csoportkep

Gépészeti Intézet

Küldetésnyilatkozat és jövőkép


A Gépészeti Intézet küldetése Mérnöki Karon belül mind az egyetemi alapképzés, mind a mesterképzés szintjén a műszaki képzési terület szakjainak szakmai-tartalmi felügyelete, valamint e szakokon oktatott műszaki tantárgyai többségének oktatása. Az Intézet oktatási tevékenységében fontosnak tarja a szilárd elméleti alapokat és a szoros vállalati kapcsolatokon nyugvó gyakorlatorientáltságot, a térség gazdasági-társadalmi igényeinek való megfelelést, a magas szintű oktatói-kutatói aktivitást, innovációs tevékenységet és szaktanácsadást.


Az Intézetben a szakterületükön ismert és elismert, tudásukat és önmagukat folyamatosan fejlesztő oktatók nagy elkötelezettséggel tevékenykednek mind az oktatás mind a kutatás területén.


Az intézeti kollektíva munkájának legfontosabb elemei a következők: az oktatás-képzés feltételrendszerének folyamatos korszerűsítése a kívánalmak és az igények figyelembevételével; a kutatási-fejlesztési tevékenység minőségének, elismertségének, piaci hatékonyságának, forrás-teremtő képességének növelése; fokozottabb és eredményesebb bekapcsolódás, közreműködés a térség, a régió gazdasági-műszaki programjaiba.