Bezár

Hírek

Diplomaoszto_nyito

Közel 90 mérnök vehette át oklevelét az SZTE Mérnöki Kar Mérnökavató ünnepségén

Közel 90 mérnök vehette át oklevelét az SZTE Mérnöki Kar Mérnökavató ünnepségén

2024. július 05.
3 perc

A Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karának 2024. június 28-i Mérnökavató ünnepségén 38 alapszakos, 36 mesterszakos és 15 szakmérnöki diploma került átadásra. Tizenegy nemzetközi, angol képzésben tanuló hallgató is átvehette okleveles élelmiszermérnök végzettségét igazoló dokumentumot.

A tavaszi félév során

 • 12 fő gépészmérnök,
 • 3 fő mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök,
 • 2 fő gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök,
 • 2 fő műszaki menedzser,
 • 9 fő mechatronikai mérnök,
 • 10 fő élelmiszermérnök,
 • 10 fő okleveles élelmiszermérnök,
 • 2 fő okleveles gépészmérnök,
 • 4 fő okleveles mechatronikai mérnök,
 • 11 fő okleveles, angol nyelvű oktatásban részt vevő élelmiszermérnök,
 • 5 fő okleveles műszaki menedzser,
 • 4 fő élelmiszerbiztonsági- és minőségi mérnök,
 • 9 fő térségi és energetikai szakmérnök,
 • 6 fő műszaki diagnosztika és karbantartó szakmérnök hallgató tett sikeres záróvizsgát.

Az SZTE Mérnöki Kar széles képzési kínálatának köszönhetően tehát 89 db műszaki, illetve agrár diplomát tudott átadni a 2023/2024-es tanév tavaszi félévének lezárásaként. Emellett számos díj ünnepélyes kiosztására is sor került a jeles eseményen.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Mérnöki Kamara és a Szegedi Tudományegyetem közös elismerését, a Diploma Díjat Varró Dóra, okleveles mechatronikai mérnök hallgatónk kapta meg. Dolgozatának címe: „3D nyomtatott „ínszalag” vezérelt rugalmas robotmegfogó ujj tervezése és vizsgálata”. Témavezetője Prof. Dr. Sárosi József.

Az SZTE Mérnöki Kar Kari Tanácsa a „Mérnöki Kar Tehetsége” díjban részesítette Dobozi Réka, végzett okleveles élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnök hallgatónkat. „Kiváló Tehetséggondozó” kitüntetését Dr. habil. Kertész Szabolcs vehette át. „Kiváló Gyakorlati Oktató” kitüntetésben Csercsics Dóra részesült.

A Kari Tanács a dékán javaslatára egyéni „Scriptor Díjban” részesítette kiemelkedő idegen-nyelvű, valamint magyar nyelvű publikációs tevékenységének elismeréséül Dr. Bánáti Diána professzor asszonyt, Dr. Odry Ákos főiskolai docenst és Jákói Zoltánt.

Prof. Dr. Bíró István, az SZTE Mérnöki Kar dékánja „Kiváló Együttműködő Partner” kitüntetést adományozott Dr. Takács Béláné statisztikusnak, a Központi Statisztikai Hivatal stratégiai és minőségmenedzsmenti szakértőjének. Továbbá Dr. Sinsia Bikic, professzor, Dr. Marinko Maslaric, egyetemi docens és Dr. Milan Rackov professzor a Novi Sad-i Egyetemről is átvehette ezt az elismerést. Attila Turi, a Temesvári Politechnikai Egyetem előadója, Manisa Celal a Bayar Egyetemről és Dr. PhD Erhan Sulejmani a Tetovo-i Egyetemről is részesültek a „Kiváló Együttműködő Partner” kitüntetésben.

A Mérnöki Kar dékánja „Dékáni köszönet” elismerő oklevelet nyújtott át a Gyógyító Angyal Alapítvány részére, akik munka- és egészségvédelmi maszkokkal támogatták a Karon folyó munkát. Dr. Ónodi János és Dr. Papp Andrea vették át az elismerést az alapítvány kuratóriuma részéről. Szintén „Dékáni köszönet” elismerő oklevélben részesült az Amadeus Klarinétzenekar vezetője, Balázs György karmester úr is.

Az Ünnepi Tanácsülésen az SZTE Mérnöki Kar 2024. július 1-jétől hivatalba lépő új tisztségviselők is bemutatásra kerültek. Prof. Dr. Sárosi József a Mérnöki Kar dékánja, Prof. Dr. László Zsuzsanna tudományos és általános dékánhelyettes, Pappné Dr. Sziládi Katalin oktatási dékánhelyettes, Dr. habil. Beszédes Sándor kül- és közkapcsolati dékánhelyettes és Dr. habil. Szabó P. Balázs innovációs és fejlesztési dékánhelyettes alkotják a Mérnöki Kar új vezetőségét.

Ünnepélyes keretek között átadásra került a dékáni tisztség jelvénye is, a dékáni lánc. Ezt Prof. Dr. Bíró István dékán úr adta át Prof. Dr. Sárosi Józsefnek, a Mérnöki Kar új dékánjának.

Ezúton is gratulálunk frissen végzett mérnökeinek és díjazottjainknak, és a Mérnöki Kar új vezetőségének! Sok sikert és jó egészséget kívánunk nekik a továbbiakban is!

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek