Infrastruktúra


Transzportfolyamatok labor

Intézet: Biológiai Rendszerek Műszaki Intézete

Hely: 6725 Szeged Moszkvai krt. 9., D épület. F.14. labor

Laborvezető: Dr. Beszédes Sándor

Laborfelelős: Csenki Dorottya,

Telefon: -

 

A laborban folyó oktatási és kutatási munka összefoglalása:

A Transzportfolyamatok laborban az Élelmiszeripari műveletek, Biomérnöki műveletek és a Műszaki hőtan, áramlástan és anyagtranszport című kurzusok tananyagához kapcsolódó hallgatói gyakorlatok, továbbá az impulzus- és hőtranszport témakörhöz kapcsolódó hallgatói és tudományos kutatások folynak. A laboratóriumban lehetőség nyílik az alapvető mechanikai és hidrodinamikai műveletek (például aprítás, szitaanalízis, gravitációs ülepítés, szűrés, centrifugálás), továbbá egyes hő- és anyagtranszport folyamatok (hővezetés, hőátadás hőcserélő berendezésekben, bepárlás, szárítás) tanulmányozására.

A laborban folyó kutatási tevékenység témakörei: hővezetőképesség és hőszigetelőképesség vizsgálata szilárd anyagok esetében; szemcseméret-eloszlás vizsgálata szitaanalízissel; élelmiszeripari eredetű folyékony halmazállapotú alapanyagok centrifugális szűrése, élelmiszeripari és biotechnológiai eredetű folyékony halmazállapotú anyagok vákuum-besűrítése filmbepárlóval

 

A laborban található eszközök és berendezések :

 • Retsch AS200 vibrációs szitarázógép szitasorozattal (71 mm-2,5mm): szemcseméret-eloszlás szitaanalízissel történő meghatározása
 • CEPA szűrőcentrifuga: különböző típusú folyékony halmazállapotú anyagok szűrhetőségének vizsgálata
 • Lemezes hőcserélőtelep: hőcsere vizsgálata, hőátadásra jellemző paraméterek meghatározása
 • Armfield UOP22-23 gőzzel fűtött moduláris felépítésű, vákuumozható filmbepárló eső- és kúszófilmes egységgel: hőérzékeny komponenseket tartalmazó oldatok és szuszpenziók kíméletes koncentrálása
 • Retsch TG200 fluidizációs szárító: fluid rétegben történő kismintás szárítási vizsgálatok
 • Armfield H10-11 hővezetőképesség mérő: állandósult állapotú hővezetés vizsgálata, hővezetési tényező mérése

 

 

Környezetmérnök laboratórium

Intézet: Biológiai Rendszerek Műszaki Intézete

Hely: 6725 Szeged Moszkvai krt. 9., D épület. I.13. labor

Laborvezető: Dr. László Zsuzsanna

Laborfelelős: Dr. Veréb Gábor, Birkásné Nagypál Anikó

Telefon: +3662546582

 

A laborban folyó oktatási és kutatási munka összefoglalása:

A Környezetmérnök laborban az Élelmiszeripari transzportfolyamatok, műveletek; Környezetvédelmi műszaki műveletek, Vizi közművek, csatornázás, szennyvízkezelésés Környezettechnika című kurzusok tananyagához kapcsolódó hallgatói gyakorlatok, továbbá a víz- és szennyvíztisztításhoz, valamint a membrános eljárásokhoz kapcsolódó hallgatói és tudományos kutatások is folynak. A laboratóriumban lehetőség nyílik az alapvető víz- és szennyvíztisztítással kapcsolatos technológiai műveletek (például flokkulálás, gravitációs ülepítés, centrifugálás, flotálás, membránszűrés (mikroszűrés és ultraszűrés), levegőztetés, aerob reaktor kialakítás) ózonkezelés, továbbá analitikai eljárások (kémiai és biokémiai oxigénigények meghatározása, biogáz mérése, olaj analízis és gázkromatográf) valamint ózongenerátor tanulmányozására és vizsgálatára.

A laborban folyó kutatási tevékenység témakörei: adszorpciós-deszopciós reakciók vizsgálata töltött kolonnában; szerves szennyezők gázkromatográfiás kvantitatív és kvalitatív meghatározása, szerves és vizes fázisban lévő mintákból; Olaj tartalom meghatározása felszíni, felszín alatti és különböző eredetű szennyvizekben; Aerob reaktor oldott oxigén tartalmának vizsgálata; Centrifugálás hatékonyságának vizsgálata a fordulatszám és a centrifugálás idejének a függvényében; Flokkulálás hatékonyságának a javítása. Membránszűrés hatékonyságának vizsgálata; Ultrahangos és ózonos kezelése hatásainak vizsgálata a további membránszűrésekre

 

A laborban található eszközök és berendezések :

 • Armfield UOP15 rögzített ágyas aktív szénnel töltött adszorpciós berendezés adszorpciós izotermák különböző hőmérsékleteken történő meghatározásához
 • Gázkromatográf Dani Master
 • olaj analizátor (InfraCal TOG/TPH Analyzer Wilks)
 • Armfield W11 Aerobic Digester fűthető, hűthető aerob levegőztető egység beépített szivattyúval és hőmérséklet szabályzóval, oldott oxigén és pH mérő szenzorral
 • ThermoScientific Megafuge 16 Centrifuga -10 - +40 fok-ig
 • FP4 Welp flokkuláló Jar-teszt készülék
 • Biowave spektrofotométer
 • Ózongenerátor ( BTX 802x 4 g/h)
 • Ultrahangos homogenizátorok (Hielscher UP50H; UP400ST)
 • Millipore membránszűrő berendezések (2 db XFUF07601 típus)

 

 

 

Membrántechnikai kutató laboratórium

Intézet: Biológiai Rendszerek Műszaki Intézete

Hely: 6725 Szeged Moszkvai krt. 5-7., C épület. 17. labor

Laborvezető: Dr. Kertész Szabolcs

Laborfelelős: Birkásné Nagypál Anikó

Telefon: +3662546584

 

A laborban folyó oktatási és kutatási munka összefoglalása:

A laborban a Vizi közművek, csatornázás, szennyvízkezelés és idegen nyelvű képzéseink membrános eljárásokkal kapcsolatos kurzusok tananyagához kapcsolódó hallgatói gyakorlatok, továbbá a víz- és szennyvíztisztításhoz, valamint a membrános eljárásokhoz kapcsolódó hallgatói és tudományos kutatások is folynak. A laboratóriumban lehetőség nyílik a nyomás-különbségen alapuló membrános eljárásokkal (mikroszűrés, ultraszűrés, nanoszűrés és fordított ozmózis) kapcsolatos műveletek tanulmányozására.

A laborban folyó kutatási tevékenység témakörei: Vibrációs membránszűrés alkalmazhatóságának vizsgálata a membránok eltömődésének csökkentésében; Micella-képzéssel segített ultraszűrés hatékonyságának javítása; PCI csöves membránmodul használata szennyvizek tisztításában és élelmiszeripari termékek, valamint melléktermékek sűrítésében; Kontakt szög és felületi feszültség meghatározása goniométerrel; Teljes szerves széntartalom mérése, minták szerves és szervetlen szén tartalmának meghatározása

 

A laborban található eszközök és berendezések :

 • VSEP (Vibratory Shear-Enhanced Processing) (New Logic Research, Inc.) Series LP vibrációs membránszűrő berendezés, a membrán szeparációs paraméterek tesztelésére és elválasztási, sűrítési folyamatok hatékony véghezvitelére,
 • MEUF (Micellar Enhanced Ultrafiltration) (Millipore) micella-képzéssel elősegített ultraszűrő és mikroszűrő berendezés a műveleti paraméterek optimalizálására
 • PCI (Paterson Candy International) csöves polimer membrán modul
 • Goniométer (OCA 15Pro, Dataphysics) a membránok felületi kontakt szög értékeinek, felületi szabadenergia értékeinek meghatározására és folyadékok felületi feszültségének mérésére, jellemzésére
 • TOC (Total Organic Carbon) (Teledyne Tekmar) Teljes szerves széntartalom és teljes nitrogéntartalom (TN) mérése, minták szerves és szervetlen szén tartalmának meghatározása
 • 3DTA Uwatech membránszeparációs berendezés

 

 

 

Biomérnöki laboratórium

Intézet: Biológiai Rendszerek Műszaki Intézete

Hely: 6725 Szeged Moszkvai krt. 9., D épület. 1.12. labor

Laborvezető: Prof. Dr. Hodúr Cecilia

Laborfelelős: Csenki Dorottya

Telefon: -

 

A laborban folyó oktatási és kutatási munka összefoglalása:

A Biomérnöki laborban az Élelmiszeripari műveletek anyagtranszport, a Biomérnöki műveletek és a Műszaki kémia című kurzusok tananyagához kapcsolódó gyakorlatokat végzik a hallgatók.

A laborban hallgatói és tudományos kutatások folynak az alábbi témakörökben:

Élelmiszeripari melléktermékek és hulladékok további felhasználási lehetőségeinek vizsgálata.

 • Biodízel előállítása használt napraforgó étolajból.
 • Különböző cellulóz bontási vizsgálatok.
 • Bioetanol előállítása különböző élelmiszeripari hulladékokból.

 

A laborban található eszközök és berendezések :

 • Minifors asztali fermentációs rendszer: Fermentálás (erjedés) folyamatának vizsgálata, amelyben valamilyen szerves anyagot egy enzim hatásának teszünk ki.
 • Vákuum szárítószekrény: Hőre érzékeny anyagok száradásának vizsgálata különleges, vákuumtérben működő szárító segítségével. Nyomon tudjuk követni az alacsonyabb szárítási hőmérséklet alkalmazásának előnyét (csökken a folyadék forráspontja).
 • ERAFLESH automata zárttéri lobbanáspont mérő hordozható készülék. A berendezés alkalmas olajok, oldószerek, lakkok és bioüzemanyagok lobbanáspontjának meghatározására.
 • Armfield BE1-A labor tesztreaktor: Szakaszos enzim katalízis bemutatása illetve különböző paraméterek hatása az enzimreakció sebességére.
 • Armfield W11-1 aerob feltáró berendezés: Az anyagátadási folyamatok számításához szükséges teljes abszorpciós együttható, KLa értékének meghatározása.
 • Vibrációs viszkoziméter (SV-10, A&D Company, Japan)

 

Hő- és áramlástan oktató és kutató laboratórium

Intézet: Biológiai Rendszerek Műszaki Intézete

Hely: 6725 Szeged Moszkvai krt. 9., D épület, I. emelt, 1.4. labor

Laborvezető: Dr. Beszédes Sándor

Telefon: -

A laborban folyó oktatási és kutatási munka összefoglalása:

A laboreszközökkel hőtani mérések és kísérletek végezhetők el a levegő állapotváltozásait, kompresszoros hűtést, valamint épületgépészeti és egyéb ipari rendszerek vizsgálatait illetően. A mérő-adatgyűjtő eszközeinket ipari területen is alkalmazzuk hőmérséklet, relatív páratartalom, anyagnedvesség, légsebesség, nyomás, nyomáskülönbség, fényerősség, napsugárzás intenzitás mérését, adatgyűjtését és egyéb épületenergetikai méréseket illetően. Hallgatóink diplomamunkáik készítése során is használják a labor műszereit.

A mikrohullámú kutatási tématerülethez kapcsolódóan, különböző halmazállapotú (folyadék, szuszpenzió, szilárd dielektrikumok, stb.) anyagok dielektromos jellemzőinek mérése statikus és folytonos működési körülmények között. A mérések alapján, standard kalibrációs görbék felvétele. Mikrohullámú anyagkezelések végzése, bioenergetikai modellek felállítása többfaktoros kísérlettervezési stratégiák alkalmazásával.

Oktatott tantárgyak:

Műszaki áramlástan, hőtan és anyagtranszport

Laboreszközök:

 • RohdeSchwarz ZVL3-DAK3.5 Dielektromos mérőrendszer: dielektromos jellemzők (dielektromos állandó és veszteségi tényező) meghatározása folyadékok, valamint iszap- és gélszerű anyagok esetében 200 MHz-3 GHz frekvenciatartományban
 • Armfield TH5 mérőberendezés gázok reverzibilis állapotváltozásainak bemutatására
 • Armfield HT10XC, HT11C és HT12C mérőberendezés hővezetés vizsgálatára
 • Armfield HT14C mérőberendezés kombinált hőátadás és hősugárzás vizsgálatára
 • DAR 3 kompresszoros hűtőgép, egyfokozatú kompresszoros hűtőkörfolyamat vizsgálatára
 • DAR 5 klímaberendezés légcsatornával, klimatizálási feladatok modellezésére
 • Nyomáskülönbség-mérő, levegő páratartalom és hőmérséklet mérő-adatgyűjtő, endoszkóp
 • áram- és feszültség adatgyűjtő, termoelemek, ellen-álláshőmérők.
 • National Instruments WSN rádiófrekvenciás hőmérséklet és impulzus adatgyűjtő
 • 200 bar-os kompresszor, optikai fordulatszámmérő.
 • Testo hőmérséklet, páratartalom és feszültség adatgyűjtők, Testo impulzus adatgyűjtő, Testo felületi hőérzékelő, Testo K-típusú tokozatlan termoelemek, Testo merülőérzékelő
 • Testo anyagnedvességmérő, Testo épületgépészeti mérőműszer, villamos fogyasztásmérők, füstgázelemző, luxmérő
 • Dielectric Assessment KIT (DAK) – Professzionális, precíziós készülék dielektromos tulajdonságok meghatározására.
 • Folytonos anyagtovábbítású mikrohullámú kezelő- és mérőrendszer, különböző viszkozitású anyagok (ipari szennyvizek, ipari olaj-emulziók stb.) mikrohullámú előkezelésére, bioenergetikai célú hasznosításra.