KutatásAz Intézet kutatási tevékenysége:

 

 • Malomipari technológiák, műveletek (búzaőrlés, rozsőrlés technológiai folyamatai)
 • Gabonafélék és őrlemények tárolás alatti életfolyamatai, minőségmegőrző technológiák (szárítás, szellőztetés stb.)
 • Gabonaalapú élelmiszerek gyártmányfejlesztése
 • Hidrotermikus feltáró műveletek (pl. expandálás, extrudálás, főző-extrudálás, pelyhesítés, corn flakes stb.) optimálása
 • Takarmánygyártás műveletei (aprítás, keverés, granulálás stb.), gyártás- és gyártmányfejlesztés
 • A hazai fűszerpaprika előállítás optimalizálására irányuló kutatások
 • Mezőgazdasági termények aprítása, anyagfizikai jellemzők vizsgálata terményeknél
 • Heterodiszperz rendszerek granulometriai vizsgálata
 • Búzák szemkeménységének és lisztjeik minőségi mutatóinak összefüggésvizsgálata
 • Fajtaazonos búzák malmi és sütőipari vizsgálata
 • Élelmiszerek gyártóműveleteinek és minősítő módszereinek vizsgálata és fejlesztése
 • Növényi eredetű heterodiszperz rendszerek (termények) fizikai – mechanikai modellezése, módszertani fejlesztése
 • Élelmiszer alapanyagok és mezőgazdasági termények aprítás energetikai és technológiai vizsgálatai
 • Szemcsés halmazok eloszlásának vizsgálata hagyományos és lézer diffrakciós módszerrel
 • Szemes termények anyagfizikai jellemzőinek vizsgálata
 • Élelmiszer feldolgozó technológiák korszerűsítése
 • Bio-élelmiszer feldolgozási technológiák fejlesztése
 • Növényi bázisú funkcionális élelmiszerek és gyártástechnológiájuk fejlesztése
 • Funkcionális táplálékok, gabonafélék táplálkozási szerepe
 • Gabonafélék szemkeménységének meghatározása, agrofizikai vizsgálatok, búza szemkeménység és liszt minőségi paramétereinek vizsgálata
 • Mezőgazdasági termények aprítása
 • Mechanikai anyagvizsgálatok: törésmechanikai vizsgálatok, szakítási vizsgálatok, keménységmérési módszerek
 • Búzalisztek keverési tulajdonságainak vizsgálata, hatása a kenyér minőségére
 • Funkcionális élelmiszerek (alapanyagok funkcionalizálása, táplálkozásbiológiai vonatkozások)
 • Különböző élelmiszer nyersanyagok, félkész és kész termékek műszeres állományvizsgálata
 • Az állományadatok és a termék minőség közötti kapcsolat tanulmányozása
 • Funkcionális termékek fejlesztése (növényi alapú funkcionális termékek)
 • Gabonák hámozása, hámozási idő vizsgálata, a hámozás hatása a gabonák szemkeménységére és egyéb paramétereire
 • Gluténmentes és glutén szegényített termékek fejlesztése
 • Állományvizsgálatok
 • Sütőipari termékek vizsgálata, liszt és tészta vizsgálatok
 • Sütőipari, édesipari technológiai fejlesztések, gyártmányfejlesztés, funkcionális termékek
 • Élelmiszeripari életciklus-elemzések, élelmiszeripari tisztább termelési eljárások kidolgozása
 • Környezeti hatásvizsgálatok, hulladékminimalizálás, környezetmenedzsment
 • Természetes antioxidánsok alakulása egyes nyersanyagokban a feldolgozás során (csokoládé)
 • Korszerű élelmiszer feldolgozó technológiák (hideg plazma, nagy intenzitású fény, ultrahang) vizsgálata
 • Édesipari technológiák és anyagok vizsgálata, édesipari termékek fejlesztése
 • Élelmiszer-csomagolás fejlesztése
 • Tejipari termékek gyártmányfejlesztése, termékválaszték bővítése, új feldolgozási technológiák, vizsgálati eljárások kidolgozása, melléktermékek humán célú felhasználása lehetőségeinek kutatása
 • Különböző eredetű nyerstejek minőségének, és a minőségét befolyásoló tényezők vizsgálata (beltartalom, fiziko-kémiai tulajdonságok, mikrobiológiai minőség, techno-funkcionális tulajdonságok, szennyező anyagok, stb.)
 • A kiskérődzők (juh, kecske) tejének és a tejükből készült termékek vizsgálata, minőségük fejlesztése, funkcionális élelmiszerként történő hasznosításának kutatása
 • Tejipari termékek technológia és gyártmányfejlesztése, funkcionális tejtermékek fejlesztése
 • A nyerstej jellemzőinek hatása a felhasználásra
 • A tej alvadását befolyásoló tényezők vizsgálata
 • A tej tulajdonságainak hatása a tej feldolgozásának műveleteire, ezen keresztül a termékek tulajdonságára
 • A tejipari műveletek paraméterezésének hatása egyes terméktulajdonságokra
 • Adalékok alkalmazhatósága a tejiparban és azok hatása a termékek tulajdonságaira
 • Korszerű és alternatív technikák tejipari alkalmazásának vizsgálata
 • Különleges és hagyományos tejtermékek kisüzemi gyártásának fejlesztése
 • Tejipari melléktermékek kezelése, felhasználása
 • Funkcionális húskészítmények kifejlesztése
 • Hagyományosan érlelt szárazkolbászok gyártástechnológiájának kidolgozása bakteriocinek felhasználásával
 • Csökkentett zsírtartalmú szárazkolbászok kifejlesztése
 • Biohúskészítmények kifejlesztése őshonos magyar állatokból
 • Hazai gyümölcsök felhasználása húskészítményekben az élelmiszer-biztonság javítása és az egészséges táplálkozás elősegítése érdekében
 • EU-konform baromfitápok fehérje és energia biztosítása alternatív hazai takarmány alapanyagokból
 • A mustár új ökologikus és gazdaságos termesztésére és a továbbhasznosítás bővítéséreszolgáló új eljárások, módszerek és termékek kifejlesztése és modellszintű megvalósítása
 • Húskészítményekből különböző állatfajok kimutatására alkalmas enzim-immunreakciós módszer vizsgálata
 • Szójamentes, növényi alapú élelmiszerek kifejlesztése
 • Ipari eljárás kidolgozása húskészítmények biztonságos fogyaszthatósági idejének meghatározására Luteintartalmú húskészítmények kifejlesztése az egészségmegőrzés céljából
 • Probiotikus fermentált húskészítmények kifejlesztése
 • Probiotikus mikroorganizmusok hatásának táplálkozástudományi igazolása
 • Húsipari adalékanyagok felhasználhatóságának vizsgálata
 • Húskészítmények csomagolástechnológiájának fejlesztése
 • Húskészítmények eltarthatóságát növelő technológia kidolgozása
 • Baromfitartásban használt pellet alom vizsgálata
 • Haltermékek kifejlesztése
 • Húsminőség vizsgálatok
 • Szárazáruk antioxidáns-tartalmának vizsgálata
 • Rituális vágás hatása a húsminőségre
 • Élelmiszerek biztonságos gyártása, biztonságos élelmiszerek
 • Húsipari technológiák
 • Mérnöki számítások az élelmiszeriparban
 • Paraméter meghatározások ipari körülmények között
 • Technológiai folyamatok és műveletek modellezése és szimulációja
 • Hőátadási folyamatok méretezése és átméretezése
 • Baktériumszaporodási és pusztulási számítások
 • Egyidejű konvektív és konduktív hőátadás vizsgálata
 • Élelmiszeripari folyamatok hibaelemzése, paraméterbe folyások vizsgálata
 • Regressziós vizsgálatok ipari méréseknél
 • Különböző élelmiszer nyersanyagok, félkész és kész termékek műszeres állományvizsgálata
 • Az állományadatok és a termék minőség közötti kapcsolat tanulmányozása
 • Nanokompozitok előállítása és katalitikus vizsgálata
 • Rögzített mikroorganizmusok tulajdonságai és felhasználásuk
 • Növényi eredetű antimikrobiális és antioxidáns hatású anyagok vizsgálata
 • Lé kinyerés után visszamaradt gyümölcshéj és mag frakciók felhasználása antioxidáns és antimikrobiális anyagok kivonására
 • Gyümölcshéj kivonatok használata természetes tartósítószerként
 • Illóolajok antimikrobiális hatásának vizsgálata
 • Illóolaj kombinációk antimikrobiális hatásának vizsgálat sakktábla módszerrel
 • Illóolaj és növényi kivonatok együttes hatásának vizsgálata sakktábla módszerrel
 • Illóolajok sejt-sejt közötti kommunikációt gátló hatásának vizsgálata
 • Sejt-sejt közötti kommunikációs jelanyagok kimutatása élelmiszerekből
 • Illóolajok és növényi kivonatok használata fertőtlenítő készítményekben
 • Illóolajok és növényi kivonatok használata az élelmiszerek eltarthatóságának növelésére
 • Vizsgálatok mikroszkópos gombákból izolált béta-glükozidáz enzimmel
 • Enzimtermelő gombák növekedése gyümölcs törkölyön, a kivonható szabad fenolok növelésének céljából
 • Bakteriális tapadás vizsgálata különböző felületeken
 • Bakteriális biofilmek vizsgálata
 • Élelmiszeripari üzemek higiéniai vizsgálata
 • Biológiai és kémiai tartósítószerek kombinációjának vizsgálata
 • A biológiai molekuláris aszimmetria eredete és szignifikanciája
 • Radioaktívan jelzett molekulák szintézise
 • Különböző spektroszkópiai módszerek alkalmazása és fejlesztése: abszorpció, fluoreszcencia, CD, LD [megadott szabadalom a tárgyban], ESR; fényszóró minták optikai analízise
 • Aminosavak, optikai izomer molekulák, zsírsavak és cukrok gázkromatográfiája
 • Bioenergetikai kísérletek és számítások
 • Elektrokémiai módszerek, ionszelektív elektródok alkalmazása és fejlesztése (ion-transzport folyamatok tanulmányozása)
 • Molekuláris biológiai módszerek élelmiszer-mikrobiológiai alkalmazása és fejlesztése
 • Bioinformatika gyakorlati alkalmazásai
 • Diagnosztikai tesztek/gyorstesztek fejlesztése és alkalmazása (orvosdiagnosztika és mikrobiológia, valamint az élelmiszerbiztonság adott területein)
 • Élelmiszereredet, élelmiszerhamisítás vizsgálat és igazolás (pl. méz)
 • Az élelmiszerbiztonság mikrobiológiai vonatkozásai (elmélet és laboratóriumi gyakorlat)
 • H+-ATPáz és redox rendszerek
 • Az élet eredete, biomolekulák aszimmetriája, homokirálitás
 • Természetes anyagok antioxidánsok hatásának vizsgálata
 • Technológiai folyamatok hatása az élelmiszer feldolgozás során az antioxidáns hatásra
 • Az ivóvízben található toxikus anyagok vizsgálata
 • Folyadékkromatográfiás, tömegspektrometriás és kapcsolt módszerek
 • (HPLC-MS) fejlesztése
 • Mikotoxinok HPLC és HPLC-MS vizsgálata
 • Új mikotoxinok azonosítása, különös tekintettel a fumonizinekre
 • Túró és tejtermékek paramétereinek változása szezonálisan: hosszútávú monitoring
 • Fagyasztás hatása a húsok mikroszerkezetére és technofunkcionális tulajdonságaira eltérő állatfajokban
 • Az energetikai rendszer változása biológiai permetszerek hatására borsóban és spenótban
 • Ioncsatorna változások ophiobolin jelenlétében szív- és egyéb állati szövetben
 • Ophiobolinok koncentráció függő hatása a sejtek mechanikai paramétereire, fiziológiás változására és az ioncsatorna homeosztázisra állati és növényi szervezetekben
 • A Kv és a Kir típusú ioncsatorna komplexek stabilitásának élettani jelentősége, a kinázok szerepe
 • A toxinok befolyása növényi szervezetekre: az algáktól a magasrendű növényekig
 • Ophiobolin A termelő fertőzés kivédése biológiai védelemmel: protoplaszton és növényi zárósejteken, illetve fenotípus változás az egész növényi habitusra
 • Rostos anyagok beltartalmi értékének fiziológiai szerepe a funkcionális kilengések helyreállításában
 • Ioncsatornák modulációja a hallásvesztésben