Oktatás


Témalap letöltése>> (MMÖI)A Mérnöki Menedzsment és Ökonómiai Intézet a korábbi Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet jogutódja. 2006 és 2016 között a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök képzés, 2017-ben pedig a vidékfejlesztési agrármérnök képzés (BSc és MSc) az Intézet kezelésében volt, szakfelelőseit is az Intézet adta. Ezen felül az informatikus és szakigazgatási agrármérnökök (BSc) (2010-2013) képzésben is jelentős részt vállaltunk. Jelenleg a Műszaki Menedzser Szak (BSc, MSc), a Gépészmérnök Szak (BSc, MSc), a Mechatronikai Mérnök Szak (BSc, MSc), a Mezőgazdasági és Élelemiszeripari Gépészmérnök Szak (BSc), az Élelmiszermérnök Szak (BSc, MSc magyar és angol nyelvű képzésben is), az Élelmiszerbiztonsági- és Minőségi Mérnök Szak (MSc) gazdasági-, informatikai- és logisztikai tantárgyainak oktatásában veszünk részt.

Az intézet munkatársai által oktatott tantárgyak a következők:


Adatbázis tervezés

Alkalmazott informatika

Business Management and Communication

Élelmiszeripari gazdaságtan

Élelmiszer logisztika

Élelmiszeripari folyamatszervezés

Élelmiszerökonómia és -marketing

Emberi erőforrás menedzsment

EU ismeretek

Folyamatszervezés

Food Economy and Marketing

Food Process Organization

Gazdasági statisztika

Informatika

Kommunikáció

Közgazdaságtan

Közlekedési ágazatok logisztikája

Közlekedésszervezés

Makroökonómia

Marketing

Matematika

Menedzsment

Mérnöki etika

Mikroökonómia

Minőségirányítás

Minőségirányítási rendszerek

Minőségmenedzsment

Minőségtechnikák

Minőségügyi rendszerek auditálása

Műszaki ábrázolás

Műszaki- és térinformatika

Műszaki innováció

Műszaki logisztika

Pénzügy

Programozás

Projektmenedzsment

Quality Control

Stratégiai menedzsment

Szállítmányozási logisztika

Számvitel

Tárgyalástechnika

Termékmenedzsment

Termelési logisztika

Termelésmenedzsment

Vállalatgazdaságtan

Vállalatirányítás és kommunikáció

Vállalkozások pénzügyei

Vállalkozások szervezése

Vállalti információs rendszerek

Vezetői gazdaságtan

Világgazdaságtan


 

Oktatóink tantárgyaikhoz számos magyar és angol nyelvű jegyzetet készítettek, amelyeket az egyetemi központi CooSpace rendszeren keresztül teszik a hallgatók számára elérhetővé.

Ezeken túlmenően az intézet munkatársai fokozatosan fejlesztik nemzetközi felsőoktatási kapcsolataikat, nyelvtudásukat; ma már több mint tíz angol nyelvű kurzust is kínálunk a hozzánk érkező külföldi és magyar hallgatóknak, illetve külföldi partnerintézményeinknek.

Munkatársaink rendszeresen vesznek rész ERASMUS és CEEPUS oktatói mobilitásban is, ahol külföldi partneregyetemeken folytatnak oktatói tevékenységet. Évről évre egyre több hallgató vesz részt nemzetközi mobilitás programban. Ezen mobilitások kari szintű koordinálását Dr. habil. Gál József, külkapcsolati dékánhelyettes és Deák Dalma titkárságvezető végzi.

A kari Mentorprogram Joóné Muhi Piroska, és Kiss Magdolna koordinálásával működik már évek óta, melynek célja a hallgatói lemorzsolódás csökkentése.


Jegyzetek

Oktatóink jegyzeteiket az egyetemi központi CooSpace rendszeren keresztül teszik a hallgatók számára elérhetővé.