Mérnöki Kar Mérnöki Menedzsment és Ökonómiai Intézet

Küldetésünk

 

Az Mérnöki Kar Mérnöki Menedzsment és Ökonómiai Intézet minőségstratégiája

Alapelvünk és célunk, hogy ismerjük képzésünk érdekeltjeinek igényeit, azok változását, fejlődését. Figyelemmel kísérjük a külső gazdasági környezet trendjeit, elvárásait. Törekszünk a munkaerőpiac számára megfelelő, korszerű szaktudással rendelkező műszaki-gazdasági szakembereket képezni.

Minőségszemléletünkben az értéklánc elvet követve, a partnerségre építve dolgozunk

- a belső fogyasztók (hallgatók, oktatók, kutatók, tanácsadók stb.)

- a helyi társadalom (önkormányzat, civil társadalom, vállalkozások stb.)

- az össztársadalom (ITM, MAB, országos oktatási és tudományos szervezetek stb.)

- nemzetközi (makroregionális, európai uniós stb.) igényeinek magas szintű kielégítésén oktatási és kutatási munkánk végzése során.

Az oktatási folyamatban a képzési folyamat, a képzést támogató adminisztrációs rendszer és egyéb szolgáltatási tevékenységek, a mérési rendszer, a minőségbiztosítás és az érdekeltek monitorizálási rendszereinek összhangját kívánjuk elérni.

A kutatási folyamatban az információszolgáltatás, a menedzsment, a kutatási infrastruktúra, az adminisztráció, az eredmények dokumentálása és publikálása közötti összhangot keressük; törekszünk a mindenkori szakmai igényeknek megfelelő intézeti profil kialakítására.

Emberi erőforrás fejlesztésünk célja, hogy intézetünk oktatói és kutatói a tudomány eredményeit beépítsék a képzésbe, korszerű személyiségfejlesztési és oktatásmódszertani eljárásokat alkalmazó, multimédia és telekommunikációs eszközöket használni tudó szakemberek legyenek, akik képesek valamely idegen nyelven is oktatni. Foglalkozzanak tudományterületük nemzetközi áramlataiba illeszkedő kutatási témákkal, legyenek képesek azt menedzselni és eredményeiket kommunikálni.

Erősíteni kívánjuk intézetünk dolgozóinak elkötelezettségét a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kara iránt, amely egy olyan image-en keresztül valósulhat meg, mely biztosítja, hogy rang ebben az intézményben oktatni, kutatni, munkavállalónak lenni.

Munkánkban kiemelt szerepet szánunk a partnerségnek mind hazai mind nemzetközi szinten. Törekszünk arra, hogy oktatóink, kutatóink és hallgatóink bekapcsolódjanak a gazdasági szféra, más oktatási és kutatómunkát folytató intézmények munkájába, valamint külföldi partnerintézményeinkben hosszabb-rövidebb oktató-kutató munkát végezzenek.

Elkötelezettséget vállalunk a gyakorlati oktatás és kutatás magas színvonalú, összehangolt művelése és fejlesztése iránt. Törekszünk arra, hogy végzett hallgatóink intézetünk jó hírnevét öregbíthessék, megfelelő referenciát jelentsenek oktató és kutatómunkánk színvonaláról.