Bezár

Hírarchívum

Kertesz_Szabi_cikk_lead

„Elsősorban a megfelelő összhangú minőségi oktató és kutatómunkára, valamint a motiváció folyamatos fenntartására törekszem” – interjú Dr. habil. Kertész Szabolccsal

„Elsősorban a megfelelő összhangú minőségi oktató és kutatómunkára, valamint a motiváció folyamatos fenntartására törekszem” – interjú Dr. habil. Kertész Szabolccsal

2022. december 31.
6 perc

A Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karának oktatójával és kutatójával beszélgettünk kutatási témáiról és a fiatalok számára szánt ösztöndíjlehetőségekről.

Kombinált eljárások hatásvizsgálata a tejipari szennyvízkezelésben kutatási téma eredményeinek hasznosítása a Szegedi Tudományegyetemen című pályázatát nyújtotta be és nyerte el vele az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói ösztöndíját Dr. habil. Kertész Szabolcs, a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Mérnöki Kar (MK) Biológiai Rendszerek Műszaki Intézetének (BRMI) oktatója és kutatója.

 

Már korábban többször is volt ÚNKP-ösztöndíjas, így már tudatosan várta a következő, 2022-es kiírást: – Én személy szerint a Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj pályázati kategóriába jelentkezhettem, amit az tett lehetővé, hogy 2020-ban másodjára is megnyertem a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Bolyai János kutatási ösztöndíjat „Kombinált eljárások hatásvizsgálata a tejipari szennyvízkezelésben” címmel. A Bolyai+ célja pedig a kutatási tervben vállaltak felsőoktatási intézményen belüli hasznosítása, illetve a kutatói utánpótlást elősegítő témavezetői tevékenység ellátása, azaz döntően mentori tevékenységek. Mivel 2006. óta veszek részt az Intézetünk kutató- és oktatómunkájában, így folyamatosan vannak témavezetett hallgatóim, így ezen pályázatom benyújtásához „csak” egy részletes kutatási tervet és vállalásokat kellett megfogalmaznom. Egyik kedvencem ezek közül, ha szabad ilyet mondani, a Kutatók Éjszakája 2022. programsorozat keretén belül meghirdetett programunk volt „Innovatív tisztítási eljárások a víz- és szennyvízkezelésben”címmel, amit a BRMI-nek laboratóriumaiban, nagy sikerrel gyerekeknek és fiataloknak tartottunk – tudtuk meg a fiatal oktató-kutatótól.

 

Korábbi kutatási témáiban sokat foglalkozott már a víz- és szennyvíztisztítási eljárásokkal, környezeti terhelések csökkentésével, hulladékkezeléssel és élelmiszeripari műveletekkel is. Ezekből kiindulva, és mivel az élelmiszeriparon belül a tejipar az egyik kedvenc ágazata; a témát körbejárva célként fogalmazta meg a tejipari szennyvizeknek membránszeparációs eljárásokkal megvalósítható kezeléseinek részletes kutatását. Célja a kezelési hatékonyságok lehetőségeinek a feltárása, valamint az egyéb eljárásokkal történő tisztítási kombinációk megvalósításával elérhető intenzifikálása, elsősorban a tejipari szennyvizek környezetterhelésének minimalizálása céljából. Ennek, valamint az egyik legnagyobb hátrányként jelentkező membránok eltömődésének csökkentése érdekében kifejezetten a membránszűrési mechanizmusok még részletesebb megértését, illetve modellezését is tervezi, mivel ez az ipari gyakorlat számára is értékes információkat szolgálhat.

Célom továbbá az ehhez kapcsolódó hallgatói utánpótlás nevelés folytatása, elsősorban szak- és diplomadolgozati munkák témavezetése mellett. A mostani, azaz a 2022/2023-as, I. félévben 5 (3 BSc és 2 fő MSc) hallgatóm végzett, akik közül hárman helyi TDK-án vettek részt. Egy első helyet, és egy különdíjat is szereztek, valamint mindannyian továbbjutottak a 2023-as OTDK-ra is! Nagyon büszke vagyok rájuk! Ezen hallgatóimmal többféle tématerületen is vizsgálódtunk. Például az élelmiszeripari szennyvizek környezeti terhelésének csökkentését elő- és utókezelésekkel kombinált membránszűrésekkel vizsgáltuk. Vagy az energiahatékonyságot elemeztük ultraszűrő keverőegységben, valamint membránok felületi módosításának hatásai kutattuk a szűrési tulajdonságokra vonatkozóan – mesélte a hallgatóira büszke témavezető.

 

Újdonságként az Intézeti kutatócsoportunk el kezdett foglalkozni a membránok eltömődésének csökkentési lehetőségei közül a vegyszermentes, fizikai módszerekkel is. A korábban már sikeresen tesztelt modul vibráció mellett, a 3D nyomtatott elemek modulba illesztésének vizsgálatait elkezdtük. A 3D nyomtatás fejlődésével a nyomtatott elemek membrán modulba integrálásával nagyon ígéretes eredményeket kaptunk. Ez tulajdonképpen lehetőséget ad arra, hogy a modulban kialakuló áramlási viszonyokat jelentős mértékben megváltoztassuk, így a membrán felületi nyíróerőket megnöveljük, ami drasztikus hatással lesz a szűrési tulajdonságok javulására is.

– Ezt kihasználva és a kezdeti lelkesedésből kiindulva egy OTKA FK (Országos Tudományos Kutatási Alapprogram; fiatal kutatói pályázat) projektet is beadtunk és sikeresen megnyertünk „Áramlástani viszonyok optimalizálása szennyvíz membránszűrő modulba integrált 3D nyomtatott elemekkel” címmel, mely projekt 2022.12.01-el sikeresen el is indult – mesélt sikeres pályázatukról a fiatal oktató-kutató.

 

Az ÚNKP ösztöndíjra visszatérve, a kutatás menete döntően irodalmi kutatómunkát követő kísérlettervezésből és a laboratóriumi kísérletek elvégzéséből, majd az eredmények kiértékeléséből áll össze. – Persze vállalásokat is tenni kellett, ami nálam a ’Kutatók Éjszakája’ önálló program megszervezése és egy fogadó Intézményen kívüli szakmai rendezvényen az eredményeim ismertetése. A kötelező témavezetői feladatokat illetően vállaltam, legalább 2 aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező alap- vagy mesterképzésben résztvevő hallgató témavezetését, vagy Tudományos Diákköri dolgozatának témavezetését – számolt be munkafolyamatairól az SZTE Mérnöki Karának habilitált egyetemi docense.

 

Dr. habil. Kertész Szabolcs több kutatási pályázat résztvevője, illetve vezetője. Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokban is részt vesz, valamint 2019-ben volt már egy NKFIH TÉT Magyar-Szerb nemzetközi bilaterális pályázatnak vezető kutatója. Jelenleg, potenciális vezető kutatóként, egy másik, Magyar-Török TÉT pályázat eredményét várja izgatottan, melynek címe „Tejzsír-golyócskák membránalkotóival és immunoglobulinokkal dúsított tej alapú ital kifejlesztése alacsony nyomású membránszeparáció és nagynyomású hidrosztatikus kezelések kombinációjával”.

 

– A jövőben is tervezem folyamatosan pályázni a különböző projektekre, elsősorban a megfelelő összhangú minőségi oktató és kutatómunkára, valamint a motiváció folyamatos fenntartására törekszem. Témavezetésem alatt az Intézeti kutatómunka témák alkalmazkodnak a folyamatosan változó igényekhez, és olyan témák felé is nyitunk, mint például a kereskedelmi forgalomban kapható polimer membránok Intézeten belüli módosítása, vagy a már említett különböző kialakítású membránszeparációs berendezések áramlási viszonyainak megváltoztatása 3D nyomtatott elemek segítségével – számolt be jövőbeni terveiről a többszörös ÚNKP ösztöndíjas oktató-kutató.

 

Kertesz_Szabi_1

Egy speciális vibrációs, VSEP membrán modulos berendezés mellett

az áramlástani körülményekről diskurálva….

 

Kertesz_Szabi_2

Folyik a kemény kutatómunka, éppen egy megtervezett politejsav anyagú

áramlástörő elem 3D nyomtatása zajlik… az előtérben különböző típusú ’késztermékekkel’

 

Dr. habil. Kertész Szabolcs az ÚNKP pályázatok mindegyikét ajánlja annak, aki érez magában annyi kreativitást, hogy egy kis plusz munkával további anyagi támogatást is szerezzen és ezzel az önéletrajzát is megnyerőbbé tegye. A különböző kategóriákban pályázható ÚNKP ösztöndíjakról további információ itt érhető el.

 

Az ÚNKP Pályázható kategóriái:

Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj Pályázat (alapképzésben részt vevő, tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása);

Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj Pályázat (a mester- (osztatlan) képzésben részt vevő, tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása);

Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj Pályázat (a kiemelkedő tudományos és művészi eredményeket felmutató, doktori képzésben részt vevő hallgatók, doktorjelöltek kutatási és alkotó tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása);

„Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj (a kiemelkedő tudományos és művészi eredményeket felmutató fiatal kutatók, predoktorok és doktorjelöltek doktorvárományosok és posztdoktorok kutatási és alkotó tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása).

Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj Pályázat (a kiemelkedő tudományos és művészi kutatási eredményeket felmutató, az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjában részesülő oktatók, kutatók támogatása);

„Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj Pályázat (a középiskolai tanulmányaikat sikeresen befejező, a középiskolai tudományos tanulmányi versenyen eredményesen teljesítő, alapképzésre, osztatlan mesterképzésre jelentkező, elsőéves tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása).

 

Ezen pályázatok mellett még megemlítette a kiemelt tanulmányi ösztöndíjat és a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjatis. Utóbbira karunkról az államilag támogatott, illetve költségtérítéses, nappali tagozatos alapképzésben, mesterképzésben résztvevő hallgatók pályázhatnak, akik jelenlegi, vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek.

 

Köszönetnyilvánítás:

”A Kulturális és Innovációs Minisztérium ÚNKP-22-5-SZTE-210 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott szakmai támogatásával, valamint az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (BO/00576/20/4) támogatásával készült.”

 

Szöveg, fotók: Újvári Gréta

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek