DSCF6373

Kutatási területek

Kutatási területek

 • Minőségmenedzsment az élelmiszeriparban

 

 • Menedzsment ismeretek a középvezetők számára

 

 • Vállalkozói ismeretek fejlesztése az élelmiszergazdaságban

 

 • Mezőgazdasági termények mikrohullámú kezelésének vizsgálata, kemometriai módszerek felhasználásával megvalósuló, újszerű eljárások fejlesztéséhez

 

 • A membrántechnika komplex alkalmazása vitamin- és aromadús élelmiszerek kíméletes és energiatakarékos előállítására

 

 • Gyümölcslevek besűrítésének és minőségének optimalizálása membrántechnika segítségével, beleértve a legújabb membrántechnikát

 

 • Nagyhatékonyságú oxidációs eljárások az élelmiszeriparban

 

 • Műszaki vizsgálatok és műszaki diagnosztika

 

 • Mezőgazdasági eredetű termékek hőfizikai paramétereinek meghatározása újszerű mérési és kiértékelő módszerekkel konduktív, konvektív és mikrohullámú hőkezelések során

 

 • Mikrohullámú kezelés alkalmazása fonalasgombák ergoszterin-tartalmának gyors feltárásában, gabonafélék gombafertőzöttsége mértékének megállapítására

 

 • Aero-vibrofluid rétegben létrehozott agglomerátumok gyorsan oldódó tulajdonságainak változásai a rezgésjellemzők függvényében, különös tekintettel a vibráció időbeni lefutására

 

 • Szegedi Tudományegyetem Integrált technológiai rendszer kifejlesztése a megújuló energiaforások környezetbarát hasznosítására (INTERMEGENERG)

 

 • Étkezési Túrókészítmények termékválaszték bővítése, új feldolgozási, tartósítási és minőségbiztosítási eljárások alkalmazásával

 

 • SZTE Dél-Alföldi Agrártudományi Centrum "Az élelmiszer-előállítás és forgalmazás környezetterhelésének csökkentése"

 

 • Magyar halászati ágazat biológiai és technológiai alapjainak minőségi fejlesztése

 

 • A kombinált energiaterű anyagkezelés műveleti paramétereinek optimálása korszerű kísérlettervezési, matematikai statisztikai és számítástechnikai (biometriai, kemometriai, ökonometriai) módszerek alkalmazásával

 

 • Az élelmiszerbiztonság javításának lehetőségei, a peszticiddel kezelt búzák esetében

 

 • A Körös-Tisza-Maros régió sikeres élelmiszeripari vállalkozásaiért

 

 • Minőségmegőrző és környezetkímélő feldolgozási technológiák kialakítása a hús- és baromfiiparban

 

 • Élelmiszertudományi oktatás EU integrációja

 

 • Élelmiszeripari szakképzés harmonizációja

 

 • Élelmiszerbiztonságot szolgáló, EU kompatibilis biztonsági szerelvény kifejlesztése

 

 • A vezetői döntéshozatalhoz szükséges adatok és forrásaik felmérése, elemzése és rendszerezése a dél-alföldi régió nagy- és közepes méretű élelmiszeripari vállalatainál

 

 • Nagyhatékonyságú oxidációs eljárások alkalmazása élelmiszeripari szennyvizek tisztítására

 

 • Az ózon, mint alternatív oxidálószer élelmiszer-összetevőkkel való reakcióinak vizsgálata

 

 • Gyakorlatorientált képzési rendszerek kialakítása és minőségi fejlesztése az agrár-felsőoktatásban

 

 • Felsőoktatási intézményekben folyó gyakorlati oktatás tantárgyi feltételeinek javítása

 

 • Az ózon, mint alternatív oxidálószer eges élelmiszer-összetevőkkel való reakcióinak vizsgálata

 

 • Hőkezelési eljárások vizsgálata, modellezése és fejlesztése korszerű művelettani, mikrobiológiai és

 

 • Membrános műveletek alkalmazása bogyós gyümölcsök kinyerésére, aromamegőrző feldolgozására és a gyümölcslevek koncentrálására.

 

 • Az élelmiszerlánc egyes elemeinek átfogó vizsgálata környezeti, technológiai és élelmiszerbiztonsági szempontok alapján

 

 • Multilineáris kemometriai módszerek fejlesztése és alkalmazása gyógyszerkémiai vizsgálatok mérési eredményeinek kiértékeléséhez.

 

 • Mechatronica oktatási modellprogram integrációja

 

 • Hypoallergén minőségi száraztészták előállítási lehetőségei transzglutamináz enzim alkalmazásával

 

 • Transglutamináz enzim hatása pseudó cereália rendszerek fehérje mátrix szerkezetére

 

 • Pályázat tömegspektrométerrel kapcsolt analitikai gázkromatográf rendszer beszerzésére

 

 • A változó mezőgazdaság hatása termesztett növényeink természetes megporzó rovarnépességeire

 

 • Viszko-elasztikus biológiai anyagok (termények) keménységének fiziko-mechanikai alapjai

 

 • Összefüggés-vizsgálatok mezőgazdasági eredetű szemestermények agrofizikai és értékmérő beltartalmi tulajdonságai között

 

 • Környezetkímélő technológiák az élelmiszeriparban: feldolgozás, műszaki diagnosztika, információtechnológia

 

 • Az EU komplex minőségi igényei az őszi búzafajták kiválasztásánál

 

 • A funkcionális tulajdonságok és az élelmiszerbiztonság javításának lehetőségei a búza termesztésétől a késztermék előállításáig

 

 • Tiborszállási kendermag-olaj, mint étolaj

 

 • Új koncepciójú fungicidhatékonysági vizsgálatok és technológiafejlesztés megalapozása kalászfuzárium ellen búzában

 

 • Hazai halakból nyert finomított halolaj élelmiszeralkotóként történő felhasználása kóros zsíranyagcsere folyamat megelőzésére és kezelésére

 

 • Minőségi juhtermék előállítás biológiai hátterének fejlesztése a gazdaságos termelés érdekében

 

 • Viszko-elasztikus biológiai anyagok (termények) keménységének fiziko-mechanikai alapjai

 

 • Földközeli zöldségek és gyümölcsök termékpályájának nyomon követése a "termőhelytől az asztalig" élelmiszer-biztonsági szempontból.

 

 • Őszi búza (Triticum aestivum L.) nitrogén reakció in vitro vizsgálata és az ahhoz kapcsolt minőségi tulajdonságok

 

 • Határok nélküli oktatási és kutatási közös központ a környezettudatos terméktervezésért

 

 • Kendermag-olaj, mint étolaj

 

 • Új funkcionális tej- és gabonaalapú élelmiszerek allergén hatásának csökkentése biotechnológiai módszerekkel

 

 • A versenyképesség növelésének lehetősége a hazai tejvertikumban

 

 • Környezetbarát, lebomló, többcélú csomagolóeszköz anyag- és gyártástechnológiai kifejlesztése

 

 • A jégbor készítés innovatív agrotechnikájának és technológiájának kidolgozására szolgáló mintaüzem létrehozása

 

 • Interregionális élelmiszerbiztonsági, nyomon követhetőségi és agrárlogisztikai modell fejlesztése funkcionális élelmiszer előállításához

 

 • Csökkentett laktóztartalmú és laktózmentes tejtermékek fejlesztése a kínai és magyar piacra

 

 • A hazai tejtermelés versenyképességének növelési lehetősége

 

 • Innovatív termékfejlesztés élelmiszeripari hulladékokból

 

 • Innovatív ózonkezelés alkalmazása szemestermények post-harvest technológiájában

 

 • Balatoni haltermékek piacorientált kifejlesztése és egészségmegőrző innovációja

 

 • Béta-glukozidáz enzimek kettős felhasználása funkcionális élelmiszerek létrehozásában: a szervezet számára hasznosítható aktív aglikonok felszabadítása, és prebiotikus oligoszacharidok szintézise

 

 • Modern felsőoktatási tartalmak, programok és képzési módszerek kidolgozása a mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök képzésben

 

 • Megújuló energiák alkalmazásának fenntartható fejlesztését segítő kutatás és infrastruktúra kialakítása határon átívelő együttműködésben

 

 • A gyógy- és fűszernövények biodiverzitásának és hasznosításának legjobb gyakorlatára épülő csererendszer kidolgozása fenntartható vidékfejlesztés mellett

 

 • BIO-PELLET: Mezőgazdasági és erdőgazdasági melléktermékek hatékony energetikai hasznosítása

 

 • Kettős hő hasznosítású termálvízfűtésre alapozott vastagrétegű szárítórendszer kifejlesztése.

 

 • L(-) almasav alapú biopolimerek előállítása és azok felhasználási lehetőségei a gyógyászatban és az élelmiszeriparban

 

 • Kutatási együttműködés innovatív haltáp kifejlesztésére az egészséges élelmiszerek elterjesztése céljából a régióban.

 

 • Biomassza tüzelésű kazán, hőcserélő és szárító rendszer kifejlesztése szemestermény szárításhoz

 

 • Határon átnyúló biopiac népszerűsítése, szervetzése és fejlesztése

 

 • Agrár- és élelmiszeripari szakképzési háló projekt továbbfejlesztése

 

 • Bioélelmiszer hálózatok kialakítása a Dél-Alföldön

 

 • Közösségfejlesztés alternatív jövedelemszerzési lehetőségekkel