Borito_11_06

Középiskolások online szakmai látogatása a Mérnöki Karon

Az SZTE Mérnöki Kar Tudományos Diákköri Tanácsa középiskolás diákok részére online szakmai látogatást szervezett a karra 2020. november 6-án.


A rendezvényt Dr. habil. Bíró István, a Mérnöki Kar dékánja nyitotta meg. Köszöntőt mondott Erdélyi Margit, a Szegedi Szakképzési Centrum főigazgatója, Mucsi Balázs a Békéscsabai Szakképzési Centrum főigazgatója és Baranyi Irén, a Soroptimist Club Szeged elnöke.

 1a

 

Ezt követően a kar tehetséggondozásért felelős dékáni megbízottja és egyben a rendezvény főszervezője Dr. habil. Zsótér Brigitta ismertette a Mérnöki Kar képzési választékát.

A Tudományos Diákköri Tanács titkára, a rendezvény társszervezője Joóné Muhi Piroska bemutatta a TDT munkáját, rendezvényeit, jelentőségét a kar és a hallgatók életében.

 2a

 

A résztvevők online bejárhatták az Irányítástechnika- és a Robotika labort Mészáros Attila tanszéki mérnök, valamint a Diagnosztika labort Forgács Endre mesteroktató vezetésével.

 3a

4a

 

Betekintést kaphattak a Dr. Huszka Tibor Élelmiszeripari Szakmai Klub működésébe Dr. Bencsik Dóra adjunktus, Olár Boglárka és Kathi Lehel Konrád hallgatók segítségével.

 5a


A duális-, a kooperatív képzésekről, valamint a pneumobil tervezésről, építésről és a versenyekről Dr. Péter-Szabó István, a kar duális és kooperatív képzésért felelős dékáni megbízottja tartott előadást.

6a

 

A résztvevőket néhány perces videóval üdvözölte az SZTE Junior Akadémia irodavezetője, Kemény Zsanett.

A csokoládé készítés folyamatával ismerkedhettek meg a résztvevők Dr. habil. Gyimes Ernő egyetemi docens és Csercsics Dóra tanszéki mérnök bemutatójának köszönhetően.

 7aBagi Bence, Major Dóra, Újvári Gréta és Zaka Norbert tudományos diákköri munkába bevont hallgatók előadást tartottak a kutatási témáikról, az ösztöndíj lehetőségekről, a konferencia szereplésekről, az Alma Materről, a mentor programról, valamint a külföldi hallgatói mobilitásokról.

 8a

A Transzportfolyamatok laborokat Dr. habil. Kertész Szabolcs egyetemi docens és Jákói Zoltán PhD hallgató mutatta be.

9a

 

A rendezvény végén a szervezők megköszönték a program előkészítésében, megszervezésében és lebonyolításában résztvevő kollégák segítségét és invitálták a részvevő középiskolásokat a kar jövőbeli rendezvényeire: a nyílt napokra és a kari Tudományos Diákköri Konferenciákra.

 

A rendezvény finanszírozásában közreműködött az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő és a Nemzeti Tehetségprogram „A hazai Tudományos Diákköri műhelyek rendezvényeinek támogatása” című és NTP-HHTDK-19-0001 számú pályázaton keresztül.


687