Kutatás


Az Intézet munkatársai az alábbi kutatási-fejlesztési témákkal foglalkoznak:

 

 • A 4. Ipari forradalom és a hozzá tartozó beágyazott rendszerek
 • Biohajtóanyagok (biogáz, biodízel) előállítása és hasznosítása
 • Biomechanikai mozgásvizsgálatok
 • Élelmiszeripari szennyvizek mikrohullámú kezelése
 • Energetika interdiszciplináris jellegének elemzése (Energy Trilemma)
 • Hőátadási tényező vizsgálata
 • Hulladéklerakó telepeken keletkezett depóniagáz energetikai hasznosításának lehetőségei
 • Kockázatmenedzsment (energiaipar, környezetipar)
 • Lineáris motorok alkalmazása mechatronikai berendezéseknél
 • Megújuló energiaforrások használatának energetikai-és környezetvédelmi kérdései
 • Műszaki diagnosztika, benne kiemelten rezgés-diagnosztika
 • Pneumatikus mesterséges izmok működésének statikus és dinamikus modellezése, nagypontosságú pozicionálása
 • Robottechnika, mesterséges intelligencia
 • Talajtömörödés vizsgálata
 • Veszélyes sztochasztikus vagy determinisztikus rezgések elhárítása

 

Szakmailag az Intézethez kötődő projektek:

 

  • Integration of Mechatronics Model to Studies Programmes (Leonardo da Vinci Partnership Project 09/0128-L/6018), 2009-2011
  • Határmenti együttműködés specialisták képzésére ipari kockázat menedzsment témakörében (HURO), 2011-2012
  • Mezőgazdasági munkagépek talajművelő elemeinek élettartam növelése, hatékony felújítási lehetőségei (HURO), 2012-2013
  • Joint Development of Curricula and Teaching Materials of Mechanical Engineer on MSc Level. Instrument for Pre-accession Assistance (HUSRB/1203/221/075), 2013-2014
  • Harmadik generációs összehangolt szolgáltatási portfólió és irányítási rendszer kialakítása, valamint stratégiai jellegű optimalizálás megvalósítása közösségi típusú felsőoktatási együttműködés formájában Dél-Kelet Magyarországon (TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004), 2013-2014
  • Implantációs műtéti tervező és fúróvezető rendszer fejlesztése (GOP-1.1.1-11-2012-0372), 2013-2014
  • Ágazati felkészítés a hazai ELI projekttel összefüggő képzési és K + F feladatokra (TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0005), 2013-2015
  • Munkaerő-piaci igényekre támaszkodó gyakorlatorientált képzések, szolgáltatások a Szegedi Tudományegyetem fókuszában (TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0006), 2015
  • A Szegedi Tudományegyetem quadruplehelix modell alapú gazdasági- és társadalmi pozicionálása, a tudástranszfer gyakorlatának kialakítása Hódmezővásárhely-Szeged kiemelt növekedési zónában, (TÁMOP-4.2.1.C-14/1/KONV-2015-0013), 2015
  • Electrification of Public Transport in Cities (Horizon 2020 ELIPTIC Project), 2015-2018
  • Integrált növénytermesztési technológia fejlesztése vertikális gazdaságokban (GINOP-2.1.1-1-2015-00422), 2017-2018
  • Navigációval személyre szabott helyreállító implantátumok az egészséges társadalomért (GINOP-2.1.1-15-2016-00004), 2017-2018
  • A Szegedi Tudományegyetem oktatási és szolgáltatási teljesítményének innovatív fejlesztése a munkaerőpiaci és a nemzetközi verseny kihívásaira való felkészülés jegyében (EFOP-3.4.3-16-2016-00014), 2017-2020
  • A Szegedi Tudományegyetem készségfejlesztő és kommunikációs programjainak megvalósítása a felsőoktatásba való bekerülés előmozdítására és az MTMI szakok népszerűsítésére (EFOP-3.4.4-16-2017-00015), 2017-2020
  • Diszruptív technológiák kutatásfejlesztése az e-mobility területén és integrálásuk a mérnökképzésbe (EFOP-3.6.1-16-2016-00014), 2017-
  • Duális és kooperatív képzések és azokat támogató szolgáltatások fejlesztése a Szegedi Tudományegyetemen. EFOP-3.5.1-16-2017-00004, 2017-
  • Smart rendszerek. Új Nemzeti Kiválóság Program. 20391-3/2018/FEKUSTRAT, 2018-2019
  • Regional Innovation Laboratory for Industrial Automation and Mechatronics (RILIAM) Interreg-IPA Cross-border Cooperation Programme, Hungary-Serbia (HUSRB/1602/41/0012), 2018-2020
  • A hagyományos PICK termékek versenyképességének javítása az élelmiszerlánc különböző lépéseinél alkalmazott innovatív megoldások segítségével. GINOP-2.2.1-15-2017-00101, 2018-2020
  • Intelligens élettudományi technológiák, módszertanok, alkalmazások fejlesztése és innovatív folyamatok, szolgáltatások kialakítása a szegedi tudásbázisra építve. EFOP-3.6.1-16-2016-00008, 2018-