NFOD_ert

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatok végleges eredménye

A Mérnöki Kar Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Bizottsága értékelte a 42 db beérkezett pályázatot.


Az értékelés során – az Egyetemi Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Szabályzat alapján – meghatározásra került az érvényes pályázatok köre.

Kizárásra kerültek azok a pályázók, akik a pályázati időszakban nem teljesítettek 55 kreditet, vagy volt olyan kötelezően teljesítendő felvett kurzusuk, amit nem teljesítettek, vagy a hagyományos tanulmányi átlaguk nem érte el a 4,5-öt.

Az érvényes pályázatok száma 32, a kizárt pályázatok száma 10. A Bizottság minden érvényes pályázatot részletesen értékelt a kari pontszámítási elvek alapján.

A Mérnöki Kar kerete a 2019/2020-as tanévre a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra 5 fő, illetve a kiemelt ösztöndíjra is 5 fő. Ezen kívül a Bizottság 1-1 fő póttagot is megjelölt, aki jelen esetben nem részesül ösztöndíjban, csak speciális esetben kerülhet az ösztöndíjasok közé.

A Kari lista jelenleg javaslat. A végleges döntést az SZTE NFÖ bizottság hozza meg.

 

Az a pályázó, akit a Kari Bizottság elutasított, és az elutasítással nem ért egyet, az elutasító határozat ellen, a rangsorolt lista közzétételétől számított három napon belül, jelen esetben július 15. 15.00 óráig az SZTE Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Szabályzatának III. fejezetében foglaltak szerint terjeszthet elő- a Kar dékánjának címzett- jogorvoslati kérelmet.


A Szegedi Tudományegyetem Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Bizottsága 2019. július 19-i ülésén változtatás nélkül elfogadta a kari javaslatokat. A pályázó hallgatók további jogorvoslati kérelemmel élhetnek, amelyet 2019. július 25. csütörtök éjfélig adhatnak be az oktatási rektorhelyettesnek címezve,a Kar Dékáni Hivatalába eljuttatva.

 

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat MK végleges lista letölthető (pdf)

 

Hovorkáné Dr. Horváth Zsuzsanna

oktatási és általános dékánhelyettes