SZTE Mérnöki Kar Kari Tanács tagjai

2021. július 14-2025. július 14.SZTE Mérnöki Kar

Kari Tanács

szavazati jogú tanácstagjainak

névjegyzéke

22 fő

 

N É V

Prof. Dr. Bíró István dékán

Prof. Dr. László Zsuzsanna intézetvezető

Dr. Szabó P. Balázs intézetvezető

Dr. habil. Zsótér Brigitta intézetvezető

Prof. Dr. Sárosi József intézetvezető

Pappné Dr. Sziládi Katalin intézetvezető-helyettes

Dr. Szepesi-Bencsik Dóra

póttagja: Dr. Jójárt Balázs

Dr. habil Kis Krisztián

póttagja: Dr. habil. Gál József

Dr. habil. Kertész Szabolcs

póttagja: Dr. Veréb Gábor

Dr. Péter Szabó István

póttagja: Hovorkáné Dr. Horváth Zsuzsanna

Dr. habil. Simon János

póttagja: -

Dr. Pintér Gáborné

Jákói Zoltán Péter

póttagja: Csikós Sándor

Csenki Dorottya
Dobozi Réka
póttagja: Szegedi Balázs, Birkásné Nagypál Anikó
Babarciné Zelenka Edit
póttagja: Daniné Horváth Annamária
Tóthné Dr. Pölös Anna, szakszervezeti delegált

Purgel Dominik HÖK elnök

4 fő HÖK által delegált hallgató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SZTE Mérnöki Kar

Kari Tanács

tanácskozási joggal meghívott tagjainak

névjegyzéke

 

N É V

Prof. Dr. Rovó László rektor

Dr. Fendler Judit kancellár

Dr. Dömötör Máté főigazgató

Hovorkáné Dr. Horváth Zsuzsanna oktatási dékáni megbízott

dr. Kalmárné dr. Tóth Gabriella dékáni hivatalvezető

Imre-Fodor Gabriella dékáni titkár

Dr. Kis Krisztián dékáni megbízott

Dr. Zsótér Brigitta dékáni megbízott

Varga Zoltán kollégiumigazgató

 

 

A KT mandátumáról, összetételéről, tagjainak delegálásáról illetve megválasztásáról a Kari Ügyrend 61-66. pontjai, és a Kari Ügyrend 3. sz. melléklete, a Kari Tanács működési rendje rendelkezik.