szabalyzatok

Aktuális szabályzatok

Aktuális, hatályban lévő szabályzatok
Az egyes szabályzatok >PDF< formátumban az adott szabályzat nevére kattintva tölthetőek le.Szabályzat
Hatályba lépés dátuma
SZTE Mérnöki Kar, MSc Kooperatív Képzési Szabályzat 2019.06.18.
SZTE Mérnöki Kar Kooperatív Képzési Szabályzat 2019.03.19.
Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karának Ügyrendje 2019.06.21.
Hallgatói Juttatási Szabályzat - Szabályzat a Szegedi Tudományegyetem hallgatói által fizetendő díjakról és térítésekről, valamint a részükre nyújtható egyes támogatásokról szóló szabályzat 2018..03.26.

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj és a kiemelt tanulmányi ösztöndíj elbírálása a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karán


Az SZTE Mérnöki Kar Intézeti Tanácsainak intézetvezetői pályázatok véleményezésére vonatkozó eljárásrendje 2017.02.21.
Szakmai gyakorlati szabályzat - agrár képzés 2018.02.22.
Szakmai gyakorlati szabályzat - MSc. képzés 2015.04.03.
Szakmai gyakorlati szabályzat - műszaki képzés 2018.02.22.
SZTE Mérnöki Kar Kreditátviteli Szabályzat 2015.01.27.

SZTE Mérnöki Kar önköltség/költségtérítési díjkedvezményekre vonatkozó szabályzata

2015.04.10.

Az SZTE Mérnöki Kar államilag támogatott és a költségtérítéses képzési forma közötti átsorolási rendje

2014.07.22.

Szabályozás a dékáni pályázatok véleményezése és a dékán személyére vonatkozó javaslattétel rendjéről

2017.02.21.

SZTE Mérnöki Kar Tanári- Egyetemi Docensi Testületének eljárásrendje a dékáni pályázatok véleményezése tárgyában

2016.12. 06.
Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) 2014.07.07.

A szakdolgozatok, diplomamunkák és szakmai gyakorlati beszámolók titkosítási eljárásáról és kezelésükre vonatkozó speciális szabályokról szóló SZTE MK SZABÁLYZAT

A titkosítási szabályzat mellékletei (.doc)

2013.01.23.
Útmutató a Szakdolgozat készítéséhez
2012
Útmuntató a Diplomadolgozat készítéséhez
2012
Záróvizsga szabályzat 2017.11.22.