ziel

ZIEHL - ABEGG Ösztöndíj program

A ZIEHL-ABEGG Motor- és Ventillátorgyártó Kft öszötndíjat hirdet BSc./MSc. diploma előtt állóknak. A program kiváló lehetőség az ambiciózus hallgatók számára, a tanulmányok anyagi támogatása mellett a pályázat elnyerésével egyúttal szakmai gyakorlati helyet is szerezhetnek.


A vállalatról

 

A ZIEHL-ABEGG SE a világ egyik vezető vállalata a motor és ventillátorgyártás területén. A németországi székhelyű konszern megközelítőleg 3500 munkavállalót foglalkoztat a világ több mint 30 országában. A dinamikus fejlődés folyamán felismerte, hogy a méret önmagában még nem garancia, a munkavállalók együttműködése, a közös célok kitűzése és azok követése a sikerhez vezető út záloga.

 

A ZIEHL-ABEGG Motor- és Ventillátorgyártó Kft. 1994-es alapítása óta működik Magyarországon, Marcaliban, a konszern legnagyobb leányvállalataként. A folyamatos fejlesztéseknek, és a cégvezetés innovatív gondolkodásmódjának köszönhetően a vállalat közel 750 munkavállalót foglalkoztat napjainkban, így joggal nevezhető a régió legnagyobb munkáltatójának. A cég fő tevékenységi köre a ventillátor alkatrészek előállítása, vagyis a villanymotor állórészek tekercselése, ventillátor védőrácsok gyártása, alumínium alkatrészek öntése.

Vállalati kultúránkat a hosszú távú, célorientált gondolkodás határozza meg, ennek rendeljük alá emberi erőforrásaink tervezését is. Fontosnak tartjuk, hogy a leendő, megfelelően képzett munkaerővel már az egyetemi/főiskolai tanulmányok alatt kapcsolatot teremtsünk, és támogassuk őket a felsőfokú végzettség megszerzésében.


Ennek szellemében vállalatunk ösztöndíjjal kívánja támogatni azon fiatalokat, akik első BSc/MSc diploma megszerzése előtt állnak, és aktív, nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek az alábbi szakok valamelyikén:


 • Gépész-, Villamos-, Mechatronikai-, Anyagmérnök,
 • Gazdasági szakok (pénzügy/ számvitel, közgazdaságtan),
 • Humánerőforrás gazdálkodás (HR),
 • Informatika,
 • Minőségbiztosítás, Logisztika.


A megpályázott ösztöndíj időtartama


BSc/BA és MSc/MA képzések esetén egyaránt a pályázat elnyerésétől a tanulmányok felsőoktatási intézmények által előirányzott képzési idő végéig.
Amennyiben a pályázati idő alatt az ösztöndíjas hallgató előmenetelében jelentős negatív irányú változás áll be, úgy a ZIEHL-ABEGG Kft. egyoldalúan elállhat az ösztöndíj további kifizetésétől. Minősített esetekben - mint például a tanulmányok indokolatlan megszakítása, vagy egyéb tanulmányi kötelezettségek elmulasztása – a hallgató köteles a vállalatot azonnali hatállyal írásban tájékoztatni. Ennek elmulasztása az ösztöndíj azonnali megszakítását vonja maga után.

 

 

Pályázati feltételek

 

 • Magyarországon nyilvántartásba vett felsőoktatási intézmény nappali tagozatán, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezőként a fentebbiekben felsorolt szakok bármelyikén első BSc/BA vagy MSc/MA képzésen való részvétel,
 • befejezett 1. tanév,
 • a pályázat benyújtását megelőző félévben elért 3,5 vagy azt meghaladó hagyományos tanulmányi átlag (vizsgajegyek összege/vizsgajegyek száma, a felvett de nem teljesített tantárgyak 0 érdemjeggyel kerülnek beszámításra),

 

A pályázó kötelezettségei


 • minimum 3,5-ös tanulmányi eredmény,
 • német és/vagy angol nyelvismeret fejlesztése,
 • minden szemeszter végén írásos beszámoló a tanulmányok előrehaladásáról, tapasztalatokról - minimum 2 oldal terjedelemben,
 • minden szemeszter végén a tanintézmény által hitelesített dokumentum leadása a vizsgaeredményekről, illetve hallgatói jogviszony igazolás – leadási határidő: a szemeszter kezdetét követő első hét,
 • szakmai gyakorlati idő eltöltése vállalatunknál,
 • szakdolgozat/diplomamunka tárgyát elsődlegesen a ZIEHL-ABEGG Motor- és Ventillátorgyártó Kft. által felajánlott témákból kell kiválasztani.

A ZIEHL-ABEGG Kft. kötelezettségei

 • ösztöndíj juttatás minden hallgatónak, aki vállalatunkhoz pályázatot ad be és az pozitív elbírálásban részesül,

 • plusz juttatás az ösztöndíj program ideje alatt megszerzett sikeres nyelvvizsga esetén,
 • szakmai gyakorlati hely biztosítása a vállalat székhelyén Marcaliban, esetlegesen a ZIEHL- ABEGG SE anyavállalatnál,
 • szakdolgozat írásában segítség – külső konzulens biztosítása,
 • tanulmányok végeztekor az ösztöndíjas pályázókat előnyben részesíti az álláslehetőségek betöltésénél,
 • kötelező szakmai gyakorlat idejére notebookot biztosít.

 

Juttatások

 • 30.000 Ft/hónap*,
 • egyszeri, ösztöndíj* sikeres nyelvvizsga esetén:

Német

B2

komplex

C1

komplex

Szakmai B2 írásbeli v. szóbeli

Szakmai C1 írásbeli vagy szóbeli

40000 Ft

60000 Ft

15000Ft

20000Ft

Angol

B2

komplex

C1

komplex

Szakmai B2 írásbeli v. szóbeli

Szakmai C1 írásbeli vagy szóbeli

20000 Ft

30000 Ft

15000Ft

20000Ft


A juttatás akkor kerül folyósításra, ha a pályázó az ösztöndíj pályázat elnyerését követően sikeres nyelvvizsgát tesz, és az azt igazoló bizonyítvány hiteles másolatát (legkésőbb 8 munkanapon belül) a ZIEHL- ABEGG Motor- és Ventillátorgyártó Kft. felé benyújtja.

 

*a juttatások bruttó összegben értendők

 

Az ösztöndíj kifizetés szünetel…
a következő szemeszter idejére, ha
 • a hallgató nem teljesíti a minimum 3,5-ös átlagot,
 • a dokumentumok hiányosan / határidőn túl kerülnek benyújtásra, vagy
 • aktív hallgatói jogviszonya szüneteltetése alatt.

 

A kifizetés szüneteltetése esetén a szerződés nem szűnik meg. Az ösztöndíj ismételt folyósítására a feltételek teljesítését követő szemeszterben kerül sor. Visszamenőleges juttatás nincs.

A sikeres ösztöndíj-pályázat benyújtásához szükséges

 

 • hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap,
 • fényképes önéletrajz, motivációs levél,
 • az oktatási intézmény igazolása a hallgatói jogviszonyról,
 • az előző teljesített félév tanulmányi osztály által hitelesített, a hallgató eredményeit igazoló dokumentum.


Jelentkezési határidő

  
A pályázatok benyújtása folyamatos.

 

A pályázatok elbírálása

 

A pályázatok elbírálását a ZIEHL-ABEGG Motor- és Ventillátorgyártó Kft. két lépcsős folyamatban végzi.
Első körben a vállalat által felállított szakmai bizottság áttekinti és elbírálja a pályázatokat. A bizottság összetétele: a pályázó tanulmányaihoz kapcsolódó terület szakmai vezetői, valamint a HR osztály illetékes munkatársa.

 

Második körben a bizottság által sikeresnek minősített pályázókkal, időpont egyeztetést követően személyes elbeszélgetésre kerül sor. A nyertes pályázókkal a ZIEHL-ABEGG Kft Ösztöndíjas szerződést köt. Amennyiben a szerződés a pályázati döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül – a nyertes pályázónak felróható okból – nem jön létre, a döntés hatályát veszti és az ösztöndíj lehetősége megszűnik.

 

Az ösztöndíj pályázatok egyedi elbírálása kizárólagosan a ZIEHL-ABEGG Kft. hatásköre, mindig adott év üzleti-gazdasági eredményeinek függvényében történik. Nem jelent automatikusan pozitív elbírálást, ha egy pályázat papíron megfelel minden követelménynek.

 

A feltételeknek nem megfelelő, vagy elutasított pályázatokat a vállalat nem őrzi meg, s nem postázza vissza.

 

A ZIEHL-ABEGG Kft. fenntartja a pályázati kiírás visszavonásának, annak bármely feltételén egyoldalú módosításának jogát, valamint a pályázatok elutasítását sem köteles megindokolni.

A pályázattal kapcsolatos egyéb információk

 

A pályázatot magyar nyelven egy példányban, az erre a célra készült pályázati adatlap hiánytalan, elektronikus kitöltésével, valamint szükséges mellékletekkel együtt kell benyújtani.

Adatlap igényelhető az
gyakornok@ziehl-abegg.hu e-mail címen, vagy letölthető www.ziehl-abegg.hu weboldalon.


A pályázatokat postán, ajánlott küldeményként a következő címre kérjük eljuttatni:

 

ZIEHL-ABEGG Kft.

8700-Marcali Ziehl-Abegg utca 1-2.

 

 

A pályázatról további információt kaphat hétköznap 800- 1530 –ig a +36 85 509-138 -as telefonszámon, illetve az gyakornok@ziehl-abegg.hu e-mail címen.

 

A pályázatban szereplő személyes adatok esetleges változása esetében, a gyors és pontos ügyintézés érdekében kérjük, szíveskedjenek a vállalatnak minden módosítást írásban jelezni.

 

Az elfogadott pályázatokat a ZIEHL-ABEGG Kft. a mindenkor hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeli és tárolja.

 

A kiírás jelen feltételekkel 2017. január 01-től visszavonásig, vagy a program soron következő módosításáig érvényes.

 

Kapcsolattartó:
Bozsits Petra Éva
Telefon: +36 85 509 138
Fax: +36 85 515 142
e-mail: gyakornok@ziehl-abegg.hu