Mérnöki Duális Képzési Központ


Elérhetőség:

e-mail: dualis[kukac]mk.u-szeged.hu

tel. : 62/ 546-010

levelezési cím:

Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar

Mérnöki Duális Képzési Központ

6724 Szeged, Mars tér 7.Mind a hazai, mind a nemzetközi ipar egyre inkább igényli a felsőoktatásból kikerülő fiatal szakemberek gyakorlat-orientált felkészültségét. A jelenlegi viszonyok között egyre kevésbé elégednek meg csupán – az egyébként általában jól felkészült diplomások – elméleti tudásával. Olyan fiatal, végzett szakembereket várnak, akik viszonylag rövid betanulási idő után teljes értékű szakemberei lehetnek a vállalatnak.


Az EFOP 3.5.1-16—2017-00004 Duális és kooperatív képzések és azokat támogató szolgáltatások fejlesztése a Szegedi Tudományegyetemen című projekt megvalósítása során célkitűzésünk, mely összhangban van, mind a kormány céljaival, mind pedig az egyetem Intézményfejlesztési tervével, hogy a Szegedi Tudományegyetemen – szorosan együttműködve a gazdasági szférával - olyan munkaerő-piaci igényekhez igazodó, gyakorlatorientált (duális és kooperatív) képzések, (a gazdasági szférával való együttműködés segítésére, a gyakorló szakemberek képzésekbe történő bevonására, a hallgatói lemorzsolódás kezelésére irányuló) szolgáltatások kifejlesztése és működtetése valósuljon meg, amelyek hozzájárulnak a felsőoktatás területi, társadalmi, gazdasági szerepének erősítéséhez, valamint a munkaerő-piaci igények kielégítéséhez.


Intézményünkben először 2015 szeptemberében kezdték meg tanulmányaikat a duális hallgatók. Az azóta eltelt években folyamatosan nőtt a duális formában indított szakjaink száma, mára már elmondhatjuk, hogy minden nappali tagozatos alapszakunkon és a legtöbb mesterszakunkon lehet élni a lehetőséggel.


Mind a hallgatók, mind a duális partnerek részéről többlet energiát követel a duális képzésben való részvétel. A beszámolók és a tapasztalatok szerint mégis mindkét fél elégedett az elért eredményekkel. A hallgatók érdeklődése töretlen a duális partnerek által biztosított szakmai feladatok iránt, szívesen vesznek részt a projektekben. A fiatalok megértették, hogy duális hallgatóként, vállalati tapasztalatok birtokában jóval könnyebben tervezhető a mérnöki életpálya. A partnervállalatok fogadókészségének bizonyítéka a duális képzésben résztvevő hallgatói létszám folyamatos növekedése.


Az SZTE Mérnöki Karán 2017 nyarán létrejött a Mérnöki Duális Képzési Központ, amely a kar és a gazdasági szféra közötti folyamatos és aktív együttműködést biztosítja, és a gyakorlatorientált képzések koordinálását végzi. A központ munkatársai folyamatosan tartják a kapcsolatot a duális partnerek kapcsolattartóival, és emellett segítik a hallgatókat tanulmányaik problémamentes folytatásában.

Céljaink között szerepel a duális partnerek számának növelése, mivel duális képzésbe újonnan bekapcsolódó szakok hallgatóinak is biztosítani kell a választási lehetőséget.