Oktatás

 


A Biológiai Rendszerek Műszaki Intézete által oktatott főbb tantárgycsoportok:

 

Műszaki kémia


Intézetünk felelős a Gépész, Mechatronikai mérnök, Műszaki Menedzser és Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépész szakos hallgatók kémiai alapismeretekre való oktatásáért. A Műszaki kémia tárgy keretében a hallgatók a Szerves és szervetlen kémiai alapismeretek mellett elsajátítják a termodinamika, kémiai kinetika, kémiai egyensúlyokkal kapcsolatos alapismereteket, illetve tanulnak a műszaki gyakorlat számára fontos kémiai problémákról, azok megoldására alkalmas módszerektől, így a korrózióvédelem, motorhajtóanyagok, kenőanyagok kémiájáról, tüzeléstechnikai alapismeretekről, vízkémiáról. A gépész és mechatronikai mérnök hallgatók laboratóriumi és számolási gyakorlatokon mélyítik el elméleti ismereteiket.


Oktatók: Dr. László Zsuzsanna, Csenki Dorottya, Fazekas Ákos 

Művelettan


Intézetünk számos szak így az Élelmiszermérnök, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Gépész, illetve a TTIK Környezetmérnök- és Biomérnök szakán tanulók számára oktat alapvető, a szakjukhoz kacsolódó művelettani ismereteket: Élelmiszeripari Műveletek, Vegyipari Műveletek, Biomérnöki Műveletek, Környezetvédelmi műszaki műveletek, Műszaki áramlástan hőtan és anyagtranszport. A tantárgyak elsajátítása során az alapvető áramlástani (ülepítés, szűrés, keverés, fluidizálás), hőtani (hővezetés, hősugárzás, hőáramlással kapcsolatos) és anyagátadási (diffúziós folyamatok, abszorpció, adszorpció, extrakció, szárítás) műveleteket, azok elméleti hátterét, gyakorlati alkalmazásukhoz szükséges összefüggéseket ismerik meg. A tanagyag megértését minden esetben laboratóriumi gyakorlatok segítik.

Laboratóriumok: Transzportfolyamatok laboratórium, Biomérnöki laboratórium, Környezetmérnöki laboratórium


Oktatók: Prof. Dr. Hodúr Cecilia, Dr. László Zsuzsanna, dr. Beszédes Sándor, Csenki Dorottya, Szarka Péter


 


Transzportfolyamatok


Élelmiszermérnök és Környezetmérnök MSc hallgatók számára az impulzus- hő és anyagátadási folyamatok mélyebb megértését segíti a Transzportfolyamatok c. tárgy, amely keretében a folyamatok pontos matematikai megfogalmazása, illetve kapcsolódó gyakorlati problémák megoldása a cél.

Laboratóriumok: Transzportfolyamatok laboratórium, Biomérnöki laboratórium, Környezetmérnöki laboratórium


Oktatók: Prof. Dr. Hodúr Cecilia, Dr. Beszédes Sándor, Dr. Kertész Szabolcs


 

Környezetmérnöki ismeretek, Környezetgazdálkodás


Intézetünk felelős a Kar összes szakán folyó környezetvédelmi alapismeretek elsajátítását célzó tárgy oktatásáért. Ezek keretében hallgatóink képet kapnak a globális környezetvédelmi problémákról (globális felmelegedés, a környezeti elemek, víz, levegő, talaj szennyezése, illetve védelme), a környezetgazdálkodás eszközeiről, illetve az alapvető, környezet védelmét szolgáló technológiákról.

Laboratóriumok: Környezetmérnöki laboratórium, Biomérnöki laboratórium


Oktatók: Dr. László Zsuzsanna, Dr. Kertész Szabolcs, Dr. Veréb Gábor 

Vízi közművek, csatornázás, szennyvízkezelés


Környezetmérnök BSc hallgatók számára az alapvető vízkezelési, illetve szennyvíztisztítási technológiákat mutatjuk be elméleti előadásokon és laboratóriumi gyakorlatokon. Ennek keretében a hallgatók elsajátítják a mechanikai- (ülepítés, szűrés), fizikai-kémiai (derítés) és biológiai (aerob, anaerob) tisztítási módszerek elméleti alapjait, illetve a gyakorlatban alkalmazott technológiákat.

Laboratóriumok: Környezetmérnöki laboratórium, Membránszeparációs laboratórium


Oktatók: Dr. Kertész Szabolcs, Dr. Veréb Gábor

 Környezettechnika


Környezetmérnök BSc hallgatók számára az alapvető környezetvédelmi, illetve levegő- és víztisztítási technológiákat mutatjuk be laboratóriumi gyakorlatokon. Ennek keretében a hallgatók elsajátítják a környezeti elemek védelméhez szükséges alapismereteket, a levegőszennyezés mérésének alapjait, levegő tisztításának módszereit, a zaj mérésének módszereit, a szennyvíztisztítás technológiájának alapjait.

Laboratóriumok: Környezetmérnöki laboratórium, Biomérnöki laboratórium


Oktatók: Dr. László Zsuzsanna, Dr. Kertész Szabolcs, Dr. Veréb Gábor