SZTE Mérnöki Kar Kari Tanács tagjai

2021. július 14-2025. július 14.SZTE Mérnöki Kar

Kari Tanács

szavazati jogú tanácstagjainak

névjegyzéke

22 fő

 

N É V

Dr. habil. Bíró István dékán

Prof. Dr. Hodúr Cecília intézetvezető

Dr. Szabó P. Balázs intézetvezető

Dr. habil. Gál József intézetvezető

Dr. Sárosi József intézetvezető

Pappné Dr. Sziládi Katalin intézetvezető-helyettes

Dr. Bencsik Dóra

póttagja: Dr. Jójárt Balázs

Dr. habil Zsótér Brigitta

póttagja:-

Dr. habil. Kertész Szabolcs

póttagja: Dr. Veréb Gábor

Dr. Péter-Szabó István

póttagja: Hovorkáné Dr. Horváth Zsuzsanna

Dr. habil. Simon János

póttagja: -

Dr. Pintér Gáborné

Jákói Zoltán Péter

póttagja: Csikós Sándor

Mészáros Attila
póttagja: -
Trenyik Eszter
póttagja: -
Babarciné Zelenka Edit
póttagja:
1. Daniné Horváth Annamária
Tóthné Dr. Pölös Anna, szakszervezeti delegált

Kiss Sándor HÖK elnök

4 fő HÖK által delegált hallgató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SZTE Mérnöki Kar

Kari Tanács

tanácskozási joggal meghívott tagjainak

névjegyzéke

 

N É V

Prof. Dr. Rovó László rektor

Dr. Fendler Judit kancellár

Dr. Dömötör Máté főigazgató

Hovorkáné Dr. Horváth Zsuzsanna oktatási és általános dékánhelyettes

Prof. Dr. Bánáti Diána tudományos dékánhelyettes

dr. Kalmárné dr. Tóth Gabriella dékáni hivatalvezető

Imre-Fodor Gabriella dékáni titkár

Dr. Kis Krisztián dékáni megbízott

Dr. Zsótér Brigitta dékáni megbízott

Varga Zoltán kollégiumigazgató

 

 

A KT mandátumáról, összetételéről, tagjainak delegálásáról illetve megválasztásáról a Kari Ügyrend 61-66. pontjai, és a Kari Ügyrend 3. sz. melléklete, a Kari Tanács működési rendje rendelkezik.