Kutatás


Erasmus előkészítő látogatás

2008. szeptember 23-29.

Vilniaus technologiju ir dizaino kolegija, Vilnius/Litvánia

Prof. Dr. Véha Antal dékán és Dr. habil. Gál József látogatása során 2013-ig érvényes szerződést írt alá Litvánia egyik meghatározó felsőoktatási intézményével, melynek keretében tanévenként 2-2 hallgató tölthet el szemesztert intézményeink BSc programjában, illetve 2-2 fő oktatócsere is megtörténik. A szerződés megújításra került, ma már több hallgató és oktató ki- és beutazására nyílik lehetőség. Az évek során egyik legnépszerűbb Erasmus+ partnerünkké vált az azóta kibővült képzési palettát kínáló Vilnius University of Applied Engineering Sciences intézmény

 

Vállalkozói ismeretek fejlesztése az élelmiszer-gazdaságban

KKCV-2008 pályázat „B” komponens

Szakma-specifikus oktatási, képzési programok, hálózat építő tréningek szervezése és lebonyolítása, kapcsolódó ismeretanyagot tartalmazó nyomtatott és elektronikus tájékoztató kiadványok, információs eszközök létrehozása.

Időtartama: 2009. január 1 – december 31.

Célunk, hogy az élelmiszer-gazdaságban működő – elsősorban a Dél-alföldi Régió területén élelmiszer-ipari tevékenységet folytató – mikro-, kis- és középvállalkozások számára lehetőséget biztosítsunk a nemzetközi piacra való kilépéshez szükséges információk, készségek elsajátítására. Hangsúlyt szeretnénk helyezni a jogi, gazdasági, működési és marketing feltételek, lehetőségek különbözőségének, hasonlóságának megismerésére. Tevékenységünk során az alábbi feladatokat kívánjuk megvalósítani: a) tananyagfejlesztés, b) a tananyag megjelentetése nyomtatott formában, c) e-learning platform létrehozása a tananyag alapján, d) tanfolyamok szervezése hagyományos és távoktatás (e-learning) formában, e) kiállítás és konferencia szervezése. Az elkészült tananyag alapján minden tanévben meghirdetjük a Vállalkozói készségek fejlesztése kurzust a Mérnöki Kar hallgatóinak.

 

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program „Tananyagfejlesztés és tartalomfejlesztés különös tekintettel a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai (MTMI) képzésekre” felhívás keretében került beadásra a pályázat.

Az elnyert pályázat címe: „Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására”

A pályázat konzorciumi tagjai a Pannon Egyetem, a Debreceni Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kara.

 

A projekt 2010. márciusában indult és 2011. június végén zárult, melynek keretében 11 tantárgyi jegyzet és 5 tantárgyi program került kidolgozására. A Mérnöki Kar Mérnöki Menedzsment és Ökonómiai Intézetének munkatársai a Desztináció és marketing menedzsment, a Bevezetés a desztináció menedzsmentbe és a Marketing kommunikáció jegyzetek írását készítették, valamint a Marketing kutatás módszertanának tantárgyi programját.

 

A projekt teljes költségvetése: 35.955.964 Ft, a Szegedi Tudományegyetemre jutó támogatás 7.727.043Ft.

 

A projekt keretében megvalósult a Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök szak (BSc) differenciált szakmai ismeretek: „Regionális turisztikai szakirány”, valamint a Vidékfejlesztési agrármérnöki szak (MSc.) differenciált szakmai ismeretek: „Turisztikai desztináció menedzsment szakirány” –hoz kapcsolódó tananyagok kidolgozása, jegyzetek írása és esettanulmányok kidolgozása.

 

INTEGRATION OF CULTURE AND HEALTH KNOWLEDGE INTO THE VOCATIONAL EDUCATION OF FOOD AND BEVERAGE

A kultúra és az egészségtudat integrálása az élelmiszeripari szakképzésbe

 

A projekt időtartama: 2012-2014

A partnerek:

Törökország (Isztambul / Tuzla)

Hollandia

Lengyelország

Magyarország (SZTE MK)

Románia

Törökország (Elaziĝ)

Wales

75 mobilitás valósult meg összesen a projekt alatt, ebből 12 volt a magyar.

A program célja:

A szakközépiskolások egészséges táplálkozással kapcsolatos ismereteinek bővítése

A Mérnöki Kar feladatai:

• Az egyes könyvfejezetek megírása

• A weboldal létrehozása, kezelése

• A kutatás elvégzése, kiértékelés

6 ország diákjai

Kérdőíves felmérés

Online kitöltés

465 fő

 

A projekt fő eredményei:

  • Könyv – Főzzünk az egészségesebb jövőért! / Cooking for the healthy future (kétnyelvű kiadvány, a honlapon megtalálható

 http://www.szef.u-szeged.hu/~ldvp2012/PDF/14_06_17_magyar_konyv_osszefuzve_vegleges.pdf

5 fő fejezet

Az egyes országok tradicionális ételei

Egészséges ételek, ételkészítési módok

A mai kor ételei, azok veszélyei

Étkezési tanácsok sajátos táplálkozási igényű tizenévesek számára

Fiatalok táplálkozási szokásaival kapcsolatos felmérés