Szaktanari_latogatas_20230307

Szaktanári látogatás a Mérnöki Karon

A Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium és Általános Iskola természettudományos tárgyakat oktató tanárait fogadta a Mérnöki Kar 2023. március 7-én, kötetlen laborlátogatások keretében.

A program a Mérnöki Kar beiskolázási stratégiájának részeként valósult meg azzal a céllal, hogy a látogatóba érkező szaktanárok teljes képet kaphassanak a Kar által kínált képzési lehetőségekről, az ehhez rendelkezésre álló infrastruktúráról, az itt folyó szakmai munkáról. A kapott információk a középfokú, illetve alapfokú oktatási intézményekben tanuló diákok továbbtanulási elképzeléseinek formálásában lehetnek a tanárok segítségére, hiszen a látogatás révén a tanórai keretek között elsajátított tudás gyakorlati hasznosulásának perspektívája rajzolódott ki a látogatók előtt.


A látogatás alkalmával számos, az oktatásban fontos szerepet játszó labor megtekintésére nyílt lehetőség, így a látogatók többek között megtekintették a pneumatika-hidraulika, az irányítástechnika, a robotika, a transzpontfolyamatok, illetve a kémia és mikrobiológiai laboratóriumokat, és első kézből, a laborgyakorlatokat tartó oktatóktól hallhatták mi mindent tanulnak a Mérnöki Kar képzéseiben résztvevő diákok, és mindez hogyan kapcsolódik korábban megszerzett természettudományos ismereteikhez.


A márciusihoz hasonló szaktanári látogatásra idén tavasszal még két alkalommal kerül sor Karunkon: látogatókat várunk 2023. április 4-én, és május 2-án is.