Oktatás

A Biológiai Rendszerek Műszaki Intézete által oktatott főbb tantárgycsoportok:

 

 

Műszaki kémia

Intézetünk felelős a Gépész, Mechatronikai mérnök, Műszaki Menedzser és Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépész szakos hallgatók kémiai alapismeretekre való oktatásáért. A Műszaki kémia tárgy keretében a hallgatók a Szerves és szervetlen kémiai alapismeretek mellett elsajátítják a termodinamika, kémiai kinetika, kémiai egyensúlyokkal kapcsolatos alapismereteket, illetve tanulnak a műszaki gyakorlat számára fontos kémiai problémákról, azok megoldására alkalmas módszerektől, így a korrózióvédelem, motorhajtóanyagok, kenőanyagok kémiájáról, tüzeléstechnikai alapismeretekről, vízkémiáról. A gépész és mechatronikai mérnök hallgatók laboratóriumi és számolási gyakorlatokon mélyítik el elméleti ismereteiket.

Oktatók: Prof. Prof. Dr. László Zsuzsanna, Csenki Dorottya, Fazekas Ákos

 

Művelettan

Intézetünk számos szak így az Élelmiszermérnök, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Gépész, illetve a TTIK Környezetmérnök- és Biomérnök szakán tanulók számára oktat alapvető, a szakjukhoz kacsolódó művelettani ismereteket: Élelmiszeripari Műveletek, Vegyipari Műveletek, Biomérnöki Műveletek, Környezetvédelmi műszaki műveletek, Műszaki áramlástan hőtan és anyagtranszport. A tantárgyak elsajátítása során az alapvető áramlástani (ülepítés, szűrés, keverés, fluidizálás), hőtani (hővezetés, hősugárzás, hőáramlással kapcsolatos) és anyagátadási (diffúziós folyamatok, abszorpció, adszorpció, extrakció, szárítás) műveleteket, azok elméleti hátterét, gyakorlati alkalmazásukhoz szükséges összefüggéseket ismerik meg. A tanagyag megértését minden esetben laboratóriumi gyakorlatok segítik.

Laboratóriumok: Transzportfolyamatok laboratórium, Biomérnöki laboratórium, Környezetmérnöki laboratórium

Oktatók: Prof. Dr. Hodúr Cecilia, Prof. Prof. Dr. László Zsuzsanna, dr. Beszédes Sándor, Csenki Dorottya, Birkásné Nagypál Anikó

 

Transzportfolyamatok

Élelmiszermérnök és Környezetmérnök MSc hallgatók számára az impulzus- hő és anyagátadási folyamatok mélyebb megértését segíti a Transzportfolyamatok c. tárgy, amely keretében a folyamatok pontos matematikai megfogalmazása, illetve kapcsolódó gyakorlati problémák megoldása a cél.

Laboratóriumok: Transzportfolyamatok laboratórium, Biomérnöki laboratórium, Környezetmérnöki laboratórium

Oktatók: Prof. Dr. Hodúr Cecilia, Dr. Beszédes Sándor, Dr. Kertész Szabolcs

 

Környezetmérnöki ismeretek, Környezetgazdálkodás

Intézetünk felelős a Kar összes szakán folyó környezetvédelmi alapismeretek elsajátítását célzó tárgy oktatásáért. Ezek keretében hallgatóink képet kapnak a globális környezetvédelmi problémákról (globális felmelegedés, a környezeti elemek, víz, levegő, talaj szennyezése, illetve védelme), a környezetgazdálkodás eszközeiről, illetve az alapvető, környezet védelmét szolgáló technológiákról.

Laboratóriumok: Környezetmérnöki laboratórium, Biomérnöki laboratórium

Oktatók: Prof. Prof. Dr. László Zsuzsanna, Dr. Kertész Szabolcs, Dr. Veréb Gábor

 

Vízi közművek, csatornázás, szennyvízkezelés

Környezetmérnök BSc hallgatók számára az alapvető vízkezelési, illetve szennyvíztisztítási technológiákat mutatjuk be elméleti előadásokon és laboratóriumi gyakorlatokon. Ennek keretében a hallgatók elsajátítják a mechanikai- (ülepítés, szűrés), fizikai-kémiai (derítés) és biológiai (aerob, anaerob) tisztítási módszerek elméleti alapjait, illetve a gyakorlatban alkalmazott technológiákat.

Laboratóriumok: Környezetmérnöki laboratórium, Membránszeparációs laboratórium

Oktatók: Dr. Kertész Szabolcs, Dr. Veréb Gábor

 

Környezettechnika

Környezetmérnök BSc hallgatók számára az alapvető környezetvédelmi, illetve levegő- és víztisztítási technológiákat mutatjuk be laboratóriumi gyakorlatokon. Ennek keretében a hallgatók elsajátítják a környezeti elemek védelméhez szükséges alapismereteket, a levegőszennyezés mérésének alapjait, levegő tisztításának módszereit, a zaj mérésének módszereit, a szennyvíztisztítás technológiájának alapjait.

Laboratóriumok: Környezetmérnöki laboratórium, Biomérnöki laboratórium

Oktatók: Prof. Prof. Dr. László Zsuzsanna, Dr. Kertész Szabolcs, Dr. Veréb Gábor