48_VISYFARM_final_conference

Konferenciával zárult a VISYFARM projekt

2023. november 9-11. között került megrendezésre a VISYFARM projekt zárótalálkozója Poznanban, Lengyelországban. Az Élettudományi Egyetem szervezésében megtartott rendezvényen bemutatásra kerültek az elmúlt évek feladatai és projekteredményei.

A projekt a Prágai Cseh Élettudományi Egyetem koordinációjával, a következő partnerek részvételével valósult meg: Poznani Élettudományi Egyetem (Lengyelország), Szegedi Tudományegyetem (Magyarország), Vytautas Magnus Agrártudományi Egyetem (Litvánia), Szlovák Mezőgazdasági Egyetem (Szlovákia). A tudomány és a gyakorlati élet közötti kapcsolatot a fiatal gazdálkodókat képviselő egyesületek biztosították: a Cseh Fiatal Gazdák Szövetsége, a Lengyel Vidéki Fiatalok Szövetsége és a Szlovák Fiatal Gazdák Szövetsége (ASYF).


A megvalósítás során a nemzetközi csapat a konzorciumi országokban a kisgazdaságokban gazdálkodó fiatal gazdálkodókat célzó korábbi és új politikákra vonatkozó áttekintés és értékelés elkészítésére vállalkozott. Ezzel összefüggésben bemutatásra kerültek olyan jógyakorlatok, melyek azt szemléltetik, hogy az élelmiszer-értéklánc egészére kiterjedő együttműködések miként járulnak hozzá a mezőgazdasági termelők hosszú távú életképességéhez. A projekt fontos kimeneteként a hatékony gazdasági tervezést és döntéshozatalt támogató elektronikus eszközök létrehozására is sor került.


A projekt zárókonferenciájának plenáris ülésén előadások hangzottak el a kistermelők rövid élelmiszer-ellátási láncokban való részvételéről, valamint azon intézkedésekről, amelyek segítséget nyújtanak a gazdaságok számára, hogy megbirkózzanak többek között az éghajlatváltozás, a Covid-19 világjárvány, vagy az ukrajnai háború jelentette kihívásokkal. A plenáris ülés előadói fontos témaként említették az élelmiszer-rendszerek átalakulását, valamint a kistermelői gazdaságok életképességét a generációváltással összefüggésében érintő kihívásokat is.


A konferencia második részében a VISYFARM projekt eredményeinek bemutatására került sor. Elsőként a lengyel projektpartner képviseletében Prof. Wawrzyniec Czubak a lengyelországi kistermelő gazdaságok szerepét mutatta be, majd Prof. Dr. V. Atkočiūnienė (VMU AA) a litvániai kisgazdaságok fejlesztésének legjobb gyakorlatairól tartott előadást. Az előadók rámutattak, hogy a vidéki térségekben számos lehetőség rejlik, köszönhetően az EU strukturális és nemzeti támogatási intézkedéseinek, az Európai Innovációs Partnerségi kezdeményezéseknek, a változó fogyasztói életmódnak, valamint a különböző piaci szereplők közötti partnerségeknek.

Eloadas_kep_01

A Szegedi Tudományegyetem képviseletében Dr. habil Kis Krisztián a partnerségek rövid élelmiszer-ellátási láncok létrejöttében játszott szerepét mutatta be. Előadásában hangsúlyozta, hogy a gazdálkodók közötti együttműködés elősegíti a vállalkozások növekedését, az EU strukturális támogatásainak hatékonyabb befektetését, a működési költségek csökkentését. Bár a partnerségek előnyei egyértelműek, a mezőgazdasági szövetkezeti részvételnek meglehetősen eltérő hagyományai vannak az Európai Unió egyes országaiban. Ahogy a gazdálkodók generációi változnak, úgy változik az együttműködéshez való hozzáállás, csakúgy, mint maguk az együttműködési modellek is. A fiatal gazdálkodók nyitottabbak az innovációra és a vállalkozások digitalizálására.

A projekt szlovákiai partnereinek képviseletében Dr. Patric Rovny és Dr. Jana Gálová a fiatal gazdálkodók számára létrehozott digitális eszköz bemutatására vállalkozott, melynek segítségével üzleti döntéseik megalapozására nyílik lehetőség. A szintén a projekt kimeneteként létrehozott, a mezőgazdasági termékek vagy inputok piaci árának összehasonlítását támogató digitális eszközt a projektet koordináló cseh partner, Dr. Pavel Kotyza mutatta be.

A konferencia utolsó részeként a „Kisgazdaságok és fiatal gazdálkodók – Fejlesztési ajánlások” című fiatal gazdálkodói panel megrendezésére került sor, ahol a fiatal gazdák megosztották egymással tapasztalataikat a gazdaságuk fejlesztésével és az általuk képviselt fiatal gazdálkodók szervezeteinek tevékenységével, valamint saját tapasztalataikkal kapcsolatosan. A beszélgetés során a résztvevőknek lehetősége nyílt a mezőgazdaság általános helyzet, az agrárpolitika, a fenntarthatóság, az együttműködések-nyújtotta előnyök, és egyéb, a kisgazdaságok számára fontos kérdésekbe megvitatására.

A projekt az Erasmus+ program támogatásával valósult meg a 2020. december – 2023. november közötti időszakban.

logok