Bezár

Hírarchívum

gyaszhir

In memoriam Prof. Dr. Fenyvessy József

In memoriam Prof. Dr. Fenyvessy József

2021. január 19.
2 perc

Szomorú szívvel búcsúzunk Dr. Fenyvessy József professor emeritustól, a Mérnöki Kar egykori főigazgatójától, aki életének 80. évében elhunyt. Professzor urat az SZTE Mérnöki Kara és a Szegedi Tudományegyetem saját halottjának tekinti.


Prof. Dr. Fenyvessy József egyetemi tanár, a mezőgazdaság-tudomány kandidátusa, Szegedi Tudományegyetem elismert professzora 1941. július 8-án született Técsőn.

1964-ben a Debreceni Agrártudományi Egyetemen agrármérnöki, 1969-ben a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen mezőgazdasági szakmérnöki végzettséget szerzett. 1974-ben egyetemi doktori, 1993-ban kandidátusi, 1998-ban habilitált doktori oklevelet vehetett át.

1965-1980 között a Hajdú megyei Tejipari Vállalatnál szerzett szakmai és vezetői tapasztalatot.

Töretlenül felfelé ívelő oktatói és tudományos kutatói pályafutása főiskolai docensként indult 1980-ban a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar jogelőd intézményeként működő Élelmiszeripari Főiskolán. 1993-ban egyetemi docensi, 1999-ben pedig egyetemi tanári kinevezést kapott.

Több cikluson keresztül tanszékvezetői, általános illetve tudományos főigazgató-helyettesi feladatokat is ellátott, valamint részt vett a Kari és az Egyetemi Tanács munkájában. 2003-2006 között kari főigazgatóként irányította Karunk jogelődjét, a Szegedi Tudományegyetem Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Kart.


Szakmai pályafutását széleskörű oktatásszervezői, oktatói és tudományos kutatói tevékenység jellemzi. Részt vett és irányította az élelmiszermérnök BSc- és MSc-képzés beindítását a Mérnöki Karon. Megszervezte, és több alkalommal beindította a tejipari szakmérnök képzést. Tevőleges szerepet játszott a Karon folyó akkreditált felsőfokú szakképzés kidolgozásában és országos elterjesztésében. Részt vett és irányította több szakirány tantervének, tantárgyi tematikájának kidolgozását, bevezetését, növényi és állati termékeket vizsgáló laboratóriumok létrehozását és felszerelését.

Számos tantárgy oktatójaként témavezetésével közel 100 hallgatói szakdolgozat készült.


2006-ban a kari Hallgatói Önkormányzat által adományozott Oktatói Nívódíjban, 2009-ben pedig Pro Facultate Oktatói Nívódíj kari kitüntetésben részesült.

Oktatásszervezői és tudományos közéleti tevékenységét több díjjal (Széchenyi Professzori Ösztöndíj, Kosutány Tamás-, Sigmond Elek-, Újhelyi Sándor emlékérem, ENSZ FAO bronz plakett) illetve kitüntetéssel (Magyar Köztársasági Érdemrend) ismerték el.

Fenyvessy professzor úr 2011-ben vonult nyugdíjba, mint az SZTE Mérnöki Kar professor emeritusa.

A szakmai elhivatottsággal párosuló segítőkész, emberséges személyiségének emlékét szívünkben megőrizzük.


Professzor úr temetésére családi körben kerül sor.

Nyugodjék békében!

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek