pp. 159-168. Társszerző: Nagy Sándor

The experiences of implementing LEADER approach, with special attention to effectiveness, efficiency and sustainability. Studia Universitatis Babes-Bolyai Oeconomica. 2012. (57.) 2. pp. 34-48.

Effectiveness, efficiency and sustainability in local rural development partnerships. APSTRACT: Applied Studies in Agribusiness and Commerce. 2012. (6.) 3-4. pp. 31-38. Társszerző: Gál József, Véha Antal

Agricultural extension system in Hungary (Chapter 4). In. Agricultural Extension in EU Countries. Slovak University of Agriculture, Nitra. 2012. pp. 47-57. Társszerző: Gál József

Vidékgazdaság, erőforrások, infrastruktúra rendszerszemléletben. In. Regionális földrajzi tanulmányok: Abonyiné Dr. Palotás Jolán 70. születésnapja tiszteletére (szerk.: Veres L.). Egyesület Közép-Európa Kutatására, Szeged. 2013. pp. 109-120.

Vidékgazdaság, kultúra, lokalizáció: eltérő válaszok és fejlődési differenciák. Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok. 2014. (9.) 1-2. pp. 9-28.

European Innovation Partnership as a Framework for Open Innovation in Agriculture. Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists. 2014. (16.) 6. pp. 339-343. Társszerző: Anna Matras-Bolibok

Tanulmányok:

 

Debreceni Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Agrármérnök (1997)

Debreceni Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar, Okleveles gazdasági agrármérnök (2001)

Debreceni Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar, Terület- és településfejlesztési szakértő (2007)

Tudományos fokozat:

PhD (gazdálkodás- és szervezéstudományok), Debreceni Egyetem (2012)

Nyelvtudás:

Angol (középfok, C)

Oktatási tevékenység:

 

Témajavaslatok szak-, diploma- és TDK dolgozatok készítéséhez:

- A mezőgazdaság helye és szerepe egy adott település/kistérség fejlődésében

- A negyedik generációs LEADER-tervezés folyamatának és eredményeinek bemutatása egy választott LEADER HACS esetében

- A többcélú kistérségi társulás szerepe és jelentősége egy adott kistérségben

- Adott település/kistérség fejlődésére ható tényezők vizsgálata

- Adott település/kistérség területei folyamatainak elemzése

- Az öko- és falusi turizmus helye és szerepe egy adott település/kistérség fejlődésében

- Egy adott kistérség településeinek funkcióvizsgálata – kistérségi szintű szolgáltatásellátottság vizsgálata

- Egy adott település/kistérség területén megvalósult önkormányzati fejlesztések vizsgálata, elemzése

- Példaértékű közösségi kezdeményezések egy adott település/kistérség életéből

- Település- és térségmarketing egy adott település/kistérség esetében

- Valamely (mezőgazdasági) vállalkozás ökonómiai elemzése

- Helyi piacok szerepe az élelmiszerellátásban

- Biomassza energetikai célú hasznosításának elemzése

 

Kutatási tevékenység:

Kutatási területek:

Agrárökonómia

Vidékgazdaságtan

Vidékfejlesztés

Közösségi gazdaságfejlesztés

Tagságok és tisztségek:

 

Közösségfejlesztők Egyesülete, tag (2006-)

Magyar Regionális Tudományi Társaság, tag (2006-)

Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat, tag (2009-)

 

Tanulmányutak:

 

Tanulmányutak, külföldi tapasztalatok:

2001; Hollandia, Stichting Uitwisseling; Rijsbergen (Noord-Brabant), Genemuiden (Overijssel) – Agricultural practical training, dairy farming (milk cows). 2001.08.02.-2002.01.25.

2003; Franciaország, École Supéreure d’Agriculture (ESA); Angers – Agrárökonómia és menedzsment oktatásának tanulmányozása (A vállalkozói készségek fejlesztése az agrárszektorban; PHARE HU0105–03–01–0006). 2003.09.15.-2003.09.21.

2003, 2004; Spanyolország, Franciaország, Egyesült Királyság (Asociación Intereuropa, Málaga; École Supéreure d’Agriculture (ESA), Angers; Work Experience UK, Plymouth) – Az agrárlogisztika rendszerének tanulmányozása az Európai Unióban (Leonardo da Vinci; HU/03/EX/403). 2003.11.03.-2003.11.15. (Spanyolország); 2004.03.15.-2004.03.27. (Franciaország); 2004.06.28.-2004.07.10. (Egyesült Királyság).

2004; Izrael, Ministry of Agriculture and Rural Development Centre for International Agricultural Development Cooperation (CINADCO) and the Ministry of Foreign Affairs Centre for International Cooperation (MASHAV); Shefayim – International course on human resources development for agricultural training and extension. 2004.01.21.-2004.02.11.

2007; Hollandia, Arnhem Business School HAN University (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen); Arnhem – Diákcsere program keretében (TOWER program) üzleti képzés (How to manage enterprises). 2007.05.06.-2007.05.11.

2007, 2008; Egyesült Királyság, Franciaország, Spanyolország (Academy of Learning, Bishops Stortford; Supagro Centre International d’Études Supérieures en Sciences Agronomiques, Montpellier; Centro de Promoción Rural, Santiago de Compostela) – Trasnationality for Education in Rural Territories (TRANSFAIR) Workshops (Leonardo da Vinci; FR/06/B/P/PP–152513). 2007.11.07.-2007.11.10. (Egyesült Királyság); 2007.12.12.-2007.12.15. (Franciaország); 2008.01.23.-2008.01.26. (Spanyolország)

2010; Macedónia, South East European University (SEEU); Tetovo. (Tempus; 159143-TEMPUS-HU-TEMPUS-JPC). Using Local Resources for Microregional Development – Sustainable Agribusiness and Tourism in the Southern Balkans. Lecturer – topic: Agricultural and Rural Policy for Europe. 2010.05.23 – 2010.05.29.

2011; Szlovákia, Slovak University of Agriculture (SUA); Nitra. (ERASMUS Teaching Mobility). Topic: The LEADER Programme in the European Rural Development. 2011.03.16. – 2011.03.19.

2012; Szlovákia, Slovak University of Agriculture (SUA); Nitra. (ERASMUS Intensive Programme). Topic: CAP post 2013 (New Regulation of Common Agricultural Policy). 2012.01.30.-2012.02.10.

2012; Románia, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, Romania; (ERASMUS Teaching Mobility). Topic: A LEADER-program (stratégiaalkotás, megvalósítás, jó gyakorlatok). 2012.04.22 - 2012.04.28

2012; Lengyelország, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (University of Agriculture in Krakow), Krakow, Poland; (ERASMUS Teaching Mobility). Topic: The LEADER Programme in the European Rural Development. 2012.06.26 - 2012.06.28.

2012; Lengyelország, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (University of Agriculture in Krakow), Krakow, Poland; (ERASMUS Teaching Mobility). Topic: Rural Economies and Rural Development. 2012.12.03 - 2012.12.07.

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek