12_Dr._Balogh_Sandor_koszontes_mentes

Dr. Balogh Sándor prof. emeritus köszöntése 90. születésnapja alkalmából

Az ICOSTEE 2022 konferencia plenáris ülésén Dr. Bíró István dékán köszöntötte Dr. Balogh Sándor professor emeritust, az SZTE Mérnöki Kar jogelőd intézményének, a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Élelmiszeripari Főiskolai Karának 1988 és 1990 közötti főigazgatóját.

Prof. Dr. Balogh Sándor 1932. február 26.-án született Debrecenben, sokgyermekes családba. Apja, egy szakképzettség nélküli észak-erdélyi menekült volt, aki korán elhalálozott. Emiatt testvéreivel együtt árvaházba került, és ott is élt egyetemi felvételéig.

 

Balogh Sándor a budapesti Kertészeti Középiskolában végezte középiskolai tanulmányait, majd ezt követően sikeresen felvételizett a Kertészeti Egyetemre. Érdeklődése ott mindinkább a közgazdasági kérdésekre terelődött, s ez, valamint kiváló tanárainak segítő készsége, meg is határozta későbbi pályáját. Már hallgatóként is különös érdeklődést mutatott a kutatási módszertan iránt, s ez is pályaválasztási tényezőnek bizonyult. Valamint az a kivételes lehetőség, hogy a Magyar Tudományos Akadémia ösztöndíjasaként 3 éven át önálló kutatásokat folytathatott.

 

Az 1958 és 2018 közötti 60 évben kutatóként, és – ezzel szinte párhuzamosan – egyetemi előadóként is működött, mindvégig az élelmiszeriparhoz kapcsolódóan. Kutató munkáját a szakma-stratégiai kérdések iránti érdeklődés jellemezte, ennek következtében közel került az országos jelentőségű döntések előkészítéséhez. Egyre gyakrabban kértek tőle elemzést vagy állásfoglalást egy-egy iparág vagy az egész élelmiszeripar fejlesztése ügyében. Ennek kapcsán vezető beosztást kapott több, döntés-előkészítést végző kutató-elemző intézményben. (Mint például az Élelmiszeripari Gazdaságkutató Intézetben, az Agrárgazdasági Kutató Intézetben, a MÉM Statisztikai és Gazdaságelemző Központjában.) Nagy jelentőségű megbízatásaként Ő irányította annak a stratégiai tervnek az elkészítését, amely a KGST-országok élelmiszeriparának rekonstrukcióját célozta (1988). Vezetése alatt nemzetközi együttműködésben két közös kutatási projekt is megvalósult 1985-1988 (a francia INRA-val „Az élelmiszeripari érdekképviseleti rendszer megalkotása”, a Helsinki Egyetemmel közösen pedig „Az élelmiszeripari kisvállalkozások innovációs készségére ható tényezők” címmel). Mindkét projekt sikerrel zárult, az EU, mint megrendelő elfogadta.

 

1988-ban került Szegedre, miután megpályázta és elnyerte az Élelmiszeripari Főiskola Ipargazdaságtan Tanszékének vezetését. 1990-ig a Kar főigazgatói tisztségét is betöltötte, 2000 óta a professor emeritusi cím birtokosa.

 

Professzorként egyik fő pedagógiai célja az volt, hogy szélesítse az itt végzettek tájékozottságát, látókörét. Új szakok (Vállalkozó-menedzser szak), új képzések (Logisztikai képzés szervezése, Közbeszerzési referens képzés) és új tantárgyak (Sikeres vállalkozók, sikeres vállalkozások; Az üzlet világa; Európai tanulmányok; Innováció, termékfejlesztés; Élelmezési rendszerek; Az élelmiszerfogyasztás pszichológiája; Alternatív táplálékválasztás) kezdeményezése fűződik a nevéhez. Mindezen tárgyakhoz oktatási segédletet (jegyzetet, tankönyvet) is írt. 88 éves koráig az SZTE 3 karán rendszeresen tartott előadásokat.

Oktatási tevékenységét a nagy számok jellemzik. Budapesti évei alatt 5 egyetemen tanított, Szegeden pedig 4 karon oktatott. Mintegy 10-12 ezer hallgató indexében szerepelhet a vizsgajegy melletti aláírása

Szakmai közéleti tevékenység

  • Országos Távlati Tervezési Bizottság élelmiszeriparért felelős tagja (1986-1988)
  • A Magyar Tudományos Akadémia Agrárgazdasági és Szövetkezeti Bizottságának tagja (1990-1998)
  • A Magyar Tudományos Akadémia Marketing Bizottságának tagja (1988-1998)
  • A Magyar Élelmezésipari Tudományos Egyesület Országos Választmányának tagja és Csongrád Megyei Szervezetének elnöke (1998-ig)
  • A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Bizottsága Gazdaságpolitikai és Közgazdasági Bizottságának tagja (1994)

Egyéb közéleti tevékenység:

  • A Szent-Györgyi Albert Rotary Club alapító elnöke, valamint az RC Szeged-Tisza alapító elnöke
  • A Szegedért Alapítvány Tudományos Kuratóriumának elnöke (1990-1991)

 

Köszöntések:

  • Az RC-Szeged-Tisza tagsága meglepetés díszebéden köszöntötte alapító elnökét, amelyen a tagok család-tagjai is részt vettek.
  • Szeged Megyei Jogú Város nevében Dr. Botka László polgármester fogadta és 90. születésnapja alkalmából a város nevében köszöntötte Dr. Balogh Sándort, 2022.03.30-án