Kutatás


Az Intézet munkatársai az alábbi kutatási-fejlesztési témákkal foglalkoznak:

 

 • 3D nyomtatási technológiák alkalmazása
 • Automatikusan vezérelt, vezető nélküli vontató- és szállító gépek és rendszerek (AGV - Automated Guided Vehicle) fejlesztése
 • Automatizált egyedi demonstrációs és célberendezések fejlesztése
 • Autonóm intelligens rendszerek
 • Az Ipar 4.0 új lehetőségei
 • Beltéri lokalizációs eljárások fejlesztése
 • Ember-gép interfészek
 • Épület automatizáció
 • EtherCAT alapú szervo hajtások fejlesztése
 • Gépi tanulási módszerek
 • IO-Link alapú szenzorrendszerek fejlesztése
 • Ipari folyamatok modellezése, hozzá tartozó szabályozások kifejlesztése és optimalizálása
 • Ipari kamerás gépi látás és képfeldolgozás
 • Ipari robotok, mobil robotok, mobil robot rendszerek
 • Kiterjesztett valóság alkalmazás fejlesztés
 • Kollaboratív robotrendszerek fejlesztése
 • Lineáris motorok alkalmazása mechatronikai berendezéseknél
 • Mérő- és tesztelő berendezések fejlesztése
 • Mesterséges intelligencia
 • Mintafelismerés, jelfeldolgozás, időtartománybeli analízis, frekvenciatartománybeli analízis
 • Okosotthon megoldások fejlesztése
 • Pneumatikus mesterséges izmok működésének statikus és dinamikus modellezése, nagy-pontosságú pozicionálása, alkalmazása
 • Soft-aktuátorok alkalmazása
 • Szenzorhálózatok, szenzor alkalmazások, szenzor kalibráció, szenzorfúzió
 • Testreszabott tömeggyártás
 • Valós idejű beágyazott rendszerek
 • Vezeték nélküli szenzorhálózatok, lokalizáció, SLAM rendszerek
 • Virtuális valóságon alapuló felügyeleti rendszerek

 

Szakmailag az Intézethez kötődő projektek:

 

2021. március 1-je után:

 

 • Hatékony egyetemi innovációs ökoszisztéma fejlesztése és működtetése a Szegedi Tu-dományegyetemen. Soft-aktuátorral ellátott végtag rehabilitációs eszköz fejlesztése, Proof of Concept Alap (2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00018), 2020-2021
 • A Szegedi Tudományegyetem oktatási és szolgáltatási teljesítményének innovatív fejlesz-tése a munkaerőpiaci és a nemzetközi verseny kihívásaira való felkészülés jegyében (EFOP-3.4.3-16-2016-00014), 2020-2021
 • Regional Innovation Laboratory for Industrial Automation and Mechatronics - Industry 4.0 (RILIAM I-4.0), Interreg-IPA Cross-border Cooperation Programme, Hungary-Serbia (HUSRB/1903/43/0051), 2021-2022

 

2021. március 1-je előtt:

 

 • Integration of Mechatronics Model to Studies Programmes (Leonardo da Vinci Partnership Project 09/0128-L/6018), 2009-2011
 • Határmenti együttműködés specialisták képzésére ipari kockázat menedzsment témakörében (HURO), 2011-2012
 • Mezőgazdasági munkagépek talajművelő elemeinek élettartam növelése, hatékony felújítási lehetőségei (HURO), 2012-2013
 • Joint Development of Curricula and Teaching Materials of Mechanical Engineer on MSc Level. Instrument for Pre-accession Assistance (HUSRB/1203/221/075), 2013-2014
 • Harmadik generációs összehangolt szolgáltatási portfólió és irányítási rendszer kialakítása, valamint stratégiai jellegű optimalizálás megvalósítása közösségi típusú felsőoktatási együttműködés formájában Dél-Kelet Magyarországon (TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004), 2013-2014
 • Implantációs műtéti tervező és fúróvezető rendszer fejlesztése (GOP-1.1.1-11-2012-0372), 2013-2014
 • Ágazati felkészítés a hazai ELI projekttel összefüggő képzési és K + F feladatokra (TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0005), 2013-2015
 • Telemedicína fókuszú kutatások Orvosi, Matematikai és Informatikai tudományterülete-ken (TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0073), 2014-2015
 • Munkaerő-piaci igényekre támaszkodó gyakorlatorientált képzések, szolgáltatások a Sze-gedi Tudományegyetem fókuszában (TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0006), 2015
 • A Szegedi Tudományegyetem quadruplehelix modell alapú gazdasági- és társadalmi po-zicionálása, a tudástranszfer gyakorlatának kialakítása Hódmezővásárhely-Szeged kiemelt növekedési zónában, (TÁMOP-4.2.1.C-14/1/KONV-2015-0013), 2015
 • Integrált növénytermesztési technológia fejlesztése vertikális gazdaságokban (GINOP-2.1.1-1-2015-00422), 2017-2018
 • Navigációval személyre szabott helyreállító implantátumok az egészséges társadalomért (GINOP-2.1.1-15-2016-00004), 2017-2018
 • Duális és kooperatív képzések és azokat támogató szolgáltatások fejlesztése a Szegedi Tudományegyetemen (EFOP-3.5.1-16-2017-00004), 2017-2018
 • Diszruptív technológiák kutatásfejlesztése az e-mobility területén és integrálásuk a mér-nökképzésbe (EFOP-3.6.1-16-2016-00014), 2017-2019
 • A Szegedi Tudományegyetem oktatási és szolgáltatási teljesítményének innovatív fejlesz-tése a munkaerőpiaci és a nemzetközi verseny kihívásaira való felkészülés jegyében (EFOP-3.4.3-16-2016-00014), 2017-2020
 • A Szegedi Tudományegyetem készségfejlesztő és kommunikációs programjainak megva-lósítása a felsőoktatásba való bekerülés előmozdítására és az MTMI szakok népszerűsíté-sére (EFOP-3.4.4-16-2017-00015), 2017-2020
 • Smart rendszerek. Új Nemzeti Kiválóság Program (20391-3/2018/FEKUSTRAT), 2018-2019
 • Intelligens élettudományi technológiák, módszertanok, alkalmazások fejlesztése és inno-vatív folyamatok, szolgáltatások kialakítása a szegedi tudásbázisra építve (EFOP-3.6.1-16-2016-00008), 2018-2019
 • A hagyományos PICK termékek versenyképességének javítása az élelmiszerlánc külön-böző lépéseinél alkalmazott innovatív megoldások segítségével (GINOP-2.2.1-15-2017-00101), 2018-2020
 • Regional Innovation Laboratory for Industrial Automation and Mechatronics (RILIAM) Interreg-IPA Cross-border Cooperation Programme, Hungary-Serbia (HUSRB/1602/41/0012), 2018-2020
 • Hatékony egyetemi innovációs ökoszisztéma fejlesztése és működtetése a Szegedi Tu-dományegyetemen. Technológia- és tudás-transzferért felelős központi szervezeti egység létrehozása és/vagy működtetése (2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00018), 2020