szabalyzatok

Aktuális szabályzatok

Aktuális, hatályban lévő szabályzatok
Az egyes szabályzatok >PDF< formátumban az adott szabályzat nevére kattintva tölthetőek le.Szabályzat
Hatályba lépés dátuma
A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA a Mérnöki Kar hallgatói tekintetében alkalmazandó rendelkezésekkel egységes szerkezetben 2022.12.01.
Záróvizsga szabályzat 2022.12.01.

A szakdolgozatok és diplomamunkák titkosítási eljárásáról és kezelésükre vonatkozó speciális szabályokról szóló SZABÁLYZAT


TITKOSÍTÁSI ELJÁRÁS MENETE (pdf)
2022.12.01.
A Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karának Teljesítményértékelési Szabályzata 2022.10.15.
Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karának Ügyrendje 2022.01.25.
A Mérnöki Kar hallgatói által fizetendő díjak 2022/2023-as tanévre 2021.10.29.
A Mérnöki Kar hallgatói által fizetendő díjak 2021/2022-es tanévre 2021.09.28.

Adatkezelési tájékoztató SZTE Mérnöki Kar mérnökképzést népszerűsítő középiskolások látogatása az SZTE Mérnöki Karára c. online rendezvény kapcsán

2020.11.06.
Adatkezelési tájékoztató az "Ilyen a szakom" Mérnökképzést népszerűsítő kampányhoz 2020.11.02.
SZTE Mérnöki Kar, BSc Kooperatív Képzési Szabályzat 2022.12.01.
SZTE Mérnöki Kar, MSc Kooperatív Képzési Szabályzat 2020.07.01.
Egyetemi docens munkakörre való kinevezés minimum-követelményeiaz SZTE Mérnöki Karán (pdf)
2020.05.25.
Hallgatói Juttatási Szabályzat - Szabályzat a Szegedi Tudományegyetem hallgatói által fizetendő díjakról és térítésekről, valamint a részükre nyújtható egyes támogatásokról szóló szabályzat 2018..03.26.

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj és a kiemelt tanulmányi ösztöndíj elbírálása a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karán


Az SZTE Mérnöki Kar Intézeti Tanácsainak intézetvezetői pályázatok véleményezésére vonatkozó eljárásrendje 2017.02.21.
Szakmai gyakorlati szabályzat - agrár képzés 2018.02.22.
Szakmai gyakorlati szabályzat - MSc. képzés 2015.04.03.
Szakmai gyakorlati szabályzat - műszaki képzés 2018.02.22.
SZTE Mérnöki Kar Kreditátviteli Szabályzat 2015.01.27.

SZTE Mérnöki Kar önköltség/költségtérítési díjkedvezményekre vonatkozó szabályzata

2015.04.10.

Az SZTE Mérnöki Kar államilag támogatott és a költségtérítéses képzési forma közötti átsorolási rendje

2014.07.22.

Szabályozás a dékáni pályázatok véleményezése és a dékán személyére vonatkozó javaslattétel rendjéről

2017.02.21.

SZTE Mérnöki Kar Tanári- Egyetemi Docensi Testületének eljárásrendje a dékáni pályázatok véleményezése tárgyában

2016.12. 06.
Útmutató a Szakdolgozat készítéséhez
2012
Útmuntató a Diplomadolgozat készítéséhez
2012