kooperatív kurzusok

Kooperatív kurzusok a fenntarthatóságról

A Szegedi Tudományegyetem, a Miskolci és a Soproni Egyetem az új félévben is meghirdeti közös kurzusait.

Aktuális és a mindennapjainkat befolyásoló témákat járnak körül a Szegedi Tudományegyetem, a Miskolci és a Soproni Egyetem által közösen hirdetett kurzusok a fenntarthatóság témakörében. A program 2021 őszén vette kezdetét, amikor a szegedi, miskolci és soproni hallgatók hét kurzus közül választhattak. Ezek a legváltozatosabb szemszögből közelítik meg a fenntarthatóságot, így a kurzusokra szaktól függetlenül lehet jelentkezni. Többek között van olyan kurzus, mely a jog felől vizsgálódik, amelyik a városokkal foglalkozik, de szerepel a kínálatban a médiakommunikációban rejlő lehetőségeket bemutató tanfolyam is.

A téma aktualitása mellett a kurzusok módszertana is innovatív. A tananyag megismerése során a hallgatók az elméleti ismereteket az egyéni tudáshoz, az előismeretekhez és a tanulási ritmushoz rugalmasan igazodó digitális egységekből, úgynevezett molekulákból, sajátíthatják el. Ezekhez a kurzusokhoz egy különleges online felület készült. A Dexter Kft. a tanulásmolekulák elsajátításához fejlesztette a CooSpace-hez hasonló, azonban annál több funkcióval rendelkező CourseGarden platformot. Az új felület lehetőséget teremt az oktatás fejlesztésére a PwC módszertani tanácsainak segítségével.

Mitől lesznek ezek a kurzusok kooperatívak? A tananyag teljesítéséhez az elméleti részek otthoni elsajátítása mellett különböző projektfeladatok elkészítése is szükséges. A hallgatók ezeket önállóan vagy csapatban, egymással együttműködve végzik.

A 2022/2023-as tanév első szemeszterében az alábbi kurzusokra lehet jelentkezni::

Geoparkok, geoturizmus (angol nyelven): A geoparkokkal, geoturizmussal, valamint az alapvető földtudományi ismeretekkel kapcsolatos ismeretek. Oktató: Pappné Dr. Vancsó Judit (SOE)

Fenntartható városok a gyakorlatban: A közvetlen környezetünkben az életminőséget veszélyeztető tényezők azonosítása, az egyén felelőssége. Oktató: Dr. Horváth Adrienn (SOE)

Digitális fenntartható médiakommunikáció: A fenntarthatóság hatékony digitális kommunikációja környezeti és társadalmi problémákon keresztül. Oktató: Dr. Faragó László (ME)

Fenntartható vígazdálkodás (angol nyelven): A tiszta ivóvíz biztosítását veszélyeztető tényezők és az ismert megoldási lehetőségek. Oktató: Dr. Tóth Márton (ME)

Fenntarthatóság a gyakorlatban: A társadalmi, környezeti igények felismerése és egy non-profit szervezet számára fenntarthatósági stratégia kidolgozása. Oktató: Dr. Gébert Judit (SZTE)

A környezettudatos vállalkozások fenntartható működésének joga: Esettanulmány keretében a vállalkozás CSR kampányának megtervezése figyelve a jogszabályi és a vállalkozás elvárásainak történő megfelelésre, valamint az etikai elvekre. Oktató: Dr. Árvai Gergő (SZTE )

Alkalmazkodó mezőgazdaság: A talaj-víz-növény rendszer komplex szemléletének elsajátítása, a talajegészség fontossága. Oktató: Dr. Hupuczi Júlia (SZTE)

További részletek a kurzusokról és a jelentkezési felület a kooperatív kurzusok oldalán érhető el.

SZTE-info