Mérnökavató és díjátadó ünnepség

Mérnökavató és díjátadó ünnepség

Mérnökavató nyilvános kari tanácsülést tartottunk a SZTE Tanulmányi és Információs Központ Kongresszusi termében 2018. február 02-án, ahol díjak és elismerések is átadásra kerültek hallgatóinknak és oktatóinknak.


A 2017/2018 tanév őszi félév végén 180 fő hallgató tett sikeres záróvizsgát. Alapképzésen élelmiszermérnök szakon 60 fő, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök szakon 48 fő, gépészmérnök szakon 14 fő, műszaki menedzser szakon 16 fő, mesterképzésen 28 fő, műszaki diagnosztikai és karbantartó szakmérnök szakon 10 fő, felsőfokú szakképzésben 4 fő fejezte be tanulmányait. A mérnökké avatás során ünnepélyes keretek között mérnök esküt tettek a hallgatók, majd Dr. Bíró István, a kar dékánja mérnökké és műszaki menedzserré fogadta a mérnökjelölteket. Az okleveleket Prof. dr. Szabó Gábor rektor, és Dr. Bíró István dékán urak adták át.Mérnökavató TanácsDékán úr egyetemünk új mérnökei köszöntésekor kiemelte, hogy „A mérnök a társadalomnak az az elhivatott tagja, aki másokkal együttműködve, a természeti erőforrásokat a természettudományok segítségével, olyan létesítmények megvalósítására fordítja, amelyek a társadalom céljait szolgálják… A mérnök számára az alkotás öröme nyilvánvalóan a megvalósulással válik teljessé, miközben a tevékenységét jellemzi a lojális együttműködés, a kompromisszum készség, a jelenségek elemzése, az okok feltárása, rangsorolása, a biztonság és a kockázat mérlegelése.”

A friss diplomásokat köszöntötte Prof. Dr. Szabó Gábor rektor úr, B. Nagy László képviselő úr, és Kiss Sándor kari HÖK elnök úr is.


A Mérnöki Kar Kari Tanácsa „Hallgatói Nívódíj” kitüntetést adományozott a következő hallgatóknak:

Arany fokozat - Szűcs Herman gépészmérnök BSc. szakos hallgató

Ezüst fokozat - Kuklis Áron élelmiszermérnök BSc. szakos hallgató

Bronz fokozat - Kőszegi Edina műszaki menedzser BSc. szakos hallgató

Bronz fokozat - Dulai Dóra gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc. szakos hallgató

A díjat a Kar azon végzős hallgatói kaphatják, akik tanulmányaik során tartósan kiemelkedő tanulmányi és tudományos diákköri munkát végeztek.

 


A Karon folyó mérnökképzés fejlesztése, valamint a Kar és más hazai és külföldi intézmények közötti kapcsolatok kialakítása és ápolása területén szerzett kiemelkedő érdemeiért a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar díszpolgára kari kitüntető címet adományozta Dr. Livija Cveticanin professzor asszony részére.

A Kari Tanács „Pro Facultate Oktatói Nívódíj” kari kitüntető címet adományozhat tartósan kiemelkedő oktatói-kutatói tevékenység (életmű) elismerésére. A díjat Bara Tamásné Dr. Herczegh Ottilia az Élelmiszermérnöki Intézet egyetemi docense kapta.

Dékáni Dicséretet kapott Dr. Fabulya Zoltán az Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet főiskolai docense.

Dékáni elismerő oklevelet kapott:

Bodó Lászlóné az Élelmiszermérnöki Intézet tanszéki mérnöke

Kertai Zoltán az Élelmiszermérnöki Intézet tanszéki mérnöke,

Dr. Benkő-Kiss Árpád az Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet főiskolai docense,

Bálint Ádám az Műszaki Intézet tanszéki mérnök,

Dr. Nagy Valéria az Műszaki Intézet főiskolai docense.

A Mérnöki Kar Kari Tanácsa „Kiváló Tehetséggondozó” kari kitüntető címet adományozhat. A címet azok az oktatók kaphatják meg, akik rendszeresen és eredményesen készítenek fel hallgatókat tudományos diákköri konferenciára.

Kiváló Tehetséggondozó Kitüntetést kapott:

Dr. Beszédes Sándor az Folyamatmérnöki Intézet főiskolai docense,

Dr. Kertész Szabolcs az Folyamatmérnöki Intézet tudományos munkatársa,

Csikós Sándor a Műszaki Intézet tanársegédje.


A Mérnöki Kar dékánja elismerő oklevéllel tüntette ki a nyugdíjba vonuló Dr. Mészáros György tudományos főmunkatársurat, a Műszaki Intézet nyugdíjas munkatársát.


A dékán „Kiváló Együttműködő Partner” kitüntetést adományozhat - az oktatás/kutatás/szakmai gyakorlat/duális/kooperatív képzés terén - a Mérnöki Karral szorosan együttműködő intézményi, vállalati és magánszemély partnerei részére.

 „Kiváló Együttműködő Partner” kitüntetést kapott:

- Dr. Jerney Zoltán úr, a Rail Cargo Hungaria Zrt területi árufuvarozási vezetője,

- Dr. Lamper László úr, a Sila-Trans Kft. ügyvezetője,

- Konformitás Tanúsító Kft. képviseletében Benákné Szűcs Katalin ügyvezető asszony,

- Nagyváradi Egyetem Környezetvédelmi Kar, képviselte Ioan Cherei úr.

 

Gratulálunk minden frissen végzett mérnöknek! Kívánjuk, hogy kitűzött céljaikat sikeresen érjék el! Az elismerésekkel köszönjük oktatóink, partnereink eddigi kitartó munkáját és további sikereket kívánunk!Képgaléria