19_CEEPUS_1170

Hallgatóink részvételével zajlott a CEEPUS STE program Prágában

A Mérnöki Kar alap- és mesterszakos hallgatói vettek részt 2023. április 26-28. között a PL-1605-02-2223 - Central European Network for Sustainable and Innovative Economy és az SK-0044-17-2223 - Applied Economics and Management CEEPUS hálózatok short term excursion (STE) projektjében, a Czech University of Life Sciences Prague szervezésében, melynek témája a Sustainable retailing - alternative retail formats volt.

A Mérnöki Kart képviselő 13 magyar és a hasonló létszámban, a Poznan University of Economics and Business oktatási intézményből érkező lengyel hallgatók 4 csoportban teljesítették a feladatokat. A mobilitás kezdete előtt a hallgatók kérdéseket kaptak, ezekre a válaszokat kutatómunkájuk eredményeként már korábban elkészítették, majd a helyszínen Barbara Borusiak professzor asszony előadása, vitaindítója után másnap terepmunkában egészítettek ki. A rendezvény harmadik napján a két magyar és két lengyel csoport prezentációk segítségével osztotta meg tapasztalatait. Érdekes nemzetközi csoportokba szerveződve tematikus felfedezőmunka is programjuk része volt. A rendezvény keretében hallgatóink nagyon hasznos tapasztalatokat szereztek arra vonatkozóan, hogyan kell nemzetközi team-ekben külföldön a kitűzött feladatot színvonalasan elvégezni és arról számot adni.


A program sikeres lebonyolításához Dr. Karel Tomsik és Pavel Kotyza (Czech University of Life Sciences Prague) és Barbara Bourusiak és Dr. hab. Bartlomiej Pieranski (Poznan University of Economics and Business) és Dr. Gál József (SZTE Mérnöki Kar) aktív közreműködése járult hozzá.


A Czech University of Life Sciences Prague partnerünket Bíró István dékán úr – a Mérnöki Kar nevében – kiváló együttműködő partner elismeréssel köszöntötte számos többéves sikeres közös projektben nyújtott munkájukért.


19_CEEPUS_Award_2a