Kutatás

Tudományos fokozattal rendelkező kollégáink aránya intézeten belül évről évre egyre nőtt, ma már mindazok, akik számára elvárás beosztásukból adódóan a tudományos fokozat megszerzése, PhD fokozattal rendelkeznek. Kutatómunkánkkal igyekszünk korunk követelményeinek, elvárásainak eleget tenni mind hazai mind nemzetközi tekintetben.

Intézetünkhöz köthető az Európai Kihívások Nemzetközi Konferencia rendszeres megszervezése és a Jelenkori Társadalmi és Gazdasági Folyamatok (ISSN 1788-7593) folyóirat megjelentetése. Oktatóink teljes publikációs listája megtalálható az MTMT-ben. Az intézeti MTMT adminisztrátori tevékenységet Kiss Magdolna mesteroktató látja el.

Intézetünk munkatársai számos hazai és nemzetközi projektben részt vettek az elmúlt néhány évben. A teljesség igénye nélkül: CENETSIE, SUSTA, VISYFARM, ÚNKP, NTP.

2021. november 8. és 10. között az intézet szervezte meg a CENETSIE nemzetközi projekt egyik partnertalálkozóját. A projekt 7 ország felsőoktatási intézményeinek részvételével valósul meg, a partnerek között olyan intézményeket találunk, mint a University of Economics (Prága), International Innovation Centre (Kiev), Czech University of Life Sciences (Prága), Slovak University of Agriculture (Nyitra), D. A. Tsenov Academy of Economics (Svishtov), University of Zagreb (Zágráb), valamint a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kara. A szervezők az intézetünkből: Dr. habil. Gál József külkapcsolati dékánhelyettes, Dr. habil. Kis Krisztián és Dr. Nagy Sándor voltak.

 

Szintén az intézet nevéhez köthető az ERAMUS+ K2 program keretében a Poznan University of Economics and Business vezetésével, 5 projekt partner részvételével megvalósuló SUSTA rövid megnevezésű projekt, melyben az SZTE Mérnöki Kar partnerként vesz részt. A projekt fő célja, hogy olyan átfogó koncepciót alkosson a fenntarthatóság oktatásáról a vállalkozással kapcsolatos tanulmányokat folytató hallgatók számára, ami a fenntarthatóság problémáinak tudatosítását és a hallgatók bevonását eredményezi. A megvalósítás során a Mérnöki Kar koordinációjában elkészült a fenntarthatósági szempontok érvényesítését támogató tananyag kidolgozását megalapozó felmérés, ami alapján a Zágrábi Egyetem koordinációjában kerül kidolgozásra a fenntarthatóságról szóló kurzus tanterve.

Erasmus+ K2 Program VISYFARM projektje keretében is több intézeti oktató vesz részt. A projekteket koordinálja Dr. habil. Gál József, Dr. habil. Kis Krisztián és Dr. Nagy Sándor PhD.

Az intézet két kollégája: Joóné Muhi Piroska mesteroktató, TDT titkár és Dr. habil. Zsótér Brigitta tehetséggondozásért felelős dékáni megbízott, TDT elnök vezeti a kari Tudományos Diákköri Műhelyt. Számos tudományos diákköri rendezvény és projekt kötődik a nevükhöz. Évről évre megszervezik az SZTE Junior Akadémia által kiírt a Prezentációs Technikák Verseny kari fordulóját, valamint az Új Nemzeti Kiválóságdíj Program kari koordinálását is ők végzik.

 

Évente kétszer rendeznek kari Tudományos Diákköri Konferenciát NTP projekt keretében. Ezeket megelőzően TDK toborzó eseményeket is szerveznek. A hallgatókat felkészítik TDK-ra, OTDK-ra szakmai attitűdök kibontakozását segítő kurzusok keretén belül.

Rendszeresen felkérik egy korábbi Pro Scientia Aranyérmes hallgatónkat szakmai előadás tartására, ezzel is motiválva a tudományos diákköri dolgozatukat készítő diákokat. A XXIV. MÉTE országos Tudományos Diákköri Konferenciát is ők szervezték 2022 májusában.