dualisuj

Duális képzések az SZTE Mérnöki Karán

Egyre nagyobb érdeklődés van az SZTE Mérnöki Karán 2015 óta folyó duális képzések iránt. A tanulmányaikat 2018 szeptemberében megkezdő nappali tagozatos hallgatók szabadon választhatnak a duális partnervállalatok közül, akik összesen 199 helyet tudnának biztosítani számukra.


A duális jellegű képzési forma bevezetésével a felsőoktatás és a munkaerőpiac igényei közelebb kerültek egymáshoz. A duális képzésben részt vevő hallgatóknak amellett, hogy felsőoktatási tanulmányaik során magas szintű elméleti tudást sajátíthatnak el, lehetőségük nyílik arra, hogy ismereteiket a gyakorlatban is alkalmazhassák, így szerezve versenyképes tudást az egyetemi évek alatt.

A duális mérnökképzésben azon hallgatók vehetnek részt, akik az adott vállalatnál kiválasztásra kerülnek, továbbá a központi felvételi eljárásban felvételt nyernek a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karának mérnök szakjaira.

Intézményünkben először 2015 szeptemberében kezdték meg tanulmányaikat a duális hallgatók. Az azóta eltelt években folyamatosan nőtt a duális formában indított szakjaink száma, mára már elmondhatjuk, hogy minden nappali tagozatos alapszakunkon és a legtöbb mesterszakunkon lehet élni a lehetőséggel. A duális képzésről és a partnervállalatokról bővebb információ található itt.

Az EFOP 3.5.1-16—2017-00004 Duális és kooperatív képzések és azokat támogató szolgáltatások fejlesztése a Szegedi Tudományegyetemen című projekt megvalósítása során célkitűzésünk, hogy a Szegedi Tudományegyetemen – szorosan együttműködve a gazdasági szférával - olyan munkaerő-piaci igényekhez igazodó, gyakorlatorientált (duális és kooperatív) képzések, szolgáltatások kifejlesztése és működtetése valósuljon meg, amelyek hozzájárulnak a felsőoktatás területi, társadalmi, gazdasági szerepének erősítéséhez, valamint a munkaerő-piaci igények kielégítéséhez.

Az SZTE Mérnöki Karán 2017 nyarán létrejött a Mérnöki Duális Képzési Központ, amely a kar és a gazdasági szféra közötti folyamatos és aktív együttműködést biztosítja, és a gyakorlatorientált képzések koordinálását végzi.


 


A 2018/2019. tanévre jelentkező diákok jelenleg 26 duális partnervállalat közül választhatnak, akik összesen 199 helyet kínálnak. A vállalatok az általuk megadott eljárási rend alapján kiválasztják a számukra legalkalmasabb jelentkezőket.