ICAPP 2022_borító

A Mérnöki Kar PhD hallgatói lettek az ICAPP 2022. legjobb előadói

2022. október 20-22. között került megrendezésre az Újvidéki Egyetemen a 2. Nemzetközi Konferencia a Korszerű Gyártásról és Feldolgozásról, ahol a Szegedi Tudományegyetem oktatói és kutatói is beszámoltak kutatási eredményeikről.

Az Újvidéki Egyetem által szervezett 2. Nemzetközi Konferencia a Korszerű Gyártásról és Feldolgozásról (International Conference on Advanced Production and Processing) nevű ICAPP 2022. esemény 26 ország 252 kutatójának részvételével zajlott. Szerbia, Horvátország, Bosznia-Hercegovina, Magyarország, Görögország, Észak-Macedónia, Szlovénia, Montenegró, Portugália, Spanyolország, Németország, Egyesült Királyság, Lengyelország, Oroszország, Törökország, Finnország, Hollandia, Románia, Bulgária, Ausztria, Csehország, Olaszország, Amerikai Egyesült Államok, Korea, Kazahsztán és Brazília oktatói és kutatói vettek részt a nemzetközi találkozón.


A Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karának részéről Prof. Dr. László Zsuzsanna, a Biológiai Rendszerek Műszaki Intézetének intézetvezetője, Prof. Dr. Hodúr Cecília egyetemi tanár, az SZTE Környezettudományi Doktori Iskola törzstagja, Dr. habil. Kertész Szabolcs egyetemi docens, Dr. Beszédes Sándor főiskolai docens, Sukmana Hadid és Pantoja Alvarez Fernanda Liceth PhD hallgatók képviselték intézményünket.


A konferencia a következő 5 szekcióban zajlott:

• Innovatív élelmiszertudomány és biotechnológiai eljárások

• Táplálkozástudományi és gyógyszeripari termékek

• Fenntartható fejlődés, vegyészet és környezetmérnökség

• Anyagtervezés és alkalmazások

• Kőolajfinomítás és -termelés


Az ICAPP 2022 „Legjobb fiatal kutató előadása” címet nyerte el Fernanda Pantoja PhD hallgatónk a Fenntartható fejlődés, vegyészet és környezetmérnökség szekcióban a „Membránszeparáció és adszorpció alkalmazása a tápanyagok visszanyerésére tejipari szennyvizekből” témájával, mely kutatás Fazekas Ákos, Elias Jigar Sisay, Dr. Beszédes Sándor, Prof. Dr. László Zsuzsanna közreműködésével készült. Fernanda kutatásai során azt vizsgálja, hogy a membránszűréssel megtisztított víz esetén kivonható-e tápanyag szárított banánlevelekkel, mint bioadszorbensekkel végzett adszorpció segítségével.


ICAPP_2022_1


Szintén ugyanebben a szekcióban szerezte meg Hadid Sukmana is; az SZTE Mérnöki Karának PhD hallgatója a „Legjobb fiatal kutató előadása” díjat. „Kationos színezékek adszorpciója vizes oldatból magyar és indonéz rizskorpa felhasználásával” című prezentációjával, mely kutatásban Prof. Dr. Tombácz Etelka, Ballai Gergő, Dr. Kozma Gábor, Prof. Dr. Kónya Zoltán, Prof. Dr. Hodúr Cecília vettek részt. Indonéziai hallgatónk hazájában a batikolásnak, festékiparnak van nagy múltja és mivel rizstermesztéssel is foglalkoznak hazájában, így kutatásában ezen területeket elegyítette. A rizskorpa bioadszorpciós hatásai bíztatóak, ezért Hadid Sukmana a Magyarországon és Indonéziában termesztett rizskorpa abszorbeátumról történő leoldhatóságának összehasonlításával folytatja vizsgálatait.


ICAPP_2022_2


Dr. Beszédes Sándor főiskolai docens ICAPP 2022-es előadása a mikrohullámú technika klasszikus műveletek hatékonyságának növelésére történő felhasználását mutatta be. Jelenlegi kutatása során a dielektromos állandó mérésével bizonyos folyamatok nyomonkövetését vizsgálják. Többek között a sajt érési folyamatát, az ezt megelőző alvadékkészítés folyamatát, biogáz fermentáció előrehaladását követik nyomon, mert céljuk annak bizonyítása, hogy a dielektromos jellemzők figyelemmel kísérése felhasználható-e a minőség vagy egy folyamat előrehaladásának előrejelzésére.


Prof. Dr. László Zsuzsanna, a Biológiai Rendszerek Műszaki Intézetének intézetvezetője kutatási eredményeit prezentálva poszter kiállításával vett részt a Konferencián a membránszeparáció és tápanyagok visszanyerése szennyvizekből témában.


A konferenciával párhuzamosan megrendezésre került az első TwiNSol-CECs workshop „Több vegyületet tartalmazó elemzések és újszerű megoldások a környezeti erőforrások védelmére, különös tekintettel az újonnan megjelenő szennyező anyagokra” címmel. Az Újvidéki Egyetem által nyert Európai Uniós nyertes projektek bemutatása történt meg a helyszínen, melyen meghívott előadóként Dr. habil. Kertész Szabolcs vett részt a Szegedi Tudományegyetem részéről, mivel kutatási területe szorosan kapcsolódik a Technológiai Kar – környezeti szennyezőanyagok eltávolítása – projektjéhez, mely témában már több együttműködési aktivitás és közös publikáció is született.


Várhatóan a következő, harmadik ICAPP Konferencia 2024-ben kerül majd megrendezésre; az Újvidéki Egyetemen.


Szöveg: Újvári Gréta

Fotók: https://www.tf.uns.ac.rs/en/icap.html