Bezár

Hírarchívum

HM_osztondij-borito

Pályázati felhívás honvédségi ösztöndíjra

Pályázati felhívás honvédségi ösztöndíjra

2017. június 11.
4 perc

Havonta több, mint 120 000 forint ösztöndíjra pályázhatnak gépészmérnök hallgatók.

A pályázat beérkezésének határideje 2017. július 15.


 

A polgári felsőoktatási intézmények és szakképző iskolák hallgatóival köthető ösztöndíjszerződésről, valamint az ösztöndíj folyósításának rendjéről szóló 38/2014. (V. 30.) HM utasítás alapján a katonai oktatást is folytató intézményekben nem megszerezhető végzettséget igénylő beosztások feltöltése érdekében Magyarország honvédelmi minisztere pályázatot hirdet a Honvédelmi Minisztérium által folyósított ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be a polgári felsőoktatási intézményekben nappali hallgatói jogviszonyban álló vagy szakképző iskolákban tanulmányokat folytató tanulók.

 

Felsőoktatásban tanulók részére az alábbi szakokon tanulóknak lehet pályázni:

 

Kar/szak

végzettség/szakirány

Végzés dátuma

általános orvostudományi

általános orvos

2020. (3 fő)

általános orvostudományi

általános orvos

2021. (2 fő)

általános orvostudományi

általános orvos

2022. (2 fő)

egészségtudományi

mentőtiszt

2019. (1 fő)

egészségtudományi

mentőtiszt

2020. (1 fő)

egészségtudományi

közegészségügyi-járványügyi ellenőr

2019. (1 fő)

egészségtudományi

közegészségügyi-járványügyi ellenőr

2020. (1 fő)

egészségtudományi

egészségügyi szervező

2019. (1 fő)

Állatorvostudományi Egyetem

állatorvos

2019. (1 fő)

mérnök

gépészmérnök

2018. (1 fő)

biztonságtechnikai

biztonságtechnikai mérnök/munkavédelmi szakmérnök

2018. (1 fő)

jogi/közgazdasági/gazdálkodási/pénzügyi

jogi, közgazdasági, gazdálkodási, pénzügyi

2018. (1 fő)

közlekedésmérnök

közlekedésmérnök

2021. (1 fő)

villamosmérnök

infokommunikációs rendszerek

2020. (1 fő)

villamosmérnök

híradástechnika

2020. (1 fő)

villamosmérnök

információtechnika

2021. (1 fő)

mérnökinformatikus

infokommunikációs hálózatok

2020. (1 fő)

mérnökinformatikus

médiainformatika és biztonság

2021. (1 fő)

mérnökinformatikus

rendszermérnök

2021. (1 fő)

 

Szakképzésben tanulók részére az alábbi szakképzettséget szerzőknek lehet pályázni:

 

szakmacsoport

ágazat

végzés dátuma

felnőtt ápolás

egészségügy, OKJ 5572301 ápoló

2019. (3 fő)

felnőtt ápolás

egészségügy, OKJ 5572311 ápoló

2019. (2 fő)

szerelő

technikus (villanyszerelő, erősáramú berendezés szerelő)

2018. (2 fő)

szerelő

technikus (mechanikai műszerész)

2018. (3 fő)

épületgépész

technikus (épületgépész technikus)

2018. (1 fő)

 


Ösztöndíjszerződés azzal a hallgatóval köthető, aki az alábbi feltételeknek megfelel:

 • magyar állampolgár;
 • büntetlen előéletű;
 • cselekvőképes;
 • a szerződéses állomány tagjára vonatkozó egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági követelményeknek megfelel;
 • a folyamatos tanulmányok folytatását vállalja;
 • vállalja, hogy az ösztöndíjszerződésben meghatározott iskolai végzettség megszerzését követően a Hjt. 35. §-ában meghatározottak alapján, a képzés befejezését követő első alkalommal végrehajtásra kerülő alapkiképzésen részt vesz, és szerződéses jogviszonyt létesít az MH-val. Vállalja, hogy a részére felajánlott első szolgálati beosztását elfogadja, szerződéses jogviszonyát legalább az ösztöndíj folyósításának időtartamával megegyező ideig fenntartja;
 • szerződéses pályakezdőként elfogadó nyilatkozatot tesz az alapkiképzés teljesítésének kötelezettségére vonatkozóan.

 

Az ösztöndíjra pályázatot benyújtó hallgató tudomásulvételével és hozzájárulásával – a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 31. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott, a szolgálati jogviszony létesítésére vonatkozó feltételekre figyelemmel – a büntetlen előélet és magyar állampolgársággal való rendelkezés feltételének fennállása előzetesen ellenőrizhető.


A tanévenként meghirdetésre kerülő ösztöndíjat elnyert hallgató az ösztöndíjszerződésben a meghatározott szemeszter, illetve félév kezdőnapjától szerződéses állományba vételének időpontjáig ösztöndíjra jogosult.

 

Az ösztöndíj havi összege a felsőoktatási intézményben tanulók esetében:

 • bruttó 124.860.-Ft.

Az alapösztöndíj havi összege:

 • a szakképző iskolában tanulók esetében az illetményalap (41.620.-Ft) 50%-a.

A tanulmányi pótlék havi összege az előző félévi tanulmányi átlageredmény alapján szakképző iskolában tanulók esetében:

 • 4,01–4,50 tanulmányi átlageredmény esetén az illetményalap 20%-a,
 • 4,51 és azt meghaladó tanulmányi átlageredmény esetén az illetményalap 40%-a.

 

A pályázatnak a csatolt adatlap szerint tartalmaznia kell (PÁLYÁZATI ADATLAP letöltése>>):

 • A pályázó személyazonosító és más személyes adatai (név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, adóazonosító jel stb.);
 • Igazolás hallgatói jogviszonyról (oktatási intézmény adatai, neve, címe, elérhetősége, intézményvezető aláírása, pecsét);
 • Adatkezelési nyilatkozat;

 

Külön csatolni kell:

 • Tanulmányi eredményének hiteles igazolása (leckekönyv, bizonyítvány hiteles fénymásolata);

 

A pályázat beérkezésének határideje legkésőbb 2017. július 15. A pályázatokat írásban (ajánlott tértivevényes elsőbbségi küldeményként) az alábbi címre kell eljuttatni:

 

Név: Honvéd Vezérkar Személyzeti Csoportfőnökség
Cím: 1055. Budapest, Balaton utca 7-11.

Postai cím: 1885. Budapest, Pf. 25.
Telefon: 06-1-474-1348

A borítékra rá kell írni: „Pályázat HM ösztöndíjra

Külön meg kell nevezni a borítékon a megpályázott szakot/szakirányt/ágazatot.

 

A pályázat elnyerőivel sikeres alkalmassági vizsgálatot követően ösztöndíjszerződés kerül megkötésre.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Varga Zoltánné alezredes, Szoták Róbert százados és Csibrik Ferencné törzszászlós ad (tel.: 06/14741348/28-845, 21-246, 22038,
e-mail: varga.zoltanne@hm.gov.hu,szotak.robert@hm.gov.hu,Csibrik.Ferencne@hm.gov.hu).


Az erre a célra létrehozott bizottság a beadott pályázatok előzetes elfogadásáról 2017. augusztus 01-ig dönt. A befogadott pályázatot beadók alkalmassági vizsgálata tervezetten augusztus hónapban kerül lefolytatásra. A pontos időpontról e-mail-ben kapnak az érintettek tájékoztatást.


A pályázat során hiánypótlásra nincs lehetőség, hiányos, határidőn túl beküldött pályázatok nem kerülnek elfogadásra.


A pályázat elérhető a HM honlapján is >IDE< kattintva!


Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek