20_UNKP_oklevel_atadas_borito

A Szegedi Tudományegyetem Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjasait köszöntötték

2022. május 25-én köszöntötték a Szegedi Tudományegyetem Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) ösztöndíjasait. Az eseménynek az SZTE Rektori Hivatala adott otthont, a résztvevőket Prof. Dr. Gellén Klára, az SZTE oktatási rektorhelyettese és Prof. Dr. Badó Attila, az SZTE Junior Akadémia elnöke, az SZTE ÁJTK intézetvezető egyetemi tanára köszöntötte.

Az Új Nemzeti Kiválóság Program Magyarország Kormánya által, a nemzeti felsőoktatási kiválóság támogatására alapított ösztöndíjprogram. Célja, hogy támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán való elindulást, majd pályán tartást, valamint a fiatal kiválóságok támogatásával segítse a nemzetközi szinten is kiváló, tapasztalt kutatók és alkotók munkáját. Az ÚNKP évről-évre ösztönözni kívánja a kiváló teljesítményt nyújtó kutatást és alkotó tevékenységet az alapképzésben, illetve a mesterképzésben és a doktori képzésben részt vevő hallgatók, doktorjelöltek, illetve fiatal oktatók, kutatók körében. Emellett közvetve erősíti a felsőoktatási alapkutatásokat, a kiemelkedő kutatói, alkotói munka támogatásával pedig példaértékű mintát biztosít a kiválóság elismerésére. Elősegíti azt is, hogy a magyar intézményekben felhalmozódott szakmai ismeretek, kutatási, alkotói eredmények hozzáférhetővé és felhasználhatóvá váljanak a tudományos és művészi tevékenységet folytató közösségek számára.

A köszöntők elhangzását követően Prof. Dr. Badó Attila, az SZTE Junior Akadémia elnöke és Prof. Dr. Gellén Klára, az SZTE oktatási rektorhelyettese átadták a Szegedi Tudományegyetem Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjasainak az okleveleket. Nagy örömünkre szolgál, hogy az ösztöndíjat elnyertek körében köszönthetjük Dobozi Rékát (Tejipari technológiai folyamatok nyomonkövetésére alkalmas dielektromos mérési módszer kidolgozása /Témavezető: Dr. Beszédes Sándor), Szőke-Trenyik Esztert (Magas rosttartalmú, kész lisztkeverékek kifejlesztése /Témavezető: Dr. Szabó P. Balázs), Haranghy Laurát (Fizikai és kémiai szennyvíziszap-kezelések hatékonyságvizsgálata dielektromos módszerekkel / Témavezető: Dr. Beszédes Sándor), Fekete Laurát (PVDF membránok anyagába rögzített TiO2/CNT kompozitok hatása az olajszennyezett vizek membránszűrésére / Témavezető: Dr. Veréb Gábor) és Lennert József Richárdot (Műanyagipari gyártástechnológiák vizsgálata az ütőmunka tükrében / Témavezető: Dr. Sárosi József).

A Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karának Új Nemzeti Kiválóság Program 2021/2022-es tanévi ÚNKP-21-5-Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíjpályázatot és ÚNKP-21-3-Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíj pályázatot nyert kollégái körében gratulálhatunk Dr. Beszédes Sándor (Biológiai rendszerekben végbemenő egyes folyamatok dielektromos módszer alkalmazásával történő detektálása), Jákói Zoltán Péter (Szennyvíziszapok biológiai hasznosításának elősegítése kombinált erőtereket alkalmazó kezelési eljárásokkal), és Dr. habil. Kertész Szabolcs (’Kombinált eljárások hatásvizsgálata a tejipari szennyvízkezelésben’ kutatási téma eredményeinek hasznosítása a Szegedi Tudományegyetemen) kollégáknak.


20_UNKP_oklevel_atadas


Gratulálunk a díjazottaknak!