„CEEPUS Days” címmel nemzetközi részvételű rendezvényt tartott a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Mérnöki Kara

Szeptember végén, az ismét nagy érdeklődésre számot tartó CEEPUS Napokon közel harminc résztvevő találkozott és cserélt gondolatokat, ismerhette meg egymás jó gyakorlatát, kutatási és oktatási eredményeit.

A CEEPUS Program előnyeinek számbavétele során kirajzolódott, hogy a Mérnöki Kar számára milyen nagy lehetőség nyílik Közép- és Kelet-Európa országainak oktatásába, kutatásaiba és üzleti világába betekinteni. Ennek két módja lehetséges: egyrészt a magyar hallgatók és oktatók kiutaznak valamelyik hálózati partnerintézményhez, másrészt a beutazó hallgatók és oktatók Szegeden előadásokat tartanak, továbbá bekapcsolódnak a CEEPUS Napok további programjaiba.

Az elmúlt tanévben már országosan is kiemelkedő volt a Mérnöki Kar mobilitási száma, több tíz pályázó kapott támogatást mindkét irányba.


IMG_20190924_102426


Örömünkre szolgál, hogy az érdeklődés középpontjába kerültünk, így most – elsősorban – Szerbiából, Romániából, Lengyelországból, Bulgáriából – új partnereink közül is – köszönthettünk résztvevőket. A CEEPUS esetében is nagyon fontos a kölcsönösség, a közös előnyök, értékek megtalálása. Hallgatóink körében is egyre népszerűbbek – elsősorban – a rövid tanulmányutak (Short Term Excursion – STE) és az oktatói mobilitások. A teljesség igénye nélkül felsorolva, az őszi félév során 4-4 hallgatónk nyert támogatást Nagyváradra és Temesvárra, de Novi Sad is várja a kiutazókat és ami különösen érdekes, hogy ismét 8 hallgató és 2 oktató tesz látogatást Észak-Makedóniába. Fontos, hogy mobilitásaikat be tudják számíttatni képzési programjukba valamilyen formában. A 2019/2020-as tanévben már 6 hálózatban veszünk részt, ezzel teljesen le tudjuk fedni képzéseink szakterületeit.


2


A CEEPUS Napokon részt vett vendégeink tájékoztatást kaptak Dr. Bíró István dékán úr előadásában a karunkon folyó duális képzésről, látogatást tettek a szakterületük szerinti laboratóriumokban és lehetőséget biztosítottunk a számukra előadásaik megtartására a téma iránt legnagyobb érdeklődést mutatók szakok óráiba bekapcsolódva. További érdekes programokat kínáltunk résztvevőinknek, melyek közül kiemelkedett a Zwack Kecskeméti Pálinka Manufaktúra meglátogatása, amelyben mind az élelmiszermérnök, mind a gépész vagy logisztikai szakterületeken tanulók egyaránt megtalálták a számukra érdekes és értékes szakmai tartalmat.

A program sikerességét mutatja, hogy már most a tavaszi félévre vonatkozó pályázati fordulóba közel 40 szegedi hallgató jelezte pályázati szándékát STE kategóriában, és a 2020 március végén ismét megrendezésre kerülő CEEPUS Days rendezvényünkről is már sokan érdeklődtek.

Bízom abban, hogy további sikeres pályázataink lesznek és egyre több hallgatót és oktatót fogadhatunk és küldhetünk tapasztalatszerzésre CEEPUS tagországokba!

 

 

Gál József

SZTE Mérnöki Kar kül- és közkapcsolati dékánhelyettes, kari CEEPUS koordinátor