atsorolas

Az új átsorolási szabályokkal több SZTE-s hallgató tarthatja meg támogatott helyét

A Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány kuratóriuma hozzájárult az SZTE szenátusának határozatához, amely jelentősen átalakítja a hallgatók átsorolásának feltételeit. Az új rendszerben könnyebb lesz megtartani a támogatott státuszt és kevesebben kerülnek majd át az önköltséges finanszírozási formára.

A kormány az egyetemek, főiskolák fenntartóinak kezébe adta az átsorolás új szabályainak kidolgozását – ezektől függ, évente hány állami ösztöndíjas hallgató veszíti el támogatott helyét, és kerül át önköltséges finanszírozási formára.

A Szegedi Tudományegyetem hallgatói közül is több százan járnak jól a változtatással.

A jogszabályváltozás miatt a Szegedi Tudományegyetem Szenátusának 2022. augusztus 19-i rendkívüli ülésén elfogadott módosítása figyelembe veszi, hogy az egészségügyi veszélyhelyzet miatt a 2019/2020. és 2020/2021. tanévek végén jogszabályi rendelkezés folytán nem volt tanulmányi alapú átsorolás, így az elérendő tanulmányi átlagok tekintetében az egészségügyi veszélyhelyzetet megelőző utolsó, 2018/2019. tanévre vonatkozó jogszabályi tanulmányi átlagokat veszi át.

A kreditrendszerű képzésben a hallgató teljesítményének nyomon követésére az adott képzésben folytatott tanulmányok egy képzési időszakára, illetve a tanulmányok egészére számított súlyozott tanulmányi átlag szolgál. A súlyozott tanulmányi átlag számításánál az adott időszakban teljesített tantárgyak kreditértékének és érdemjegyének szorzatából képzett összeget, a teljesített tárgyak kreditjeinek összegével kell osztani.

 

A tanév végén önköltséges formába kell átsorolni azt a hallgatót, aki az utolsó két olyan félév átlagában, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem szerzett legalább tizennyolc kreditet, vagy a képzésén nem érte el az alábbi táblázat szerinti minimális súlyozott tanulmányi átlagot.


 

Képzési terület

Két féléves halmozott (összesített) súlyozott tanulmányi átlag minimuma

agrár

2,75

bölcsészettudomány

3,0

gazdaságtudományok

3,0

informatika

2,75

jogi

3,0

államtudományi

2,75

műszaki

2,75

művészet

3,0

művészetközvetítés

3,0

orvos- és egészségtudomány

2,75

pedagógusképzés

3,0

sporttudomány

3,0

társadalomtudomány

3,0

természettudomány

2,75Az átsorolásnál alkalmazott tanulmányi átlagok a legtöbb képzés esetében kedvezőbbé váltak, így a Szegedi Tudományegyetem hallgatói közül is többen őrizhetik meg támogatott hallgatói státuszukat, vagyis nem kerülnek át az önköltséges finanszírozású formába.

Az egyetem a 2022/2023. tanév során a tanulmányi alapú átsorolás kérdését több szempontból részletesen meg fogja vizsgálni, és a 2023/2024. tanévtől kezdődően a hosszabb távú alkalmazás szempontjából kidolgozott szabályozást alkot majd.

SZTEinfo