Bezár

Hírarchívum

Egyetem_napja_2023_S-7

Az Egyetem Napján díszdoktorokat köszöntöttek és kitüntették az SZTE kiválóságait

Az Egyetem Napján díszdoktorokat köszöntöttek és kitüntették az SZTE kiválóságait

2023. november 12.
9 perc

Karikó Katalin az élő bizonyítéka annak, hogy a Szegedi Tudományegyetemen megvan az az erő, tudás, struktúra és hálózat, ami lehetővé teszi azt, hogy aki idejön, az kis szerencsével bármit el tud érni, mert itt megadjuk hozzá az alapot - mondta prof. dr. Rovó László rektor az SZTE Egyetem Napja alkalmából rendezett ünnepi szenátusülésén november 11-én, szombaton. A jeles alkalmon díszdoktorrá avattak négy, az SZTE-vel együttműködő, kiemelkedő tudományos munkát végző professzort.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Az SZTE immár több mint húsz éve november 11-én ünnepli az Egyetem Napját. Ez a nap többszörös ünnep a Szegedi Tudományegyetemen: 1872. november 11-én kezdődött meg a tanítás az intézmény jogelődjének tekintett kolozsvári egyetemen, 1940. november 11-e a Szegeden újonnan alapított Horthy Miklós Tudományegyetem tanévnyitójának napja. E jeles napon a Szegedi Tudományegyetem a nagy elődökre emlékszik és emlékeztet, ápolja hagyományait és kitünteti a jelen olyan kiválóságait, akik hozzájárulnak az universitas jövőjének építéséhez.

November 11-én az egyetem Dugonics téri főépületének dísztermében rendeztek ünnepi szenátusülést, amelyen az SZTE vezetői, vendégei, a kitüntetettek és családtagjaik vettek részt. Az universitas rektora, prof. dr. Rovó László angol nyelven mondott köszöntőt.

Egyetem_napja_2023_W-17

Prof. dr. Rovó László: A Szegedi Tudományegyetem díjazottjává válni mára komoly presztízzsel bír.

- Klebelsberg Kuno rendkívül messzire tekintő gondolatai révén 102 évvel ezelőtt, a kolozsvári egyetem ide telepítését követően egy olyan kutatóműhely alakulhatott ki a Szegedi Tudományegyetemen, ami egy 1937-ben, Szent-Györgyi Albert által megnyert Nobel-díjat alapozott meg, a biológiai égés folyamatok és a C-vitaminnak a felfedezése kapcsán. Ugyanakkor ez a munka nem befejezése, hanem kezdete volt annak a hihetetlen erejű tudományos műhelymunkának, amely a Szegedi Tudományegyetemet jellemezte már a II. világháború kitörését megelőzően – mondta el prof. dr. Rovó László. Kiemelte: Karikó Katalin az élő bizonyítéka annak, hogy a Szegedi Tudományegyetemen megvan az az erő, tudás, struktúra és hálózat, ami lehetővé teszi azt, hogy aki idejön, az kis szerencsével bármit el tud érni, mert itt megadják hozzá az alapot.

Egyetem_napja_2023_W-21

- Két Nobel-díjasunk gondolatai utat mutatnak számunkra: Szent-Györgyi Albert azt hangsúlyozta, hogy kellenek olyanok, akik nem csak nézik a problémát, hanem látják a megoldást is. Karikó Katalin azt üzeni nekünk, hallgatóinknak, hogy ha hiszünk magunkban és az általunk képviselt újításban, akkor minden akadályon átjuthatunk. Ennek szellemében díjazzuk ma legkiválóbbjainkat. A Szegedi Tudományegyetem díjazottjává válni mára komoly presztízzsel bír – vélekedett a rektor, majd büszkeségét fejezte ki, hogy a világ minden tájáról a legkiválóbb tudósok váltak az SZTE díszdoktorává.

Doctor Honoris Causa elismerésben részesült és felölthette az SZTE dísztalárját Frank Keppler, a Heidelberg Egyetem professzora, Yaodong Gu, a Ningbo Egyetem professzora, Olivier Dutour, a Paris és a Bordeaux Egyetem professzora és Hans Reinauer, a Heinrich-Heine-Universitat Düsseldorf professzora. A Doctor Honoris Causa fokozatot olyan kutatóknak adományozza a szegedi egyetem szenátusa, akik nemzetközileg is elismert, kiemelkedő tudományos munkát végeznek, és akiknek folyamatos kapcsolata van az SZTE-vel, amely közös, nemzetközileg is elismert eredményekhez vezetett.

Egyetem_napja_2023_W-29

Frank Keppler átveszi a Doctor Honoris Causa elismerést Rovó Lászlótól.

Egyetem_napja_2023_W-38

Yaodong Gu átveszi a Doctor Honoris Causa elismerést Rovó Lászlótól.

Egyetem_napja_2023_W-45

Olivier Dutour érkezik a főasztalhoz, hogy átvegye a Doctor Honoris Causa elismerést.

Egyetem_napja_2023_W-51

Hans Reinauer nem tudott jelen lenni az ünnepségen, a nevében dr. Sárkány Erika vette át az elismerést.

Az idei díszdoktorok nevében Olivier Dutour mondott köszöntőt. Méltatta a Szegedi Tudományegyetemet, hogy immár több Nobel-díjas tudós is ide köthető, és köszönetet mondott a partneri együttműködésért.

2023-ban az Egyetem Szenátusa Pro Universitate-díjat adományozott dr. Hodúr Cecília professzornak, a Mérnöki Kar Biológiai Rendszerek Műszaki Intézet egyetemi tanárának, dr. Csendes Tibor professzornak, a Természettudományi és Informatikai Kar Számítógépes Optimalizálás Tanszék egyetemi tanárának, dr. Totik Vilmos professzornak, a Természettudományi és Informatikai Kar Bolyai Intézet professor emeritusának. Pro Universitate-díjban részesülhetnek azon személyek, akik az egyetemi oktatás, kutatás, egyetemvezetés és annak fejlesztése, valamint az Egyetem hazai és nemzetközi intézményi, szakmai, gazdasági kapcsolatainak, együttműködésének kialakítása és ápolása, az egyetemi oktatás és kutatás háttérfeladatainak ellátása területén kiemelkedő érdemeket szereztek.

Egyetem_napja_2023_W-59

Prof. dr. Hodúr Cecília veszi át a Pro Universitate-díjat a rektortól.

Egyetem_napja_2023_W-62

Prof. dr. Csendes Tibor is átvehette a Pro Universitate-díjat.

Egyetem_napja_2023_W-66

Prof. dr. Totik Vilmos is Pro Universitate-díjas 2023-ban.

zenei_musor_Varga_Laura_fuvolamuvesz

Prof. dr. Varga Laura fuvolaművész, a zenei műsor egyik előadója.

2023-ban a kuratórium javaslatára a Szenátus Klebelsberg Kuno-díjat adományozott dr. Galbács Gábor professzornak, a Természettudományi és Informatikai Kar Kémiai Intézet egyetemi tanárának, dr. Molnár Lajos Gábor professzornak, a Természettudományi és Informatikai Kar Analízis Tanszék tanszékvezető egyetemi tanárának, továbbá a Klebelsberg Kuno-díj emeritus fokozatát adományozta dr. Bártfai György professzornak, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar Szülészeti- és Nőgyógyászati Klinika professor emeritusának és dr. Mezősi Gábor professzornak, a Természettudományi és Informatikai Kar Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék professor emeritusának. Klebelsberg Kuno-díjban részesülhet azon személy, aki a Szegedi Tudományegyetemen vagy egyetemünkhöz kapcsolódóan a tudomány, az oktatás, a kultúra, a művészet területén jelentőset alkotott, illetve jelentős mértékben hozzájárult a tudományos eredmények és a kulturális értékek megismertetéséhez és elfogadtatásához.

Egyetem_napja_2023_W-68

Prof. dr. Galbács Gábor Klebelsberg Kuno-díjban részesült.

Egyetem_napja_2023_W-72

 Prof. dr. Molnár Lajos Gábor Klebelsberg Kuno-díjban részesült.

Egyetem_napja_2023_W-76

Prof. dr. Bártfai György a Klebelsberg Kuno-díj emeritus fokozatában részesült.

Egyetem_napja_2023_W-14

Prof. dr. Mezősi Gábor (a sor jobb szélén) a Klebelsberg Kuno-díj emeritus fokozatában részesült.

2023-ben a Szegedi Tudományegyetem vezetése Rektori Elismerő oklevelet adományozott dr. Főző Nórának, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar Dékáni Hivatal hivatalvezetőjének, és dr. Varga Albert professzornak, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar Belgyógyászati Klinika egyetemi tanárának. A díjat azok az egyetemi polgárok kaphatják, akik az egyetemi oktatás és kutatás háttérfeladatainak ellátása érdekében legalább 10 éven át kiemelkedő szakmai, közéleti munkát végeztek.

Egyetem_napja_2023_W-78

Rektori elismerő oklevelet vehetett át dr. Főző Nóra.

Egyetem_napja_2023_W-81

Rektori elismerő oklevélben részesült prof. dr. Varga Albert is.

A Szegedi Tudományegyetem vezetése Kiváló PhD Témavezető Elismerő Oklevelet adományozott dr. Varró András professzornak, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet egyetemi tanárának, dr. Papp Tamás professzornak, a Természettudományi és Informatikai Kar Mikrobiológiai Tanszék egyetemi tanárának és dr. Csíkos Csaba professzornak, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Neveléstudományi Intézet, Pedagógiai Értékelés és Tervezés Tanszék tanszékvezető egyetemi tanárának.


Egyetem_napja_2023_W

GALÉRIA nyílik a képre kattintva. Átadták a Kiváló PhD Témavezető Elismerő Okleveleket, a Pro Laudanda Promotione-díjakat, az Év Kutatója Elismerő Okleveleket, Az Év Fiatal Kutatója Elismerő Okleveleket és Az Év Fiatal Oktatója Elismerő Oklevelet is.

A Kiváló PhD Témavezető Elismerő Oklevél három területen: élettudományok; élettelen természettudományok és matematika, valamint humán- és társadalomtudományok területén a Szegedi Tudományegyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló olyan oktatónak adományozható, aki több éven át kiemelkedő eredménnyel vett részt a PhD hallgatók képzésében, és hatékonyan látott el témavezetői feladatokat.

Az Egyetem Pro Laudande Promotione-díjat adományozott dr. Tóth Noémi, Multidiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola, dr. Árpádffy-Lovas Tamás, Multidiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola, dr. Palásti Dávid Jenő, Kémia Doktori Iskola, dr. Szebenyi Csilla, Biológia Doktori Iskola, dr. Vo Van De, Neveléstudományi Doktori Iskola, dr. Hajdu Gábor, Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola végzett PhD-hallgatója részére.

szebenyi_csilla

A díjat olyan személyek kaphatják, akik a PhD fokozatot a Szegedi Tudományegyetemen, szervezett képzést követően szerezték meg és valamennyi követelményt kiemelkedő színvonalon teljesítettek. A díj adományozásáról a Tudományterületi Doktori Tanácsok javaslatai alapján az Egyetemi Doktori Tanács dönt.

2023-ban az egyetem Év kutatója elismerő oklevelet adományozott dr. Hohmann Judit professzornak, a Gyógyszerésztudományi Kar Farmakognóziai Intézet egyetemi tanárának, dr. Tamás Gábor professzornak, a Természettudományi és Informatikai Kar Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék egyetemi tanárának, dr. Kérchy Anna professzornak, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Angol-Amerikai Intézet egyetemi tanárának.

Egyetem_napja_2023_W-20

Az Év Kutatója Elismerő Oklevelet három területen: élő természettudományok; az élettelen természettudományok és matematika; valamint a humán- és társadalomtudományok tudományterületén a Szegedi Tudományegyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló olyan kiemelkedő kutatómunkát végző egyetemi polgárai kaphatják, akiknek nagy horderejű műszaki alkotásai, tudományos eredményei, kimagasló publikációs tevékenységük, iskolateremtő munkásságuk, vagy a hazai és nemzetközi tudományos életben betöltött szerepük példaként állítható az egyetem polgárai elé.

2023-ban az egyetem Év fiatal kutatója elismerő oklevelet adományozott dr. Sárközy Mártának, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar Kórélettani Intézet egyetemi docensének, dr. Varga Gábornak, a Természettudományi és Informatikai Kar Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék egyetemi tanársegédjének, dr. Kiss Gábor Dávidnak, a Gazdaságtudományi Kar Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézet egyetemi docensének.

Egyetem_napja_2023_W-56

Zenei műsort adott elő prof. dr. Varga Laura fuvolaművész és Csikós-Szelezsán Beáta zongoraművész (képünkön).

Az Év Fiatal Kutatója Elismerő Oklevelet három területen: az élettudomány; az élettelen természettudományok és matematika; valamint a humán- és társadalomtudományok területén a Szegedi Tudományegyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló 40. életévét be nem töltött olyan egyetemi polgárok kaphatják, akiknek kiemelkedő műszaki alkotásai, tudományos eredményei, kimagasló publikációs tevékenysége, iskolateremtő munkássága, vagy a hazai és nemzetközi tudományos életben betöltött szerepe példaként állítható az egyetem polgárai elé.

A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa az Év Fiatal Oktatója Elismerő Oklevelet adományozott 2023-ban Dr. Kuthi Levente, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar Pathológiai Intézet adjunktusa számára. Az Év Fiatal Oktatója Elismerő Oklevelet a Szegedi Tudományegyetemmel munkaviszonyban álló, 40. életévét be nem töltött olyan oktató kaphatja, aki több éven át kiemelkedő eredménnyel oktatta és nevelte az Egyetem hallgatóit, és erkölcsi, emberi magatartása példaként állítható az ifjúság elé.

Egyetem_napja_2023_W-140

Pezsgős koccintással és díszebéddel zárták az ünnepséget a Rektori Hivatal átriumában. Köszöntőt mondott dr. Fendler Judit és prof. dr. Rovó László.

A Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola Tanácsa Csengery János Emlékérem elismerést adományozott Dr. Kertesi Gábor professzornak, a Magyar Kutatási Hálózat Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont tudományos tanácsadójának.

A pedagógiai kutatás magyarországi fejlődésének elindulásában jelentős szerepet játszó, előbb a kolozsvári egyetemen oktató, majd az egyetem Szegedre kerülése után a Bölcsészettudományi Kar dékánjának és az egyetem rektorának is megválasztott Csengery János születésének 150. évfordulója alkalmából a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskolája Csengery János Emlékérmet alapított. Az emlékérmet olyan, elsősorban nem a neveléstudomány terén elismerést szerzett kutatók kaphatják meg, akik fontos szerepet játszottak a neveléstudomány vagy a pedagógusképzés fejlődésében.

Egyetem_napja_2023_W-138

Prof. dr. Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke.

Egyetem_napja_2023_W-143

Az ünnepséget a Rektori Hivatal átriumában pezsgős koccintással és díszebéddel zárták, köszöntőt mondott dr. Fendler Judit, az SZTE kancellárja és prof. dr. Rovó László rektor.

Vida-Szűcs Imre

Fotók: Kovács-Jerney Ádám, Sahin-Tóth István

 

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek