Prof. Dr. Bíró István

dékán

intézetvezető

egyetemi docens


tn_66-2-foto-biroiSzületési hely: Túrkeve
Születési idő: 1960. január 25.
Munkahelyi cím: 6724 Szeged Mars tér 7.
Munkahelyi telefon: 06-62-546 003
E-mail: biro-i [kukac] mk [pont] u-szeged [pont] hu


Publikációk, tudománymetriai adatok:

Az aktuális publikációs lista megtekinthető az MTMT oldalán.

Google Scholar

Országos Doktori Tanács

ResearchGate

Scopus

 

Tanulmányok, tudományos fokozatok, címek:

Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Gépészmérnöki Kar, okleveles mezőgazdasági gépészmérnök (1979-1984)

Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar: PhD fokozat, műszaki tudományág, 1999

Szent István Egyetem: habilitált doktor (2016)

Munkahelyek:

Debreceni Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Gépészüzemmérnöki Főiskolai Kar Tanüzeme, Mezőtúr

fejlesztőmérnök 1984-1987

Gödöllői Agrártudományi Egyetem, majd 2000. január 1-jétől Tessedik Sámuel Főiskola Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Mezőtúr

tanszéki mérnök 1987-1988

főiskolai tanársegéd 1988-1990

főiskolai adjunktus 1990-1994

tanszékvezető-h. 1994-1996

főiskolai docens 1994-2000

főiskolai tanár 2000-2009

tanszékvezető 1997-2007
oktatási főigh. 2001-2005

Szolnoki Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Fakultás, Mezőtúr

fakultásigh. 2006.01.01.- 2006.06.30.

Szolnoki Főiskola 

mb. oktatási főig.-h. 2006.01.01.- 2006.02.28.

mb. okt. rektorh. 2006.03.01. - 2006.06.30.

oktatási rektorh. 2006.07.02. - 2007.12.31.

Szolnoki Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Fakultás, Mezőtúr

fakultásigazgató 2008-2009

 

SZTE Mérnöki Kar, Gépészeti és Folyamatmérnöki Intézet,

mb. egyetemi docens 2009-2010
egyetemi docens 2010-

 

SZTE Mérnöki Kar, Műszaki Intézet

mb. intézetvezető, 2010-2011

intézetvezető 2011-2021

 

Jelenlegi munkahelye, beosztása, kezdés éve: SZTE Mérnöki Kar dékán, 2017. július 1., Gépészeti Intézet, intézetvezető, 2021. július 1.

Nyelvtudás:

német középfokú C típusú állami nyelvvizsga (1990)
angol középfokú C típusú állami nyelvvizsga (1997)

Oktatási tevékenység:

- Mechanika I-II-III. (Statika, Szilárdságtan, Mozgástan)
- Rugalmasságtan
- Lengéstan

Tantárgy felelősi feladatok

Felsőoktatási oktatói munkámat 32 éve a gépelemek című tantárgy oktatásával kezdtem, ami megalapozta, illetve előkészítette a mechanika részben elméleti, részben alkalmazás-orientált oktatási gyakorlatának elsajátítását. Mindezt jól kiegészítette a néhány évig tartó fizika és matematika tantárgyak oktatása. Az utóbbi 25 tanévben a fő tantárgyam gépészmérnöki, mechatronikai mérnöki és a műszaki menedzser alapszakokon a mechanika, mindhárom félévével (statika, szilárdságtan, mozgástan). A gépészmérnöki mesterszak 2017 évi beindításával mindez kiegészült a rugalmasságtan és a lengéstan című tantárgyakkal, amelyeknek tantárgy-felelőse is vagyok.

Kutatási tevékenység:

Biomechanikai kutatócsoport

 • Az emberi térd biomechanikai mozgásvizsgálata
 • Az emberi térd három-hengeres kinematikai modelljének érzékenységi vizsgálata
 • Lineáris és nemlineáris lengőrendszerek szimulációja
 • Ipari alkalmazású mesterséges izmok dinamikai modellvizsgálata
 • Acélszerkezetek konstrukciós és feszültség-analízise, végeselemes modellezés
 • Térbeli mechanizmusok dinamikai vizsgálata, kiegyensúlyozása

Tagságok és tisztségek:


 • MTA Köztestületi tag (1999-),
 • Hivatalból tagja az SZTE szenátusának (2017-)
 • Az SZTE Mérnöki Kar tanácsának tagja, (2010-), hivatalból elnöke, (2017-)
 • Tagja a Magyar Rektori Konferencia Műszaki Bizottságának (2008-2009, 2017-)
 • A MEZŐGÉPGYÁRTÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Felügyelő Bizottságának tagja, (2016-)
 • A „Természettudományos – Műszaki Képzés és Kutatás Támogatásáért" Közhasznú Alapítvány kuratóriumi tagja, (2011-),
 • Mérnöki Innovációt Támogató Alapítvány (Magyar Mérnöki Kamara) Kuratóriumának tagja, (2018-)
 • Annals of Faculty Engineering Hunedora - International Journal of Engineering, Romania, tagja a szakfolyóirat tudományos bizottságának és tanácsadó testületének;
 • ACTA TECHNICA CORVINIENSIS – Bulletin of Engineering, Romania, tagja a szakfolyóirat tudományos bizottságának
 • The Analecta Technica Szegedinensia - Review of Faculty of Engineering, a szerkesztő bizottság tagja
 • Gépipari Tudományos Egyesület Mezőgépipari Szakosztály, vezetőségi tag, (2010-),
 • Tagja továbbá a Műszaki OTDK szervező bizottságának