Az Intézet története


Intézetünk történetében 1991-ig kell visszamennünk, hiszen jogelődünknek az akkori Ipargazdaságtan és Marketing Tanszéket kell tekinteni. Előbbinek Kis Mária dr., utóbbinak Dr. Dinya László volt a vezetője. A két tanszék akkor egyesült Vállalkozási és Ökonómia Tanszék néven (VÖT), melynek vezetője Dr. Dinya László lett. Ez az egyesülés azért történt, mert 1991-ben indult meg az SZÉF-en a Vállalkozó-menedzser (VM) szakon a képzés, amely a kor kihívásának megfelelően – szinte az országban elsőként – olyan szakemberek kibocsátását tűzte ki célként, akik a korszerű közgazdasági ismereteken túl speciális marketing, menedzsment és minőségügyi tudással felvértezve el tudnak helyezkedni az állami és magánszféra szinte valamennyi szektorában.


1992 és 1995 között nagyon jó kapcsolat alakult ki, és közös képzés indult a franciaországi Metz-i ESVDEC Business School-lal. MBA szinten és posztgraduális menedzserképzés is folyt, elsősorban élelmiszeripari vállalatok közép- és felsőszintű vezetői számára. Erre az időre tehető a Minőségügyi Centrum megalakulása Pallaginé dr. Bánkfalvi Emese irányításával, amelynek eredményeként kidolgozásra került a SZÉF minőségbiztosítási rendszere, melyből több részt később a JATE és SZTE is átvett.


1995-ben a VÖT vezetője Dr. Hatvaniné dr. Huhn Edit, majd 1999-től 2006-ig Kis Mária dr. volt. Időközben a VÖT is átalakult; Élelmiszeripari Gazdaságtan és Marketing Tanszék (ÉGMT) néven működött tovább. Közben a VM szak – természetesen – ellátta a másik két szak (a technológus és gépész szak) vonatkozásában is, azok profiljába vágó tudományterületek (közgazdasági, marketing menedzsment) oktatását.


A VM szakon kb. 2000 hallgató végzett, akiknek diplomáját szinte teljes egészében a tanszékünk, illetve 2006-tól intézetünk irányította.


2006. július 1-től működik az Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet, amely az ÉGMT és az Informatika Tanszék egy részének összevonásával jött létre. A felsőoktatásban bekövetkezett változásoknak megfelelően 2006-tól indult a Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök BSc Szak; a VM szak felmenő rendszerben 2009-ben szűnt meg. Intézetünk továbbra is – elsősorban – az új szak gazdasági és vidékfejlesztési vonatkozású tárgyait oktatja, de ellátta az élelmiszermérnök szak profiljába kapcsolódó oktatási feladatait is. Intézetünk 2007. augusztusáig dr. Czagány László vezetésével működött. Akkor három szakcsoportban folyt az oktatási-kutatási munka: Informatikai Szakcsoport (Nagy Elemérné dr.), Management szakcsoport (Dr. Gulyás László), Ökonómiai Szakcsoport (Kis Mária dr.). 2021 márciusában Szenátusi döntést követően jelenleg Mérnöki Menedzsment és Ökonómiai Intézetként folytatjuk tevékenységünket.


2007-2020 között Dr. Gál József vezetésével folytatódott a munka. A Mérnöki Kar újabb szakokat akkreditáltatott, így elkezdődött az informatikus és szakigazgatási agrármérnökök (BSc), és (2008-tól) a vidékfejlesztési agrármérnökök képzése (MSc). Ezeken a szakokon is nagyszámú tantárgyat oktatunk nappali és levelező tagozatokon. A Mérnöki Kar lehetőséget kapott a Műszaki Menedzser Szak (BSc), a Gépészmérnök Szak (BSc), a Műszaki Menedzser (MSc) indítására, amelyekben további gazdasági, informatikai és logisztikai tantárgyak oktatásával veszünk részt.

Kutatómunkánkkal igyekszünk korunk követelményeinek, elvárásainak eleget tenni mind hazai mind nemzetközi tekintetben.

 

Intézetünkhöz köthető az Európai Kihívások Nemzetközi Konferencia rendszeres megszervezése és a Jelenkori Társadalmi és Gazdasági Folyamatok (ISSN 1788-7593) folyóirat megjelentetése.