021_az_iskolaugy_clip_image002_0015

A kar története

Magyarországon a felsőfokú élelmiszeripari szakemberképzést 1962-től 1970-ig az élelmiszeripar ágazatokra orientált műszaki szakemberigényének biztosítására - a 43/1961. Korm. számú rendelettel Budapesten és Szegeden létesített felsőfokú élelmiszeripari technikumok végezték. Az első felsőfokú végzettségű élelmiszeripari szakemberek kibocsátására 1965. júniusában került sor.MK-logo-atlatszo_jo_minoseg


A felsőfokú élelmiszeripari technikumok az Élelmezésügyi Minisztérium felügyelete alá tartoztak, az 1967. IV. 14-i parlamenti döntésig. Az ismert 1968-as gazdasági reformkísérlet eredményeként a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztériumba integrálódott élelmiszeripari ágazat további fejlődése felgyorsult. A végbement gazdasági szerkezeti változások, valamint az ágazat dinamikus növekedése és a szakemberekkel szemben támasztott fokozódó igény egyértelműen szükségessé tették a főiskolai szintű képzést és a főiskolai diplomát. Ezért az 1970. évi 23. számú törvényerejű rendelettel, valamint az annak végrehajtásáról szóló 1031/1970. (VIII. 7.) Korm. számú határozattal Szegeden az 1962-től Szegeden és Budapesten működő felsőfokú élelmiszeripari technikumok összevonásával önálló főiskola létesült'Élelmiszeripari Főiskola, Szeged elnevezéssel. A Főiskola az élelmiszeripari technológus és a gépész, valamint folyamatirányítás üzemmérnökeinek képzési bázisa lett.


1972. szeptemberében a Főiskola a Minisztertanács 1033/1972. (VII. 31.) számú határozata alapján karokra tagozódott. A hivatkozott határozat értelmében az Élelmiszeripari Főiskolán a Hódmezővásárhelyi Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum átszervezésével két kar létesült:

• Élelmiszeripari Kar, Szeged és
• Állattenyésztési Kar, Hódmezővásárhely
.

Az 1972-ben kialakított kari szervezet megszüntetéséről a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1978. évi 31. számú törvényerejű rendelete intézkedett. A törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 1044/1978. (XII. 30.) Mt. számú határozat előírásainak megfelelően a hódmezővásárhelyi Állattenyésztési Kar 1979. szeptember 1-i hatállyal kivált az Élelmiszeripari Főiskola szervezetéből és az Állatorvostudományi Egyetem Állategészségügyi Főiskolai Kara lett. A szervezeti változás, a kari tagozódás megszüntetése után a Főiskola önálló intézményként működött, majd 1986. szeptember 1. napjával a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Főiskolai Kara lett.

A Főiskola Kar 1998. május 8. napjától 1999. december 31. napjáig a 91/1998. (V. 8.) Korm. számú rendelettel módosított, az állami felsőoktatási intézmények karainak felsorolásáról szóló 25/1998. (III. 8.) Kormányrendelet alapján a József Attila Tudományegyetem Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Karaként, egyben a Szegedi Felsőoktatási Szövetség tagintézményeként működött.

Az ismert és az 1999. év végére befejeződött felsőoktatási integráció eredményeként a Kar 2000. január 1. napjától a Szegedi Tudományegyetem mint jogutód intézmény főiskolai karaként működött, Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Kar elnevezéssel, változatlan képzési feladatokkal.

A 2000. január 1. napjával létesült Szegedi Tudományegyetem szervezetéhez tartozó Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Kar és a Mezőgazdasági Főiskolai Kar (Hódmezővásárhely) a felsőoktatásról szóló törvény 116.§-a alapján agrártudományi centrumot hoztak létre.

A centrum neve: Dél-Alföldi Agrártudományi Centrum. A Centrum az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata alapján végzi tevékenységét.

A Szegedi Tudományegyetem Szenátusának 235/2006. (X.30.) számú határozata alapján 2006. november 10-től a Kar neve Mérnöki Kar (rövidítése SZTE MK) és az SZTE SZÉF jogutódjaként működik.A Kar Története években