contitech_szte_mk_osztondij_palyazat

„CONTINENTAL” vállalati ösztöndíj felhívás

A CONTITECH FLUID AUTOMOTIVE HUNGÁRIA KFT. (Makó) az SZTE-vel kötött Együttműködési megállapodás keretében pályázatot hirdet „CONTINENTAL” vállalati ösztöndíj elnyerésére 2 félévre, 8 fő részére

AZ ÖSZTÖNDÍJ ÖSSZEGE 40.000 Ft/hó (szemeszterenként 5 hó)
Pályázat benyújtási határideje: 2017. szeptember 12.


 

continental_logoAz ösztöndíj elnyerésére az SZTE Mérnöki Karán, nappali tagozaton, alapképzésen, önköltséges vagy állami támogatásban részesülő azon gépészmérnök vagy mechatronikai mérnökhallgatók nyújthatnak be pályázatot, akik az alábbi feltételeknek megfelelnek:

  • minimum két, eredményesen lezárt félév
  • eddigi, az SZTE MK-n folytatott tanulmányaik során legalább 54 kreditet teljesítettek
  • a lezárt félévek súlyozott átlaga legalább 3,5
  • a 2016/2017-es tanév második szemeszterében felvett kötelező tárgyaik minősítése legalább elégséges
  • kommunikációképes angol vagy német nyelvtudás

Ha a hallgatóval szemben jogerős fegyelmi büntetést tartalmazó határozatot hoztak, a büntetés hatályának tartama alatt a hallgató ösztöndíjra nem pályázhat.

 

A pályázat elbírálása során előnyt jelent:

  • korábban elnyert ösztöndíjak
  • tudományos publikációk, konferenciákon, versenyeken való részvétel
  • középfokú szakmai vagy felsőfokú angol nyelvvizsga
  • kiemelkedő sport-, művészeti vagy közéleti tevékenység
  • hallgatói szervezetek életében való közreműködés

 

A beérkezett pályázatok elbírálására az SZTE MK és a CONTITECH FLUID AUTOMOTIVE HUNGÁRIA KFT. képviselőiből álló bizottsági ülésen kerül sor. A pályázat elbírálásának eredményéről az SZTE MK elektronikus úton értesíti a pályázókat.

 

A nyertes pályázókkal a CONTITECH FLUID AUTOMOTIVE HUNGÁRIA KFT. tanulmányi ösztöndíj szerződést köt, amely tartalmazza, hogy a vállalat a hallgatónak végzés után a végzettségnek megfelelő munkalehetőséget biztosíthat, valamint a hallgató vállalja, hogy állásajánlat esetén munkaviszonyt létesít a társasággal.

 

A nyertes hallgatók első támogatott szemeszterének tanulmányi eredményét, a hallgató tanulmányi kötelezettségének teljesítését az első támogatott szemeszter vizsgaidőszakának utolsó napját követő 10 munkanapon belül az SZTE MK és a CONTITECH FLUID AUTOMOTIVE HUNGÁRIA KFT. képviselőiből álló bizottság értékeli. A nyertes hallgatók további támogatása megszűnik, amennyiben:


- a pályázó súlyozott átlaga az első támogatott félévben az SZTE MK-n tanuló, nappali tagozatos, alapképzésben résztvevő hallgatók súlyozott átlaga alatti,

- a hallgató támogatott féléve nem aktív félév,

- a hallgató nem tesz eleget a közte és a Partner között kötött tanulmányi szerződésben foglaltaknak.

 

Pályázat benyújtási határideje: 2017. szeptember 12.


Pályázat benyújtásának helye:

https://modulo.etr.u-szeged.hu/Modulo2/default/forms/officeforms/159


Pályázatok elbírálásának határideje: 2017. szeptember 22.


Tanulmányi szerződések megkötésének határideje: 2017. szeptember 30.

 

Pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:
- pályázati adatlap és nyilatkozatok

- önéletrajz

- motivációs levél, amiben a pályázó kitér arra, miért a Continentalhoz pályázik, milyen kötődése van a régióhoz, milyen tervei vannak a jövőre nézve

- minden olyan okirat, dokumentum, publikáció, melyet a pályázó az ösztöndíj elnyerése érdekében fontosnak tart


További információ a kalmarne@mk.u-szeged.hu címen kérhető.


A visszavonás jogát kifejezetten fenntartjuk! A pályázat értékelésével és a bizottság támogatás megszűnését megállapító döntésével szemben jogorvoslatnak nincs helye!