Bezár

Hírarchívum

dualis

Duális szakmai workshopon vettek részt a Mérnöki Kar partnervállalatai

Duális szakmai workshopon vettek részt a Mérnöki Kar partnervállalatai

2021. szeptember 29.
2 perc

„A duális és kooperatív képzések a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karán” címmel vállalati kooperációs szakmai workshopot rendezett az SZTE Mérnöki Kar 2021. szeptember 22-én.

Az SZTE Mérnöki Karon 2015 szeptembere óta eredményesen folyik a mérnökhallgatók duális képzésben történő oktatása. Mára mintegy 50 céggel működünk sikeresen együtt a jövő mérnökeinek felkészítésében.


Mit jelent felsőoktatási duális jellegű képzési forma?

A duális jellegű képzési forma bevezetésével a felsőoktatás és a munkaerőpiac igényei közelebb kerülnek egymáshoz. A duális képzésben részt vevő hallgatóknak amellett, hogy felsőoktatási tanulmányaik során magas szintű elméleti tudást sajátíthatnak el, lehetőségük nyílik arra, hogy ismereteiket a gyakorlatban is alkalmazhassák, így szerezve versenyképes tudást az egyetemi évek alatt.

Ezen képzési formában a lényegesen hosszabb vállalati gyakorlat nemcsak a duális hallgatók gyakorlati tudását gyarapítja, egyben kapcsolati tőkével is szolgálhat a jövőt illetően a hallgatók számára.

 

Cél a tudás átadása mellett a hallgatók pozitív élménye is

A partnervállalatok képviselőinek Dr. Bíró István dékán bemutatta az SZTE Mérnöki Kar rövid, és hosszú távú oktatási célkitűzéseit, keresve a közös együttműködési lehetőségeket. A tudás átadása mellett fontosnak tartja, hogy a képzésben részvevő hallgatók pozitív élményekkel gazdagodjanak felsőoktatási éveik alatt, és a jövő vezető mérnökeiként a szakma épülésében részt tudjanak venni.

Dr. Péter Szabó István a Mérnöki Duális Képzési Központ vezetője beszámolt a Központ eddigi munkájáról, eredményeiről és az idei tanév terveiről. Joóné Muhi Piroska a Mérnöki Duális Képzési Központ koordinátora ismertette a törvényi szabályozás aktualitásait, az adminisztráció változásait.

Több céges képviselő osztotta meg tapasztalatát a duális és kooperatív képzésről, hangsúlyozva az előnyöket. A jelenlévő szakképzési centrumok képviselői együttműködést szorgalmaztak a Karral és a cégekkel abban, hogy a duális középiskolásoknak biztosított legyen a képzés folytatása a Karon ugyanannál a vállalatnál. A mérnök utánpótlás és a fiatalok régióban tartása céljából ajánlott már az általános iskolákban megjelenni és egy lehetséges műszaki életpálya modellt megismertetni a gyerekekkel és szüleikkel.

A résztvevők egyetértettek abban, hogy nagyon hiányzik a hallgatók foglalkoztatásához a kooperatív képzés törvényi szabályozása, és hogy a duális képzésbe történő bekapcsolódást célszerű lenne kiterjeszteni a tanulmányi idő harmadik félévére. Ezen javaslatokat más releváns szakmai fórumokon is hangoztatni fogják a jelenlévők. Megegyezés történt arról, hogy céges szakemberek bevonásával szabadon választható kurzusokat indít a Mérnöki Kar.


A rendezvény az EFOP-3.5.1-16-2017-00004 azonosítójú „Duális és kooperatív képzések és azokat támogató szolgáltatások fejlesztése a Szegedi Tudományegyetemen” című projekt keretében valósult meg.

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek