Oktatás


Szakdolgozati/diplomadolgozati, tudományos diákköri (TDK) témák


Oktatás


A jelen és a jövő gazdaságának termékeiben egyre nagyobb jelentőséggel bír a szakértelem és a magas színvonalú technológia. Ezzel arányosan nő a magas szakképzettséggel rendelkező munkaerő iránti kereslet és egyidejűleg csökken a képzetlen munkaerő iránti igény. A tudás rugalmas alkalmazása és az önképzés képessége felértékelődik, ezáltal a felnőttkori tanulás különböző formái egyre nagyobb jelentőséggel bírnak. A felsőfokú végzettség értékké válik és a gazdasági szféra tudásigényének növekedésében kulcsszerepet töltenek be a felsőoktatási intézmények. Az általános kutatás és képzés hagyományos feladatait - a tudás és technológia átadását - a gazdasági partnerekkel való együttműködés új formáival egyeztetik. Saját szakterületén ennek a szakmai kihívásnak tesz eleget az Élelmiszermérnöki Intézet is az alábbi szempontok figyelembevételével.


Az oktatási tevékenységen belül nagyobb szerepet kell szánni a perspektivikusan fejlődő, illetve fejlődni képes iparágaknak, ágazatoknak. Azon iparágak esetében, amelyeknél a képzés jövőképe bizonytalan, meg kell keresni a fejlesztés lehetőségét, esetleg a képzés súlyából vissza kell venni. Ezzel együtt a jövő szempontjából lehetőséget biztosító ágazatoknál erősíteni szükséges az oktatás hátterét.

 Az Intézet oktatási tevékenysége:Élelmiszermérnök BSc. szak nappali és levelező tagozaton


A képzés célja olyan élelmiszermérnökök képzése, akik általános ismeretekkel rendelkeznek a biológia, a kémia, a fizika, a műszaki és gazdasági alaptudományokban, speciális ismeretekkel az élelmiszer-tudományban, szakmai alapismeretekkel és gyakorlati készségekkel az élelmiszer-technológia terén. A megszerzett élelmiszermérnöki és ezzel összefüggő piaci ismereteik birtokában képesek a különféle nagyságú és szerkezetű termelőegységekben folyó élelmiszer-előállítási és kezelési munka szervezésére és irányítására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben való folytatására.

 


Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök BSc. szak nappali és levelező tagozaton


A képzés célja gépészmérnökök képzése, akik természettudományi, műszaki, alkalmazott biológiai, gazdasági és humán ismereteik birtokában képesek a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban alkalmazott gépészeti, műszaki berendezések üzemeltetésére és fenntartására, gépészeti technológiák bevezetésére, a kutatás és műszaki fejlesztés átlagos bonyolultságú feladatainak megoldására, a termelés, gépüzemeltetés irányítási feladatainak végrehajtására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben való folytatására.

 


(Gazdasági és) vidékfejlesztési agrármérnök BSc. szak nappali és levelező tagozaton


A képzés célja olyan vidékfejlesztési agrármérnökök képzése, akik képesek a termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési, irányítási, adminisztratív és logisztikai, valamint termelési feladatok ellátására. Az elsajátított agrártudományi, ökonómiai, menedzsment, üzemtani, elemzési-tanácsadási, agrár-kereskedelmi, agrármarketing, környezetvédelmi, regionális és térségi ismereteik birtokában, valamint a szakigazgatási feladatok és az agrárgazdaság kapcsolatrendszerének ismeretében képesek a munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelő szakmai munka végzésére. Rendelkeznek a vidékfejlesztés európai uniós normák szerinti értelmezéséhez, vidékfejlesztési programok tervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakismeretekkel. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben való folytatására.

 


Okleveles élelmiszermérnök MSc. szak nappali és levelező tagozaton


A képzés célja élelmiszermérnökök képzése, akik az élelmiszer-tudományi területen a szakmájuk iránt elkötelezett szakemberek, rendelkeznek a megfelelő tanulási eredményekkel, ismerik és alkalmazzák a szakterület legújabb tudományos eredményeit, tájékozottak a természettudományi és műszaki tudományi területeken. Képesek megszerzett szakmai tudásuk alkotó alkalmazására a különböző élelmiszeripari ágazatokban. A megszerzett élelmiszer-tudományi és ezzel összefüggő élelmiszerlánc komplex ismeretének birtokában képesek a teljes élelmiszeripari vertikumban rendszerszemléletű munka szervezésére és irányítására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

 


Okleveles élelmiszerbiztonsági és –minőségi mérnök MSc.nappali és levelező tagozaton


A képzés célja élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnökök képzése, akik elkötelezettek a szakmájuk iránt az élelmiszerlánc-biztonság és -minőség területen és rendelkeznek a megfelelő tanulási eredményekkel, akik mikrobiológiai, molekuláris biológiai, toxikológiai, analitikai, egészségvédelmi és élelmiszerjogi ismereteik birtokában hatékonyan tudják felügyelni és ellenőrizni a biztonságos és kiváló minőségű, az emberi táplálkozásra minden tekintetben alkalmas élelmiszer előállításának folyamatát és forgalmazását. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

 

Az Intézet átoktatási tevékenysége:


  • SZTE TTIK Biomérnök Bsc. szak

 

  • SZTE TTIK Környezetmérnök BSc. szak