Bezár

Hírarchívum

KOLL_TOT_02

Kollégiumi pályályázat felsőbbéveseknek 2015/2016 tanévre

Kollégiumi pályályázat felsőbbéveseknek 2015/2016 tanévre

2015. május 14.
9 perc

Ezúton tájékoztatunk Benneteket a 2015/2016. tanévre vonatkozó kollégiumi férőhely iránti kérelemmel kapcsolatos eljárás részleteiről.

Az SZTE Kollégiumi Tanácsa 2015. április 23-án tartott ülésén egyhangúlag elfogadta a 2015/2016. tanévre vonatkozó kollégiumi felvételi időpontokat.

Tisztelt Hallgatók!

Ezúton tájékoztatunk Benneteket a 2015/2016. tanévre vonatkozó kollégiumi férőhely iránti kérelemmel kapcsolatos eljárás részleteiről.

Az SZTE Kollégiumi Tanácsa 2015. április 23-án tartott ülésén egyhangúlag elfogadta a 2015/2016. tanévre vonatkozó kollégiumi felvételi időpontokat.


 

A felsőéves hallgató a tanulmányai szerint illetékes kollégiumba kérhet kollégiumi elhelyezést a KSZ 4.§ (5) –(6) szerint.

- az ÁJTK hallgatói az ún. karközi kollégiumokba: Herman Ottó „A” Kollégium és a

Herman Ottó „B” Kollégium, Károlyi Mihály Kollégium, Móra Ferenc Szakkollégium, Öthalmi Diáklakások,

- az ÁOK hallgatói az Apáthy István kollégiumba és az id. Jancsó Miklós Kollégiumba,

- a BTK hallgatói az ún. karközi kollégiumokba: Herman Ottó „A” Kollégium és a Herman

Ottó „B” Kollégium, Károlyi Mihály Kollégium, Móra Ferenc Szakkollégium, Öthalmi Diáklakások,

- az ETSZK hallgatói a Béke utcai Kollégiumba és a Madzsar József Kollégiumba,

- a FOK hallgatói az Apáthy István kollégiumba és az id. Jancsó Miklós Kollégiumba,

- a GTK hallgatói az ún. karközi kollégiumokba: Herman Ottó „A” Kollégium és a Herman

Ottó „B” Kollégium, Károlyi Mihály Kollégium, Móra Ferenc Szakkollégium, Öthalmi

Diáklakások,

- a GYTK hallgatói a Semmelweis Ignác Kollégiumba,

- a JGYPK hallgatói a Teleki Blanka Kollégiumba,

- a MGK hallgatói a Mezőgazdasági Kar Kollégiumába (Hódmezővásárhely, Petőfi u. 10-12.)

- a MK hallgatói a Mérnöki Kar Kollégiumába,

- a TTIK hallgatói az ún. karközi kollégiumokba: Herman Ottó „A” Kollégium és a Herman

Ottó „B” Kollégium, Károlyi Mihály Kollégium, Móra Ferenc Szakkollégium, Öthalmi

Diáklakások,

- a ZMK hallgatói a Károlyi Mihály Kollégiumba.

A pályázatok benyújtása az alábbi határidőkig lehetséges:

Felsőéves hallgatók kollégiumi felvételi kérelmének beadási határideje:

jelentkezés: 2015. április 27. (hétfő) 12: 00 – 2015. május 22. (péntek) 23:59.

felvételi döntés ideje: 2015. június 5. (péntek) 18:00

fellebbezés végső időpontja: 2015. június 19. (péntek) 18:00

jogorvoslati elbírálás határideje: 2015.július 7. (kedd) 18:00

Amennyiben rendelkeztek 2014. november 24. vagy azt követően benyújtott lezárt, pontozott

általános szociális helyzetfelmérő adatlappal, abban az esetben – amennyiben szociális

helyzetetek nem változott - nem szükséges új helyzetfelmérési adatlapot kitöltenetek, csak a

„Kollégiumi felvételi kérelem” című űrlapot szükséges csatolnotok az általános szociális

helyzetfelmérőhöz kapcsolódó űrlapként a megadott határidőn belül, javasoljuk azonban,

hogy az űrlapokat minél hamarabb véglegesítsétek, hiszen ez a határidő ténylegesen

végleges; a szubjektív pontok elleni fellebbezést is eddig a határidőig lehet leadni, valamint

elutasított űrlapot is eddig a határidőig lehet újra beadni.

Kollégiumi férőhelyre csak azok a hallgatók tudnak pályázati adatlapot benyújtani, akik

rendelkeznek általános szociális helyzetfelmérési pontszámmal.

Az „Általános szociális helyzet felmérési adatlap” című űrlap kitöltése után csatoltan adható be a „Kollégiumi felvételi kérelem” című űrlap. Tehát nem feltétele a „Kollégiumi felvételi kérelem”című űrlap benyújtásának a lezárt pontozott általános szociális helyzetfelmérési adatlap, csupán beadottnak („Beadva”) , véglegesítettnek kell lennie.

 

Felhívjuk a figyelmeteket, hogy az eljárás során az elfogadható igazolások listája mind

tartalmilag, mind a keltezésre vonatkozó részletei megegyeznek a 2015/16. tanév I. félévére benyújtható szociális ösztöndíj és városi tanulóbérlet eljárás során elfogadható igazolásokkal, amelyet mind a részletes elfogadható „ Igazoláslista” dokumentum, mind az űrlap adatmezői mellett található „i” megjelölésű információs ikonok révén megismerhettek.

Az elfogadható igazolások listáját az alábbi linken éritek el: www.ehok.u-szeged.hu

Az eljárás során változatlan:

- Kollégiumi férőhelyre azok a hallgatók pályázhatnak, akik rendelkeznek 2014. november 24.

vagy azt követően benyújtott általános szociális helyzetfelmérési űrlap alapján megállapított

pontszámmal és nyújtottak be Kollégiumi felvételi kérelem című kérelmi adatlapot a

megadott határidőn belül

- a kérelmek beadása továbbra is az ETR nyitóoldaláról is elérhető MODULO (https://modulo.etr.u-

szeged.hu/modulo/login.ashx) felületen keresztül történik;

- a kérelem mellékletét képező igazolások feltöltése szintén elektronikusan történik, a szkennelt

másolatoknak a MODULO-ba történő feltöltésével

- a kérelmek feldolgozása előre meghatározott pontrendszerre épül;

- a szociális helyzetfelmérés pontrendszere továbbra is három részből, jövedelemtől függő és

jövedelemtől független előre meghatározott pontrendszer szerinti részekből, valamint mérlegelésen alapuló - az elbíráló megítélésétől függő - szubjektív részből áll;

- az ún. előnyben részesített hallgatók pályázata a nem előnyben részesített hallgatókéval azonos

pontrendszer szerint kerül továbbra is feldolgozásra.

Kollégiumi férőhely iránt benyújtott pályázat eljárásának menete:

1. lépés: Általános szociális helyzetfelmérő lap kitöltése és az ezzel kapcsolatos eljárás (ha

nem rendelkezel 2014.november 24. vagy azt követően kitöltött lezárt, pontozott általános

szociális helyzetfelmérő adatlappal)

2. lépés: A Kollégiumi férőhely iránti kérelem benyújtása.

(A pályázat kiírását követően lényegében annyi a feladatotok, hogy szintén a MODULO-ban

kitöltitek az általános helyzetfelmérő űrlapot, és csatoljátok hozzá a kérelmet, amire pályázni szeretnétek. Pl. kollégium esetén: a „Kollégiumi felvételi kérelem” című űrlap kitöltésével.)

3. lépés: Kollégiumi férőhely iránt beadott kérelem esetében a pontszámotok meghatározása

után a Kollégiumi Bizottság dönt a felvételről.

A pályázat feldolgozási állapota, eredménye (pontszáma) a MODULO-ban megtekinthető.

Az általános szociális helyzetfelmérés menete:

(ha nem rendelkeztek 2014. november 24. vagy azt követően benyújtott, pontozott adatlappal)

Be kell lépnetek a MODULO-ba és ki kell töltenetek az EHÖK nevű irodában található

„Általános szociális helyzet felmérési adatlap”-ot.

Az űrlap, a pályázati kiírás, a pontrendszer és a szükséges igazolások listájának megtekintésére,

valamint az űrlap kitöltésére és a pályázat benyújtására a fenti határidőkig van lehetőség.

A pályázat kitöltése során a pályázati rendszerben az elfogadható „Igazoláslista”

dokumentum és az űrlap adatmezői mellett található „i” megjelölésű információs ikonok alapján

győződhettek meg arról, hogy milyen igazolásokra lesz szükségetek az általatok megadott adatok

alapján. A kért igazolások elektronikus formában, a dokumentumok szkennelt másolatának

MODULO-ba történő feltöltésével csatolhatók az űrlaphoz. A szkennelés színesben és / vagy

fekete-fehérben (színes és fekete-fehér, vagy vegyes színű is elfogadható) és legfeljebb feltöltött

dokumentumonként 2MB méretben fogadható el, ezen túlmenően azonban (technikai okokból) JPG és / vagy PDF formátumban történhet; a könnyebb feldolgozás érdekében azonban kérünk

Benneteket, hogy lehetőség szerint egyoldalas igazolás esetében JPG, többoldalas igazolás esetében a PDF formátumot használjátok. A szkennelt dokumentumok feltöltése igazolás típusonként külön-külön (az űrlap szerinti igazolás típus melletti „Fájl feltöltés” gomb használatával) történik; az ezzel ellentétes eljárás, különösen az összes igazolás egyetlen (nagyméretű, “közös”) szkennelt dokumentumban történő feltöltése (amely a pályázat rendeltetésszerű elbírálását nagymértékben akadályozza) formai hibának minősül. (Elviekben egyébként ennek a hibának az elkövetését már önmagában a 2MB méret korlátozás is valamilyen szinten megakadályozza).

 

 

A hallgatónak a szkennelt dokumentumok eredeti példányával rendelkeznie kell, amelyet a

hallgató az érintett félév során és azt követően öt éven belül bármikor az elbírálásban /

ellenőrzésben részt vevő kérésére köteles eredeti példányban bemutatni és rendelkezésre

bocsátani.

A pályázat kitöltése során bármikor eldönthetitek, hogy dolgoztok még a pályázatotokon (egyéb

igazolásképeket csatoltok, egyéb közlendőtök van stb.), ekkor “piszkozatként” elmenthető a

pályázat, vagy véglegesítitek azt.

A véglegesítésre és magára az általános szociális helyzetfelmérésre illetve a csatolt adatlap

beadására a fenti táblázatban összefoglalt határidőkig van lehetőség:

Miután véglegesítettétek-befejeztétek a pályázatot, az elveszíti “piszkozat” státuszát és “végleges” („Beadva”) státuszba kerül (a véglegesítés tehát – a fentiek szerint is – elkerülhetetlen feltétele a

beadásnak). Ezután a pályázati felületen lefut egy program, amely (technikai értelemben véve)

részben ellenőrzi, hogy az adatlapot megfelelően töltöttétek-e ki, és amennyiben eleve valamilyen

technikai jellegű hiba van a kitöltésben, a program elutasítja a pályázat véglegesítését, a státuszát

“piszkozatra” állítja és további javításra visszaküldi Nektek. (A rendszer megbízható, helyes

működéséhez engedélyezni kell a felugró ablakokat!)

Ha a program technikailag mindent rendben talál, az nem jelenti a pályázat érdemi elfogadását, de

megkezdődik a pályázat elbírálása (ellenőrzése). A beadott pályázat már nem módosítható, azon

már kizárólag a pályázat elbírálói rögzíthetik az elbírálásra vonatkozó adatokat. Az elbírálásnak

(ellenőrzésnek) három féle eredménye lehet, amelyeket a MODULO-ban lehet megtekinteni.

a) Még nincs döntés (Feldolgozás alatti, Új beadva)

Ebben az esetben az elbíráló még nem ellenőrizte a megadott adatokat és a hozzájuk tartozó

igazolásokat, és a pályázatot a rendszer még nem dolgozta fel (“még nincs lepontozva”);

kérünk Benneteket, hogy később újra ellenőrizzétek pályázatotok állapotát.

 

 

b) A pályázat elfogadva, megjelenik a pontszámotok (Lezárt, pontozott)

Ekkor az elbíráló ellenőrizte a pályázatot, formailag rendben találta azt, és az automatikus

valamint a szubjektív pontok is kiszámításra kerültek – a pályázat ezzel lezárt állapotba

kerül, a későbbiekben már nem módosítható. Amennyiben a pontszámmal esetleg nem

értetek egyet, fellebbezés benyújtására van lehetőségetek. Mivel a pontrendszer előre

meghatározott, és az egyes pontszámok hozzárendelése algoritmus alapján történik,

fellebbezni csak a szubjektív pontszám ellen lehet.

(Jogszabály, szabályzati rendelkezések megsértése alapján jogorvoslati kérelem benyújtására

a későbbiekben, az első fokú határozat ellen van helye.)

A fellebbezés szintén elektronikusan, a MODULO-ban történik, a „Szubjektív pontok elleni

fellebbezés” nevű csatolt adatlappal. (A határidő itt is a fentiek szerinti végleges határidő).

Az elbírálónak mérlegelési lehetősége lesz arra, hogy – a megadott határokon belül – emelje

vagy csökkentse a szubjektív pontjaitok számát, így a végleges pontjaitok száma is

változhat.

c) A pályázat nincs elfogadva (el van utasítva, formai hibásnak találták, folyamatokban lévő dokumentumok közé került és piros hiánypótlás mező villog a belépés után)

Ebben az esetben - egymás után - a következők történnek:

1) a MODULO-ban a pályázat státusza visszakerül „ folymatokban lévő dokumentumok közé”, de az előzetesen beírt adatok és feltöltött igazolások megmaradnak, tehát nem kell újból a teljes pályázatot kitöltenetek;

2) A MODULO-BAN a bíráló az űrlap alján a bírálói megjegyzés mezőben közli, ha valami nem megfelelő az űrlapon, ezért érdemes figyelni az adatlapot

Az elutasított pályázatot (és csakis az elutasított pályázatot, tehát a feldolgozás alatt állót

vagy az elfogadottat nem) ezt követően újra be lehet adni (a határidő továbbra a fentiekben

részletezett időpontig) és az ilyen módon újra beadott pályázat ugyanúgy a fentiek szerint

kerül feldolgozásra, stb., és a fentiek szerinti eredménnyel (még nincs döntés / elfogadva /

elutasítva) járhat.

Az esetlegesen ismételten elutasított pályázatot (tetszőleges alkalommal) újra be lehet adni (természetesen kizárólag a megadott határidő előtt); az egyetlen korlátozás az erre előzetesen megszabott határidő.

A határidő lejárta után megkezdődik a még el nem bírált pályázatok (akár “ első”

pályázatok, szubjektív pontok elleni fellebbezések, elutasítást követően újonnan leadott

pályázatok) elbírálása.

Ezt követően (amennyiben a pályázat elfogadásra kerül) rendelkeztek

majd egy szociális helyzet pontszámmal, amely pontszám a félév során minden szociális

alapú támogatásnál a Ti pontszámotok lesz. A pontszámotok megállapítását követően az adott kollégium vezetősége (Kollégiumi Bizottság) dönt a felvételi kérelmek tárgyában.

 

további infó itt

Szeged, 2015.04.27.

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek