szte-mk-mernokavato-borito_1170x430

Mérnökavató és díjátadó ünnepség

A Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Információs Központ Kongresszusi termében tartottuk meg a mérnökavató nyilvános Kari Tanácsülésünket, valamint elismeréseket adtunk át oktatóinknak és végzős hallgatóinknak.


2017. február 3-án a Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Információs Központ Kongresszusi termében tartottuk meg a mérnökavató nyilvános Kari Tanácsülésünket, valamint elismeréseket adtunk át oktatóinknak.


1

A Mérnöki Karon sikeres záróvizsgát tett 201 hallgató: alapképzésben 179, mesterképzésben 21 hallgató fejezte be a tanulmányait, akiket az Avató Tanács 2017. február 3-án mérnökké, műszaki menedzserré fogadott.

A diplomaosztó ünnepség keretében kerültek átadásra azok az elismerések is, melyet a Kar azon dolgozói, munkatársai kapnak, akik munkájukkal példát mutatnak mindannyiunknak.


Dékáni Dícséretet kapott:

Bodó Lászlóné az Élelmiszermérnöki Intézet tanszéki mérnöke,

Balogh Szabolcs kari rendszergazda.


Pro Facultate Oktatói Nívódíjat kapott:

Dr. Mészáros György az Műszaki Intézet tudományos főmunkatársa.


Dékáni elismerő oklevelet kapott:

Dr. Székely Andrea az Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet főiskolai docense.

 

A Mérnöki Kar Kari Tanácsa 2- a dékán és az intézetvezetők javaslatára - „Kiváló Tehetséggondozó” kari kitüntető címet is adományozott. A címet azok az oktatók kaphatják meg, akik rendszeresen és eredményesen készítenek fel hallgatókat tudományos diákköri konferenciára.

 Kiváló Tehetséggondozó Kitüntetést kapott:

Dr. Lendvai Edina az Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet főiskolai docense,

Dr. Zsótér Brigitta az Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet főiskolai docense,

Dr. Sárosi József a Műszaki Intézet főiskolai docense


A Mérnöki Kar dékánja elismerő oklevéllel tüntette ki a nyugdíjba vonuló Tóth János műszaki szolgáltató urat, a Műszaki Intézet nyugdíjas munkatársát.


A Kar azon végzős hallgatóinak, akik tanulmányaik során tartósan kiemelkedő tanulmányi és tudományos diákköri munkát végeztek, a Kari Tanács nívódíjat adományozott.

Hallgatói nívódíjat kaptak:

Arany fokozat: Mihalkó József élelmiszermérnök BSc. szakos hallgató.

Ezüst fokozat: Grósz Kata gazdasági és vidékfejlesztő agrármérnök BSc. szakos hallgató.

Bronz fokozat: Terhes Attila gépészmérnök BSc. szakos hallgató.

 

Figyelemre érdemesek azok a sajátos hallgatói teljesítmények is, amelyeket fiataljaink a szokványos tantervi kötelezettségeken felül nyújtanak. Olyan teljesítményekről van szó, amelyek hallgatóink alkotókészségét, kreativitását bizonyítják.

 

Ilyennek tekinthető hallgatóink Tésztahíd-építő versenyeken való részvétele. Ezeken a versenyeken a fiatalok saját tervezésű mérnöki konstrukciókkal vesznek részt, amelyet maguk építenek meg. Évek óta sikeresen teljesítenek csapataink, melyek közül most kiemeljük Kis Evelyn és Förgeteg Nikolett műszaki menedzser szakos hallgatók csapatát.

 

Hasonlóképpen a hallgatói kreativitás szép példája a pneumobil versenyeken való részvételünk. Kéri Tamás és Kóczi Dávid gépészmérnök szakos hallgatóink évek óta sikeres résztvevői ezeknek a versenyeknek.

 

A Mérnöki Kar Tanácsa, a sikeresen versenyző hallgatókat Díszoklevéllel tüntette ki.


szte_mk_mernokavato

Forrás: SZTE TIK


Gratulálunk minden frissen végzett hallgatónknak! Reméljük, hogy minden kitűzött céljukat elérik!
Az elismerésekkel ezúton is szeretnénk megköszönni munkatársaink, oktatóink eddigi kitartó munkáját és további sikereket kívánunk!


SZTE_MK_mérnökavató2017-02
Fotók: Dani Géza

>A képre kattintva GALÉRIA nyílik<